Aktualizace terminálu

Aktualizace terminálu


Tato funkce umožňuje vzdáleně aktualizovat platební aplikaci v terminálu pomocí Switchio Store. Pro úspěšné provedení aktualizace je nezbytné, aby byl terminál po celou dobu připojen k internetu. Návod na připojení k internetu najdete na stránce První kroky s terminálem.


Aktualizace je možné provádět buď: 

  • Manuálně
  • Automaticky


Manuální aktualizace  


Pro úspěšné provedení aktualizace je nezbytné, aby byl terminál po celou dobu připojen k internetu. Návod na připojení k internetu najdete na stránce První kroky s terminálem.


1. Ukončete platební aplikaci PAYA pomocí tlačítka “Zavřít aplikaci”. Pokud máte starší verzi platební aplikace, pak se tlačítko nachází v pravém horním rohu obrazovky. 
2. Přejděte na hlavní obrazovku.

1

3. Na hlavní obrazovce klikněte na ikonu ozubeného kolečka "Nastavení".

4. V "Nastavení" vyberte položku "Aplikace / Apps".

5. Poté klikněte na "Switchio Store".

6. Klikněte na pravé tlačítko "Vynutit ukončení / Force stop".
7. Poté klikněte na "Uložiště / Storage". 

8. Klikněte na "Vymazat data / Clear Data". 

9. Pomocí tlačítka kulaté ikony v dolní liště obrazovky přejděte zpět na hlavní obrazovku.
10. Klikněte na ikonu Switchio Store.

11. Klikněte na ikonu Switchio Store. Zkontrolujte verzi aplikace. Pokud máte verzi 1.4.1, pak aktualizaci neprovádějte (máte nejnovější verzi), ale pomocí šipky v levém horním rohu se vratťe o krok zpět a pokračujte následujícm bodem. 
Pokud tuto verzi nemáte, klikněte na tlačítko “Aktualizovat”. Tím se započne aktualizace aplikace. Poté se pomocí šipky v levém horním rohu vratťe o krok zpět a pokračujte následujícm bodem.

12.  Klikněte na ikonu PAYA. Klikněte na tlačítko “Aktualizovat”. Tím se započne aktualizace aplikace. Pokud zde možnost aktulizace není, máte nejnovější verzi a máte hotovo.

13. Po dokončení aktualizace aplikace se zobrazí možnosti pro odinstalování (Odinstalovat) a otevření aplikace (Otevřít). Klikněte na tlačítko "Otevřít".

14. Aktualizace byla dokončena.


Automatická aktualizace

Automatická aktualizace probíhá na pozadí aplikace a na terminále se ve stahovací liště zobrazuje notifikace o tom, že probíhá aktualizace aplikace Switchio Pay a následně její dokončení (viz obr. níže).Byl tento článek užitečný?