Jak získat platební terminál

   Jak získat platební terminál


    Shrnutí článku

    Je to rychlé a snadné – stačí udělat tři jednoduché kroky:

    1. Odeslat poptávku

    Máte zájem o platební terminál? Vyplňte formulář na našem webu, ozveme se vám a projdeme spolu vše potřebné k elektronickému podpisu smlouvy.

    2. Uzavřít smlouvu

    Údaje a podklady potřebné k uzavření smlouvy

    • název společnosti
    • IČO
    • adresa (ulice, číslo domu, PSČ, město, stát)
    • kontaktní údaje (e-mail a telefonní číslo)
    • číslo běžného účtu, kam budeme převádět peněžní prostředky
    • váš předmět podnikání (jaké zboží nebo služby prodáváte)
    • název a adresu provozovny
    • fotografie provozovny (exteriér i interiér)

    Uzavření smlouvy online

    Pro spuštění platebních služeb vás budeme žádat o následující doklady nebo informace:

    • sken 2 dokladů totožnosti (občanský průkaz a 1 další doklad)
    • doklad o vlastnictví účtu, kam budeme převádět peněžní prostředky 
    • provedení identifikační platby z účtu, kam budeme převádět peněžní prostředky
     • Tato platba ve výši 1 Kč/0,1 EUR je klientovi po zaplacení automaticky vrácena na účet. 
    • uvedení skutečného majitele společnosti
    • prohlášení o zemi původu
    Platební instituce
    Společnost Comgate a.s. je platební instituce, která poskytuje služby na základě licence České národní banky a podléhá zvláštní regulaci ze zákona 370/2017 Sb. o platebním styku a zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Proto máme povinnost ověřovat totožnost osob, kterým poskytujeme platební služby.

    Vzorové smluvní dokumenty najdete zde. Po ověření všech údajů vám smlouvu zašleme e-mailem. 

    Pokud chcete uzavřít smlouvu jinak než online, kontaktujte naši zákaznickou podporu


    3. Aktivovat terminál

    Po uzavření smlouvy vám terminál zašleme kurýrní službou. Jeho instalaci zvládnete sami podle tohoto návodu. Stačí, když budete mít připravené internetové připojení pomocí Wi-Fi nebo mobilních dat.


    Byl tento článek užitečný?

    Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
    First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Enter a valid email
    Enter a valid password
    Your profile has been successfully updated.