Comgate Checkout SDK

   Comgate Checkout SDK


    Shrnutí článku

    Comgate Checkout SDK slouží pro integraci platební brány přímo do košíku e-shopu a umožnění plateb bez přesměrování plátce na platební bránu. V současné době jsou podporovány platby pomocí Apple Pay a Google Pay. Připravujeme platby kartou se zadáváním čísla karty přímo v košíku e-shopu.

    Checkout SDK je nejpokročilejší způsob integrace platební brány. Jedná se o rozšíření standardní implementace pomocí API protokolu

    Podrobný popis Comgate Checkout SDK najdete v naší API dokumentaci.    Byl tento článek užitečný?

    Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
    First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Enter a valid email
    Enter a valid password
    Your profile has been successfully updated.