Popis položek v ABO souboru

   Popis položek v ABO souboru


    Article Summary

    Formát ABO se používá k importu výpisů z bankovních účtů do účetních systémů. Lze ho použít i pro import dat o platebních transakcích na platební bráně nebo terminálech, a usnadnit tak jejich zaúčtování. 

    Jak zaúčtovat platby na platební bráně nebo terminálu včetně návodu pro jednotlivé účetní systémy najdete v tomto článku.

    Tento článek popisuje technickou strukturu ABO souboru pro zájemce, kteří chtějí naprogramovat zpracování souboru ve vlastním ekonomickém systému.

    ABO soubor je textový soubor, který je členěn na jednotlivé řádky. První řádek obsahuje hlavičku, následující řádky pak jednotlivé záznamy výpisu. V souboru generovaném Comgate jsou dva typy řádků. Prvním je vždy hlavička, řádek typu 074. Následují řádky pro jednotlivé položky výpisu (typ 075). Každý řádek obsahuje pole, která mají pevnou délku, nepoužívá se oddělovač. V případě, že hodnota nedosahuje celé délky pole, se číselné položky doplní nulami zleva, textové položky mezerami zprava.

    Úplnou specifikaci ABO souboru najdete např. na stránkách České spořitelny zde.

    Comgate nabízí dvě verze ABO souboru, které se liší způsobem zobrazení poplatků za platby. Verze v1 uvádí poplatek za platbu zvlášť ke každé platbě.  Tzn. jedna platba vygeneruje vždy dva řádky – jeden pro platbu samotnou a druhý pro poplatek za danou platbu. Verze v2 obsahuje poplatek vyčíslený souhrnně v jednom řádku. Každá platba je tak na samostatném řádku, poplatky jsou potom souhrnně sečtené v jednom řádku. E-mailem budete dostávat obě verze a přes API protokol si pomocí parametru type můžete vyžádat konkrétní verzi.

    ukázkový ABO soubor v1 s jednotlivými poplatky

    ukázkový ABO soubor v2 se souhrnným poplatkem

    Popis řádku typu 074 (hlavička)

        

    Poř. č.

    Délka

    Formát

    Ukázka

    Popis

    1

    3

    číslo

    074

    Typ řádku

    2

    16

    číslo

    8881181234000008

    Klientovo unikátní číslo. Jedná se o tzv. fiktivní účet v ABO 888118-1234000008/0800 (viditelné v klientském portálu). Za lomítkem je vždy 0800. Toto číslo bankovního účtu je nutné nastavit v účetním programu.

    3

    20

    text

    Obchodník s.r.o.   

    Název firmy (doplněno mezerami)

    4

    6

    číslo

    180119

    Datum bankovního převodu (ddmmrr)

    5

    14

    číslo

    00000000000000

    Vždy nuly

    6

    1

    text

    +

    Vždy +

    7

    14

    číslo

    00000000000000

    Vždy nuly

    8

    1

    text

    +

    Vždy +

    9

    14

    číslo

    00000000153549

    Částka převodu v haléřích

    10

    1

    text

    +

    Vždy +

    11

    14

    číslo

    00000000153549

    Částka převodu v haléřích

    12

    1

    text

    +

    Vždy +

    13

    3

    číslo

    018

    Číslo dne v roce

    14

    6

    číslo

    180119

    Datum převodu (ddmmrr)

    15

    14

    text

                  

    Prázdná výplň (14 mezer)

    Popis řádku typu 075 (data)

        

    Poř. č.

    Délka

    Formát

    Ukázka

    Popis

    1

    3

    číslo

    075

    Typ řádku

    2

    16

    číslo

    8881181234000008

    Klientovo unikátní číslo. Jedná se o tzv. fiktivní účet v ABO 888118-1234000008/0800 (viditelné v klientském portálu). Za lomítkem je vždy 0800. Toto číslo bankovního účtu je nutné nastavit v účetním programu. 

    3

    16

    číslo

    0000000000000000

    Pokud se nejedná o 'CG vyúčtování' nebo 'CG Úvěr' (viz položka č. 11), tak vždy nuly.

    4

    13

    text

    11223344     

    Pokud se nejedná o 'CG vyúčtování' nebo 'CG Úvěr' (viz položka č. 11), tak ID od klienta (doplněno mezerami).

    5

    12

    číslo

    000000153549

    Částka v haléřích

    6

    1

    číslo

    2

    1 - debet, 2 - kredit

    7

    10

    číslo

    0011223344

    Pokud se jedná o platbu ('CG ABCD-EFGH-IJKL' v položce č. 11) nebo refundaci ('CG refundace' v položce č. 11), tak je zde ID od klienta. V případě podnikatelského úvěru ('CG Úvěr' v položce č. 11), obsahuje číslo úvěrové smlouvy. V případě, že obsahuje něco jiného než čísla, tak jsou zde nuly.

    8

    10

    číslo

    0000000000

    Vždy nuly

    9

    10

    číslo

    0000000000

    Vždy nuly

    10

    6

    číslo

    180119

    Datum převodu (ddmmrr)

    11

    20

    text

    CG ABCD-EFGH-IJKL   

    Popis hodnot uvádí tabulka níže. (doplněno mezerami)

    12

    1

    číslo

    0

    Vždy nula

    13

    4

    číslo

    1102

    První číslice je vždy 1. Druhá číslice je pro operace v Kč 1 a pro jiné měny 2. Zbylé dvojčíslí je 01 pro debetní operace a 02 pro kreditní.

    14

    6

    číslo

    180119

    Datum převodu (ddmmrr)

    Hodnoty v položce 11

    hodnota v položce 11

    popis

    CG ABCD-EFGH-IJKL

    Řádek obsahuje informace o platbě.

    CG refundace

    Řádek obsahuje informace o refundaci.

    CG vyúčtování

    Řádek obsahuje informace o převodu na bankovní účet obchodníka. V položce č. 3 je číslo účtu klienta bez kódu banky. V položkách č. 4 a č. 7 je variabilní symbol převodu.

    CG poplatek platba

    Řádek obsahuje vyčíslení poplatku za platbu / platby. V položce č. 7 je hodnota 0000099999.

    CG poplatek měsíční

    Řádek obsahuje vyčíslení měsíčního poplatku. V položce č. 7 je hodnota 0000088888.

    CG ostatní

    Nastává pouze ve specifických případech, např. nějaká mimořádná nesystémová položka. V položce č. 7 je hodnota 0000077777.

    CG Úvěr

    Řádek obsahuje informaci o sumě stržených splátek podnikatelského úvěru. V položce č. 3 je číslo účtu klienta bez kódu banky. V položkách č. 4 a č. 7 je číslo úvěrové smlouvy.

    Hodnoty v položce 2

    V tzv. fiktivním účtu klienta je obsažen i kód měny.

    Kód měny

    Pro klienty spuštěné do 3. února 2022

    je kód měny obsažen v čísle účtu.
    Např. 001234-0000999117/0800

    Pro klienty spuštěné od 3. února 2022

    je kód měny obsažen v předčíslí účtu.

    Např. 888118-1234000008/0800

    CZK

    999117

    888118

    EUR

    999125

    888126

    PLN

    999133

    888134

    HUF

    999141

    888142

    RON

    999149

    888150

    HRK

    999157

    888169

    NOK

    999165

    888177

    SEK

    999173

    888185

    GBP

    999168

    888193

    USD

    999176

    888206    Byl tento článek užitečný?

    What's Next
    Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
    First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Enter a valid email
    Enter a valid password
    Your profile has been successfully updated.