Integrace terminálu s dotykovou obrazovkou

   Integrace terminálu s dotykovou obrazovkou


    Article Summary

    Integrace s podporovanými pokladními systémy

    Pro integraci s podporovanými pokladními systémy platí, že terminál i počítač musejí být připojeny ke stejné lokální síti. IP adresu a číslo portu pro zadání do pokladního systému najdete podle níže uvedeného snímku obrazovky. Vzhledem k množství a rozmanitosti podporovaných pokladních systémů doporučujeme konzultovat případné nejasnosti také s jejich zákaznickou podporou. 

     Integrace s vlastním pokladním systémem pomocí REST API

    Terminál lze ovládat z jiného zařízení v lokální síti pomocí jednoduchého REST API. Mezi podporované operace patří iniciace plateb, výsledek platby, storno apod.

    PROTOKOL pro propojení s pokladním systémem je ke stažení v PDF zde. Aktuální verze dokumentace je 2.2.

    Pro vyzkoušení protokolu je k dispozici Demo, které se chová stejně jako pokladní systém. Demo otevřete v prohlížeči Firefox. Url musí být ve formátu http. Pro přihlášení zadáte IP a číslo portu terminálu a poté heslo 27924505 (Heslo platí nejen pro demo, ale i při ostrém propojení.). Terminál i počítač musí být ve stejné lokální síti.

    Dále můžete využít připravené kolekce do aplikace Postman.

    Integrace Android aplikace, SDK

    Způsob vývoje android aplikací třetích stran se na platebním terminálu NEXGO neliší od vývoje na běžných zařízeních s OS Android (smartphone). Komunikace mezi aplikací třetí strany a platební aplikací je realizována pomocí intent volání dle specifikace „Payment application“. Rozhraní nabízí vyvolání finančních operací typu platba, návrat, storno poslední transakce či servisních operací typu uzávěrka, handshake či update parametrů. Platební aplikace po vykonání daného úkonu vrací výsledek operace do nadřazené aplikace ve formátu JSON.

    Aplikace třetích stran může přistupovat i k periferiím terminálu jako je např. tiskárna. Přístup probíhá pomocí NEXGO SDK, kde je přes API rozhraní možnost přistupovat k jednotlivým periferiím.

    Distribuce a instalace aplikací třetích stran probíhá z důvodu bezpečnosti odlišně od běžných zařízení s OS Android. Jakákoliv produkční verze aplikace je distribuována a nadále aktualizována pomocí naší speciální předinstalované aplikace, nikoliv ze standardního obchodu Play. Na základě sériového čísla daného platebního terminálu dojde k instalaci či aktualizaci příslušné aplikace. V případě požadavku na distribuci či update aplikace je potřeba aplikaci poskytnout naší společnosti ve formátu .apk. Zajistíme podpis aplikace speciálním bezpečnostním certifikátem a její další distribuci na požadované platební terminály.

    Výše uvedený postup je platný pro produkční platební terminály. Pro potřeby vývoje je možno poskytnout platební terminál v tzv. debug mode, pomocí něhož lze vyvíjet a lokálně nahrávat aplikace běžným způsobem platným pro standardní zařízení s OS Android.

    Numerický kód měny (currencyCode) vychází z ISO-4217, aktuálně podporujeme měny EUR (978) a CZK (203). Kompletní seznam je např. zde

    API ke stažení zde.
    (platba)

    NEXGO API ke stažení zde.
    (tiskárna, čtečka QR)


    Byl tento článek užitečný?

    Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
    First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Enter a valid email
    Enter a valid password
    Your profile has been successfully updated.