Aktualizace terminálu

   Aktualizace terminálu


    Article Summary

    Tato funkce umožňuje aktualizovat platební aplikaci v terminálu pomocí Switchio Store. Pro její úspěšné provedení je nezbytné, aby byl terminál po celou dobu připojen k internetu. Návod na připojení k internetu najdete na stránce První kroky s terminálem.


    Aktualizace je možné provádět buď: 

    • Manuálně
    • Automaticky


    Manuální aktualizace  

    Pro úspěšné provedení aktualizace je nezbytné, aby byl terminál po celou dobu připojen k internetu.


    1. Ukončete platební aplikaci PAYA pomocí tlačítka „Zavřít aplikaci“. Pokud máte její starší verzi, tlačítko se nachází v pravém horním rohu obrazovky. 
    2. Přejděte na hlavní obrazovku.

    1

    3. Na hlavní obrazovce klikněte na ikonu ozubeného kolečka „Nastavení“.

    4. V Nastavení vyberte položku „Aplikace / Apps“.

    5. Poté klikněte na „Switchio Store“.

    6. Klikněte na pravé tlačítko „Vynutit ukončení / Force stop“.
    7. Poté klikněte na „Uložiště / Storage“. 

    8. Klikněte na „Vymazat data / Clear Data“. 

    9. Pomocí tlačítka kulaté ikony v dolní liště obrazovky přejděte zpět na hlavní obrazovku.
    10. Klikněte na ikonu Switchio Store.

    11. Zkontrolujte verzi aplikace. Pokud máte verzi 1.4.1, pak aktualizaci neprovádějte (máte nejnovější verzi), ale pomocí šipky v levém horním rohu se vratťe o krok zpět a pokračujte následujícm bodem. 
    Pokud tuto verzi nemáte, klikněte na tlačítko „Aktualizovat“. Poté se pomocí šipky v levém horním rohu vratťe o krok zpět a pokračujte následujícm bodem.

    12.  Klikněte na ikonu PAYA, potom na tlačítko „Aktualizovat“. Pokud zde možnost aktualizace není, v terminálu již je nainstalována nejnovější verze.

    13. Po dokončení aktualizace aplikace se zobrazí možnosti pro odinstalování (Odinstalovat) a otevření aplikace (Otevřít). Klikněte na tlačítko „Otevřít“.

    14. Aktualizace byla dokončena.


    Automatická aktualizace

    Automatická aktualizace probíhá na pozadí aplikace a na terminálu se ve stahovací liště zobrazuje notifikace o tom, že probíhá aktualizace aplikace Switchio Pay a následně její dokončení (viz obr. níže).    Byl tento článek užitečný?

    Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
    First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Enter a valid email
    Enter a valid password
    Your profile has been successfully updated.