FastCentrik

   FastCentrik


    Article Summary

    Využíváte pro svůj internetový obchod e-shopové řešení FastCentrik? Nabídněte svým zákazníkům možnost zaplatit online v reálném čase s platební bránou Comgate. Po zaplacení objednávky vás ihned informujeme, že můžete zboží expedovat.

    Nastavení platební brány v administraci e-shopu FastCentrik

    Poté, co uzavřete smlouvu s Comgate a platební bránu máte aktivovanou, můžete přikročit k jejímu propojení s e-shopem.

    V administraci e-shopu najdete veškeré nastavení v této sekci: Nastavení > Aplikace 3. stran > Platební brány > Comgate. Zde je nastavení rozděleno do dvou okruhů: Comgate – platební brána a Comgate – návratové URL.

    ADMINISTRACE COMGATE

    Do Klientského portálu Comgate se přihlásíte pomocí údajů, které vám zašle náš obchodní zástupce.

    Po spuštění do ostrého provozu pak v administraci Comgate v jednotlivých záložkách naleznete následující:

    Záložka Transakce

    • Obsahuje veškeré transakce včetně jejich statusů.
    • Libovolně si zde můžete filtrovat, které platby chcete zobrazit. Ať už všechny, podle období, statusů, platební metody či měny.
    • V sekci Převody jsou navíc k dispozici denní hromadné převody na váš bankovní účet.

    Záložka Nastavení obchodů

    • Pod touto záložkou naleznete všechny svoje obchody, které proběhnou prostřednictvím naší platební brány.
    • Kliknutím na název obchodu se dostanete na jeho detail, kde jsou vám k dispozici sekce Detail, Kontaktní údaje a Propojení obchodu.

    Záložka Technické propojení

    • Veškeré návody a dokumentaci k této platební bráně naleznete v Klientském portálu Comgate touto cestou: Technické propojení/Technická dokumentace, kde je vám k dispozici kromě jednotlivých kroků, jak postupovat, také k dispozici ke stažení návod.

    OBECNÉ NASTAVENÍ COMGATE

    Začněte s nastavením platební brány touto cestou: Nastavení obchodů > název vašeho obchodu > záložka Kontaktní údaje.

    Kontaktní údaje

    Zde najdete k vyplnění telefonní číslo a e-mail infolinky, e-mail pro zasílání chyb a e-mail pro informace o jednotlivých platbách, přičemž některé z těchto údajů jsou předvyplněné.

    Propojení obchodů

    V této sekci je k dispozici detail propojení.

    Stisknutím symbolu tužky se dostanete do editačního prostředí, kde si upravíte veškeré potřebné údaje.

    V této části najdete důležité údaje, které následně vložíte do administrace vašeho e-shopu. Jedná se o Identifikátor propojení e-shopu a Heslo. Tyto údaje jsou unikátní a každému zákazníkovi jsou generovány zvlášť.

    Zaškrtnutím si také můžete nastavit, zda chcete, aby se zákazníkům při úspěšném provedení platby automaticky odeslal potvrzovací e-mail.

    Identifikátor propojení obchodu a Heslo potom vložíte do administrace vašeho FastCentriku na toto místo: Nastavení > Aplikace 3. stran > Platební brány > Comgate.

    Návratové URL adresy

    A v administraci FastCentriku ještě zůstaneme. U nastavení této platební brány v části Comgate – návratové URL najdete URL adresy, které zkopírujete do Klientského portálu Comgate.

    URL adresy jsou pro každý e-shop unikátní, adresy proto kopírujte výhradně ze své administrace.

    Všechny čtyři adresy vložte do administrace Comgate na příslušná místa podle názvů – (Nastavení obchodů > název vašeho obchodu > záložka Propojení obchodu > stisknutí symbolu tužky).

    IP adresa

    Do administrace Comgate je nutné vložit také IP adresu vašeho e-shopu. Tu najdete v e-mailu, který vám byl zaslán při založení e-shopu, nebo si ji můžete vyžádat na zákaznické podpoře FastCentriku.

    IP adresu potom nakopírujte do administrace Comgate v záložce Platby > Konfigurace > Konfigurace propojení obchodu do spodní části nastavení.

    ADMINISTRACE FASTCENTRIKU

    Kromě Identifikace obchodníka, Hesla a Návratových URL adres je zapotřebí vyplnit také následující údaje.

    Tlačítko Ostrý režim ukazuje, zda se platební brána nachází aktuálně v testovacím režimu (nezaškrtnuté pole), nebo je aktivní a tudíž viditelná pro zákazníky (zaškrtnuté pole).

    V okamžiku, kdy budete mít všechny potřebné údaje vyplněné v administraci e-shopu i v administraci Comgate, můžete platební bránu aktivovat zaškrtnutím tlačítka Ostrý režim.

    Nastavení notifikace zákazníkům

    V další části nastavení můžete libovolně editovat texty, které se zákazníkům zobrazují v závislosti na tom, jak byla jejich platba úspěšná.

    Mezi tyto potvrzovací texty patří: potvrzení o přijaté platbě, informace o odmítnuté platbě nebo o neznámém stavu platby.

    Druh zboží

    Nezbytnou podmínkou je uvedení typu prodávaného zboží. Na výběr máte tyto možnosti: Fyzické zboží s fyzickým doručením, Digitální zboží s online doručením, nebo Erotické zboží.

    NASTAVENÍ PLATBY

    Poté, co si nastavíte veškeré potřebné údaje, je třeba ještě nastavit platbu, což provedete stejným způsobem jako všechny ostatní platby.

    Nastavení provedete v administraci FastCentriku touto cestou: Nastavení > Platby > Nový způsob platby. Zde zvolíte Comgate – online platba a předvyplní se vám některé potřebné údaje. Platební metodu si poté postupně nastavíte v jednotlivých záložkách.

    Platební bránu rovněž nezapomeňte navázat na některý vámi podporovaný dopravní systém.

    Podívejte se, jak při obecném nastavení plateb postupovat.


    Byl tento článek užitečný?

    What's Next