Apple Pay

   Apple Pay


    Shrnutí článku

    Apple Pay je platební metoda, která umožňuje zákazníkům jednoduché placení pomocí karty uložené v Apple Wallet. Zákazník nemusí opisovat číslo karty ani další údaje.

    Platba z pohledu plátce

    Platba Apple Pay je v podstatě totéž jako platba kartou.
    Pro zobrazení služby je potřeba mít k dispozici webový prohlížeč Safari a zařízení od společnosti Apple, které disponuje Touch ID nebo Face ID. Mezi tato zařízení patří:

    • iPhone s Face ID nebo Touch ID, kromě iPhonu 5s
    • iPad Pro, iPad Air, iPad a iPad mini s Touch ID nebo Face ID
    • Modely Macu s Touch ID, Modely Macu uvedené v roce 2012 nebo dříve v kombinaci s iPhonem nebo Apple Watch podporujícími Apple Pay

    Více informací o podporovaných zařízeních najdete zde.

    Pro funkčnost této platební metody je nezbytné nejprve uložit platební kartu do Peněženky Apple.
    Detailní popis, jak vložit karetní data do Peněženky Apple, najdete zde.

    Proces platby

    1. Výběr platební metody Apple Pay
    Pro zobrazení služby Apple Pay je potřeba, aby si plátce vybral buď přímo metodu Apple Pay, nebo metodu Platba kartou. V případě, že si plátce vybral metodu přímo v košíku e-shopu nebo zvolil platbu kartou, dojde k přesměrování plátce na karetní bránu. Pokud se výběr platebních metod nenachází na stránce e-shopu, je plátce přesměrován na rozcestník platebních metod. Zde je placení Apple Pay zobrazeno samostatně. Po vybrání způsobu úhrady nedochází k přesměrování plátce na karetní bránu, ale platba Apple Pay i nadále pokračuje přímo v prostředí rozcestníku.

    2. Výběr karty z Peněženky Apple
    V následujícím kroku se zobrazí karta uložená v Peněžence Apple. Pokud má plátce uloženo více karet, je nutné vybrat kartu, kterou má být platba uhrazena.

    3. Potvrzení platby
    V dalším kroku plátce potvrdí zaplacení platby. V případě, že telefon podporuje Face ID, je možné platbu potvrdit postranním tlačítkem telefonu. U MacBooku, který podporuje Touch ID, potvrzuje zákazník platbu otiskem prstu. U zařízení, které nepodporuje biometriku, potvrzuje platbu heslem.

    4. Dokončení platby
    Po úspěšném dokončení platby se na stránce zobrazí hláška „Hotovo“. Následuje přesměrování plátce zpět do e-shopu.

    Platba z pohledu e-shopu

    Platební metoda Apple Pay je vázána na platební metodu Platba kartou. Apple Pay se v platební bráně zobrazí automaticky uživatelům s prohlížečem Safari v zařízení Apple. Pro zobrazení Apple Pay v platební bráně není třeba žádných technických úprav. V případě, že požadujete jiné zobrazení Apple Pay, je třeba postupovat podle uvedených variant níže. Po spuštění obchodu do produkce může trvat až 15 minut, než dojde k zaregistrování a zobrazení metody Apple Pay v rozhraní platební brány.

    Zobrazení služby

    1. Apple Pay je součástí platební metody platba kartou.
    Po kliknutí na volbu platba kartou je zákazník přesměrován na platební bránu. Služba se zobrazí automaticky na karetní bráně. Zde je zároveň plátci umožněno zadat číslo karty ručně. Pokud se na bránu dostane plátce ze zařízení či prohlížeče, které Apple Pay neumožňují, bude moci provést alespoň úhradu platební kartou.

    Implementace je shodná s jakoukoli jinou platební metodou. Návod implementace najdete v API dokumentaci.

    Doporučujeme přidání loga Apple Pay ke karetním asociacím ve volbě platby kartou.

    karta - kosik(1)


    2. Apple Pay můžete mít v košíku jako samostatnou platební metodu.
    Apple Pay se v této variantě bude zobrazovat v košíku vedle platby kartou a dalších platebních metod. Po kliknutí na volbu Apple Pay je zákazník přesměrován na platební bránu.

    Implementace je shodná s jakoukoli jinou platební metodou. Návod implementace najdete v API dokumentaci.

    odlozena-platba-kosik

    3. Apple Pay může být integrováno přímo do e-shopu.

    V této variantě nedochází k přesměrování plátce na karetní bránu, platba je hrazena přímo v prostředí e-shopu. Jedná se o nejnáročnější variantu z pohledu technické integrace. Pro integraci se používá javascriptová knihovna Checkout SDK, jejíž technickou dokumentaci najdete zde

    Rozšířené funkce

    Stejně jako u platby kartou lze provádět refundace, předautorizace a následné stržení plateb. Apple Pay však neumožňuje opakované platby.

    Cena a vyúčtování

    Platba Apple Pay je z podstaty platba kartou, vztahují se na ni stejné poplatky. Více o vyúčtování plateb kartou najdete v sekci Poplatky a bonusy.

    Časté otázky

    Jak si mohu aktivovat Apple Pay?
    Platební metoda Apple Pay je vázána na platební metodu Platba kartou. Apple Pay se v karetní bráně zobrazí automaticky uživatelům s prohlížečem Safari a Apple zařízením. Pro zobrazení Apple Pay v karetní bráně není třeba žádných technických úprav.

    Mohu mít tlačítko Apple Pay přímo na svém e-shopu jako platební metodu?
    Ano, pro tyto účely máme 
    návod pro integraci tohoto řešení. Napojení je potřeba konzultovat s developerem nebo vývojářem.

    Jak je účtována služba Apple Pay?
    Jedná se v podstatě o platbu kartou, proto je účtována stejně jako běžná karetní transakce, dle sazebníku.

    Proč se mi nezobrazuje na e-shopu Apple Pay?
    Služba Apple Pay se zobrazuje výhradně uživatelům Apple zařízení s prohlížečem Safari. U jiných zařízení není funkční. Pokud si prohlížíte stránky v jiném zařízení, tato metoda se nezobrazí.

    Co se stane s platbou, pokud nemám uloženou kartu v Peněžence Apple?
    Platbu přes Apple Pay bez uložené karty nelze dokončit. Máte možnost zůstat na karetní bráně a zadat číslo karty ručně. Nebo zadáte kartu do Peněženky Apple a poté zkusíte platit přes Apple Pay znovu. V průběhu platby nemusíte vše provádět od začátku, ale stačí kliknout na odkaz k platbě v potvrzovacím e-mailu.

    Mohu zaplatit přes Apple Pay i v jiném prohlížeči než Safari?
    Nikoliv – zobrazení služby je možné pouze ve webovém prohlížeči Safari.

    Které vydavatelské banky podporují v České republice Apple Pay?
    Apple Pay již podporuje mnoho předních bank a institucí, jejich kompletní výčet je zde.

    Mám Apple zařízení, ale tlačítko se mi nezobrazuje. Kde by mohl být problém?
    Nejprve zkontrolujte, zda vaše zařízení podporuje službu Apple Pay. Pokud ano, zkontrolujte aktuální verzi iOS vašeho zařízení. Nemáte-li nejnovější verzi iOS, aktualizujte své zařízení. Dále zkontrolujte, jestli máte k dispozici prohlížeč Safari.


    Byl tento článek užitečný?

    What's Next
    Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
    First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Enter a valid email
    Enter a valid password
    Your profile has been successfully updated.