Popis položek v ABO souboru

Popis položek v ABO souboru


Formát ABO se používá k importu výpisů z bankovních účtů do účetních systémů. Lze ho použít i pro import dat o platebních transakcích na platební bráně nebo terminálech, a usnadnit tak jejich zaúčtování. 

Jak zaúčtovat platby na platební bráně nebo terminálu včetně návodu pro jednotlivé účetní systémy najdete v tomto článku.

Tento článek popisuje technickou strukturu ABO souboru pro zájemce, kteří chtějí naprogramovat zpracování souboru ve vlastním ekonomickém systému.

ABO soubor je textový soubor, který je členěn na jednotlivé řádky. První řádek obsahuje hlavičku, následující řádky pak jednotlivé záznamy výpisu. V souboru generovaném Comgate jsou dva typy řádků. Prvním je vždy hlavička, řádek typu 074. Následují řádky pro jednotlivé položky výpisu (typ 075). Každý řádek obsahuje pole, která mají pevnou délku, nepoužívá se oddělovač. V případě, že hodnota nedosahuje celé délky pole, se číselné položky doplní nulami zleva, textové položky mezerami zprava.

Úplnou specifikaci ABO souboru najdete např. na stránkách České spořitelny zde.

Comgate nabízí dvě verze ABO souboru, které se liší způsobem zobrazení poplatků za platby. Verze v1 uvádí poplatek za platbu zvlášť ke každé platbě.  Tzn. jedna platba vygeneruje vždy dva řádky – jeden pro platbu samotnou a druhý pro poplatek za danou platbu. Verze v2 obsahuje poplatek vyčíslený souhrnně v jednom řádku. Každá platba je tak na samostatném řádku, poplatky jsou potom souhrnně sečtené v jednom řádku. E-mailem budete dostávat obě verze a přes API protokol si pomocí parametru type můžete vyžádat konkrétní verzi.

ukázkový ABO soubor v1 s jednotlivými poplatky

ukázkový ABO soubor v2 se souhrnným poplatkem

Popis řádku typu 074 (hlavička)

Poř. č.

Délka

Formát

Ukázka

Popis

1

3

číslo

074

Typ řádku

2

16

číslo

8881181234000008

Klientovo unikátní číslo. Jedná se o tzv. fiktivní účet v ABO 888118-1234000008/0800 (viditelné v klientském portálu). Za lomítkem je vždy 0800. Toto číslo bankovního účtu je nutné nastavit v účetním programu.

3

20

text

Obchodník s.r.o.   

Název firmy (doplněno mezerami)

4

6

číslo

180119

Datum bankovního převodu (ddmmrr)

5

14

číslo

00000000000000

Vždy nuly

6

1

text

+

Vždy +

7

14

číslo

00000000000000

Vždy nuly

8

1

text

+

Vždy +

9

14

číslo

00000000153549

Částka převodu v haléřích

10

1

text

+

Vždy +

11

14

číslo

00000000153549

Částka převodu v haléřích

12

1

text

+

Vždy +

13

3

číslo

018

Číslo dne v roce

14

6

číslo

180119

Datum převodu (ddmmrr)

15

14

text

              

Prázdná výplň (14 mezer)

Popis řádku typu 075 (data)

Poř. č.

Délka

Formát

Ukázka

Popis

1

3

číslo

075

Typ řádku

2

16

číslo

8881181234000008

Klientovo unikátní číslo. Jedná se o tzv. fiktivní účet v ABO 888118-1234000008/0800 (viditelné v klientském portálu). Za lomítkem je vždy 0800. Toto číslo bankovního účtu je nutné nastavit v účetním programu. 

3

16

číslo

0000000000000000

Pokud se nejedná o 'CG vyúčtování' (viz položka č. 11), tak vždy nuly.

4

13

text

11223344     

Pokud se nejedná o 'CG vyúčtování' (viz položka č. 11), tak ID od klienta (doplněno mezerami).

5

12

číslo

000000153549

Částka v haléřích

6

1

číslo

2

1 - debet, 2 - kredit

7

10

číslo

0011223344

Pokud se jedná o platbu ('CG ABCD-EFGH-IJKL' v položce č. 11) nebo refundaci ('CG refundace' v položce č. 11), tak je zde ID od klienta. V případě, že obsahuje něco jiného než čísla, tak jsou zde nuly.

8

10

číslo

0000000000

Vždy nuly

9

10

číslo

0000000000

Vždy nuly

10

6

číslo

180119

Datum převodu (ddmmrr)

11

20

text

CG ABCD-EFGH-IJKL   

Popis hodnot uvádí tabulka níže. (doplněno mezerami)

12

1

číslo

0

Vždy nula

13

4

číslo

1102

První číslice je vždy 1. Druhá číslice je pro operace v Kč 1 a pro jiné měny 2. Zbylé dvojčíslí je 01 pro debetní operace a 02 pro kreditní.

14

6

číslo

180119

Datum převodu (ddmmrr)

Hodnoty v položce 11

hodnota v položce 11

popis

CG ABCD-EFGH-IJKL

Řádek obsahuje informace o platbě.

CG refundace

Řádek obsahuje informace o refundaci.

CG vyúčtování

Řádek obsahuje informace o převodu na bankovní účet obchodníka. V položce č. 3 je číslo účtu klienta bez kódu banky. V položkách č. 4 a č. 7 je variabilní symbol převodu.

CG poplatek platba

Řádek obsahuje vyčíslení poplatku za platbu / platby. V položce č. 7 je hodnota 0000099999.

CG poplatek měsíční

Řádek obsahuje vyčíslení měsíčního poplatku. V položce č. 7 je hodnota 0000088888.

CG ostatní

Nastává pouze ve specifických případech, např. nějaká mimořádná nesystémová položka. V položce č. 7 je hodnota 0000077777.

Hodnoty v položce 2

V tzv. fiktivním účtu klienta je obsažen i kód měny.

Kód měny

Pro klienty spuštěné do 3. února 2022

je kód měny obsažen v čísle účtu.
Např. 001234-0000999117/0800

Pro klienty spuštěné od 3. února 2022

je kód měny obsažen v předčíslí účtu.

Např. 888118-1234000008/0800

CZK

999117

888118

EUR

999125

888126

PLN

999133

888134

HUF

999141

888142

RON

999149

888150

HRK

999157

888169

NOK

999165

888177

SEK

999173

888185

GBP

999168

888193

USD

999176

888206Byl tento článek užitečný?

What's Next