Expirace plateb

   Expirace plateb


    Article Summary

    Nastavením expirace platby stanovujete dobu, po kterou může zákazník dokončit platbu. Délku expirace platby lze nastavit v rozmezí 30 minut až 7 dní. Kratší doba je vhodná zejména pro prodej služeb nebo zboží, u kterých je omezená dostupnost nebo skladová zásoba a před platbou dochází k rezervaci služby/zboží pro konkrétního zákazníka. V případě nedokončené platby můžete s kratší dobou expirace dříve uvolnit rezervaci a službu/zboží nabídnout jinému zákazníkovi. Naopak delší doba expirace platby dává zákazníkovi větší prostor k úspěšnému dokončení platby.

    Dynamická expirace platby

    U dynamické expirace platby je limit nastaven rozdílně pro různé platební metody a přizpůsobuje se chování zákazníků v průběhu platby. Informace o nedokončené platbě je tak předána e-shopu dříve. I když zapnete dynamickou expiraci platby, maximální délka zůstává omezena na vámi nastavenou hodnotu v rozmezí 30 minut až 7 dní.

    Nastavení

    Expiraci platby můžete nastavit v Klientském portálu nebo prostřednictvím protokolu API.

    Klientský portál

    Nastavení můžete provést pro jednotlivé obchody v Klientském portálu v Integrace > Nastavení obchodů > Platební metody, kde je možné zvolit z hodnot 7 dní (výchozí nastavení), 3 dny, 1 den, 3 hodiny nebo 30 minut.

    nastaveni-dynamicke-expirace.gif

    API protokol

    Pomocí parametrů v API lze provést nastavení pro konkrétní platbu. Výsledná délka musí být v rozmezí 30 minut až 7 dní. Pokud není vyplněno, použije se hodnota v nastavení obchodu v Klientském portálu.


    Byl tento článek užitečný?

    What's Next