Popis položek v ABO souboru
 • Tmavý režim
  Světlý režim
 • Pdf

Popis položek v ABO souboru

 • Tmavý režim
  Světlý režim
 • Pdf

Formát ABO je vhodný k automatickému importu do účetních softwarů. Jeho struktura je pevně definována, a to podle níže uvedeného přehledu.
Zbylé nekomentované položky ABO formátu najdete popsané zde.

Položky ABO formátu

Kódy měn (verze platná pro klienty spuštěné do 3. února 2022):
'CZK' => 999117,
'EUR' => 999125,
'PLN' => 999133,
'HUF' => 999141,
'RON' => 999149, //Neodpovídá ČNB modulo 11
'HRK' => 999157, //Neodpovídá ČNB modulo 11
'NOK' => 999165, //Neodpovídá ČNB modulo 11
'SEK' => 999173, //Neodpovídá ČNB modulo 11
'GBP' => 999168,
'USD' => 999176

Kódy měn (verze platná pro klienty spuštěné od 3. února 2022):
'CZK' => 888118,
'EUR' => 888126,
'PLN' => 888134,
'HUF' => 888142,
'RON' => 888150,
'HRK' => 888169,
'NOK' => 888177,
'SEK' => 888185,
'GBP' => 888193,
'USD' => 888206


Řádek typu 074:

    "1": "074",
      stará nevalidní verze:
      "2": "0012340000999117",   //Prvních 6 číslic bankovni_ucet_id_protistrana (doplněno zleva nulami).
                     //Následuje 10 číslic kód měny doplněný zleva nulami (viz. výše uvedené staré kódy měn)
                     //Dle tohoto nastavit v účetním programu tzv. Fiktivní účet v ABO 001234-0000999117/0800 (viditelné v klientském portálu). Za lomítkem je vždy 0800.
      nová validní verze:
      "2": "8881181234000008",   //Prvních 6 číslic kód měny (viz. výše uvedené nové kódy měn).
                     //Následuje 10 číslic bankovni_ucet_id_protistrana (doplněno zprava nulami), těchto 10 číslic musí být validní dle ČNB modulo 11.
                     //Pokud validní není, tak se postupně inkrementuje o 1 až dojdeme k validnímu číslu. V tomto případě to je +8 (1234000000 -> 1234000008)
                     //Dle tohoto nastavit v účetním programu tzv. Fiktivní účet v ABO 888118-1234000008/0800 (viditelné v klientském portálu). Za lomítkem je vždy 0800.
      "3": "Vaše firma s.r.o.  ", //Název firmy (20 znaků doplněných mezerami)
      "4": "180119",        //Datum převodu (ddmmrr)
      "5": "00000000000000",    //Vždy nuly (14 číslic)
      "6": "+",
      "7": "00000000000000",    //Vždy nuly (14 číslic)
      "8": "+",
      "9": "00000000153549",    //Částka v haléřích (14 číslic)
      "10": "+",
      "11": "00000000153549",    //Částka v haléřích (14 číslic)
      "12": "+",
      "13": "018",         //Číslo dne v roce (3 číslice)
      "14": "180119",        //Datum převodu (ddmmrr)
      "15": "       "    //Filler (14 mezer)

Řádek typu 075:

      "1": "075",
      "2": "0012340000999117",   //Viz popis položky č. 2 v řádku typu 074. (16 číslic)
      nebo
      "2": "8881181234000008",   //Viz popis položky č. 2 v řádku typu 074. (16 číslic)
      "3": "0000000000000000",   //Pokud se nejedná o 'CG vyúčtování' (viz položka č. 11), tak vždy nuly. (16 číslic)
      "4": "11223344   ",     //Pokud se nejedná o 'CG vyúčtování' (viz položka č. 11), tak 'ID od klienta'. (13 znaků)
      "5": "000000153549",     //Částka v haléřích (12 číslic)
      "6": "2",           //1 - debet, 2 - kredit
      "7": "0011223344",      //Pokud se jedná o platbu ('CG ABCD-EFGH-IJKL' v položce č. 11) nebo refundaci ('CG refundace' v položce č. 11), tak 'ID od klienta'.
                     //Ovšem v případě, že obsahuje něco jiného než čísla, tak nuly.
                     //(10 číslic)
      "8": "0000000000",      //Vždy nuly (10 číslic)
      "9": "0000000000",      //Vždy nuly (10 číslic)
      "10": "180119",        //Datum převodu (ddmmrr)
      "11": "CG ABCD-EFGH-IJKL  ", //Pokud je zde zkratka společnosti CG + kód AGMO, tak se jedná o platbu (20 znaků doplněných mezerami). (20 znaků)
      "12": "0",          //Vždy nula
      "13": "1102",         //Viz ČS, a.s. ABO specifikace
      "14": "180119"        //Datum převodu (ddmmrr)

Příklad odpovídající popisku viz výše.

Odlišnosti v řádcích typu 075 dle položky č. 11:
'CG poplatek platba'

 • V položce č. 7 je hodnota 0000099999.

'CG poplatek měsíční'

 • V položce č. 7 je hodnota 0000088888.

'CG ostatní' (Toto by nemělo nastat)

 • V položce č. 7 je hodnota 0000077777.

'CG vyúčtování'

 • V položce č. 3 je očekávané předčíslí a číslo účtu bez kódu banky.
 • V položkách č. 4 a č. 7 je variabilní symbol převodu.

'CG refundace'

 • Bez odlišností

Byl tento článek užitečný?