Platby a výpisy

   Platby a výpisy


    Shrnutí článku

    Platby zákazníků převádíme na váš účet každý všední den po odečtení transakčních poplatků v jedné souhrnné částce. Pokud využíváte vícero měn, převádíme úhrnnou výši transakcí za každou měnu zvlášť.

    Stav platby

    U každé iniciované platby je obchodníkovi zaslána informace o jejím stavu. U úspěšných transakcí je stav platby Potvrzeno. V případě, že transakce neproběhne, např. z důvodu expirace platby na platební bráně, je označena jako Zrušeno

    Stav%20platby

    Podrobnosti o zprávě

    Odesílatelplatby-podpora@comgate.cz
    Příjemcee-mail obchodníka
    Předmět e-mailuPlatba - www.urlobchodu.cz - Potvrzeno
    Příloha e-mailu Bez příloh

    E-mailovou adresu, na kterou budou tato oznámení zasílána, můžete nastavit v Klientském portálu > záložka Integrace > Kontaktní údaje > e-mail pro informace o jednotlivých platbách. 

    Není-li e-mailová adresa vyplněna, zasílání zpráv je vypnuto.

    Detail bankovního převodu

    U převodů v CZK naleznete ve zprávě pro příjemce souhrnnou informaci o objemu plateb, poplatků, vratek a splátek. U bankovních převodů v EUR najdete tyto informace v poli „remittance info“ neboli informace o převodu.

    Detail%20bankovn%C3%ADho%20p%C5%99evodu

    Denní vyúčtování

    Každý pracovní den v ranních hodinách přicházejí na vaši e-mailovou adresu zprávy se soubory obsahujícími hromadné výpisy plateb. Tyto výpisy podrobně popisují všechny platby, které byly bankovním převodem provedeny v předchozím pracovním dni.

    Soubory v příloze e-mailu naleznete ve formátech:

    • CSV – soubor vhodný k automatickému zpracování v informačních systémech
    • ABO – formát vhodný k automatickému importu do účetního softwaru
    • PDF – účetní doklad

    Veškerá denní vyúčtování si rovněž můžete stáhnout v Klientském portálu v sekci Platby > Převody na BÚ, případně pomocí API.

    Denn%C3%AD%20vy%C3%BA%C4%8Dtov%C3%A1n%C3%AD

    Podrobnosti o zprávě

    Odesílatelplatby-podpora@comgate.cz
    PříjemceObchodník
    Předmět e-mailuBankovní převod var. symbol: {nazevObchodu}
    Příloha e-mailuDenní výpis o bankovním převodu

    E-mailovou adresu, na kterou mají být výpisy zasílány, nastavíte v Klientském portálu > záložka Integrace > Kontaktní údaje > e-mail pro hromadné výpisy plateb.

    Zasílání těchto zpráv není možné vypnout.

    Měsíční vyúčtování

    Každý měsíc přicházejí na vaši e-mailovou adresu soubory obsahující souhrn bankovních převodů za jednotlivé pracovní dny.

    Soubory v příloze e-mailu naleznete ve formátech:

    • CSV – soubor vhodný k automatickému zpracování v informačních systémech
    • ABO – formát vhodný k automatickému importu do účetního softwaru
    • PDF – účetní doklad
    Měsíční vyúčtování se generuje do 6. dne následujícího měsíce a najdete ho v Klientském portálu v sekci Platby > Vyúčtování.

    Mesicni%20vyuctovani

    Podrobnosti o zprávě

    Odesílatelplatby-podpora@comgate.cz
    PříjemceObchodník
    Předmět e-mailuComgate | PDF výpisy k bankovním převodům
    Příloha e-mailuMěsíční výpis bankovních převodů

    E-mailovou adresu, na kterou mají být výpisy zasílány, nastavíte v Klientském portálu > záložka Integrace > Kontaktní údaje > e-mail pro hromadné výpisy plateb.

    Zasílání těchto zpráv není možné vypnout.

    Vzorové soubory ke stažení

    Platební brána:

    ukázkový CSV soubor

    ukázkový ABO soubor s jednotlivými poplatky

    ukázkový ABO soubor se souhrnným poplatkem

    ukázkové denní vyúčtování v PDF

    ukázkové měsíční vyúčtování v PDF

    ukázkové měsíční vyúčtování v CSV


    Platební terminál:

    ukázkový CSV soubor

    ukázkový ABO soubor s jednotlivými poplatky

    ukázkový ABO soubor se souhrnnými poplatky

    ukázkové denní vyúčtování v PDF

    ukázkové měsíční vyúčtování v CSV


    Položky rozpisu plateb

    Merchant – identifikátor e-shopu najdete v Klientském portálu v sekci Nastavení obchodů > Propojeni obchodu.

    Datum založení – den, kdy byl plátce přesměrován z nákupního košíku e-shopu na platební bránu.

    Datum zaplacení – den, kdy banka potvrdila realizaci platby.

    Datum převodu – den vyplacení hromadného převodu transakcí.

    Měsíc fakturace – měsíc, ke kterému se platba vztahuje účetně.

    ID Comgate – 12místný kód, unikátní identifikace platby.

    Produkt – libovolný identifikátor produktu, který předává váš systém při založení platby pod parametrem ,,name”.

    Popis – krátký popis produktu (1–16 znaků), který předává váš systém při založení platby pod parametrem ,,label”.

    Variabilní symbol platby – variabilní symbol přiřazený k dané platbě. 

    Variabilní symbol převodu – variabilní symbol hromadného převodu.

    ID od klienta – párovací symbol, díky kterému identifikujete zboží a zákazníka, který si ho objednal (např. číslo objednávky, číslo zákazníka apod.). V rámci protokolu API se jedná o parametr RefId, který systém posílá při založení platby.

    Potvrzená částka – částka realizované transakce (výše zákazníkovy objednávky).

    Převedená částka – částka, která je e-shopu zaslána na bankovní účet (ponížená o poplatek z transakce).

    Poplatek celkem – poplatek určený dle sazebníku.

    Poplatek mezibankovní – poplatek, který platí zpracovatelská banka vydavatelské bance.

    Poplatek asociace – poplatek, který z transakce obdrží karetní asociace.

    Poplatek zpracovatel – poplatek, který si účtuje zpracovatelská banka za zpracování transakce.


    Typ karty – v rámci platby kartou rozlišujeme 4 typy karet:

    • EU CONSUMER – spotřebitelské karty vydané v ČR a EU
    • EU UNREGULATED – neregulované karty vydané v ČR a EU
    • NON EU CONSUMER – spotřebitelské karty vydané mimo EU
    • NON EU BUSINESS –  Business karty vydané mimo EU

    Hlášení o chybě 

    Při zasílání požadavků na platební bránu se můžete setkat s chybovými hláškami, které platební brána vrací. Informace o těchto chybách obdrží obchodník na svou e-mailovou adresu. Pokud nastane více totožných chyb, jsou seskupeny do jedné notifikační zprávy. 

    Přehled všech chybových hlášek s vysvětlením naleznete pod odkazem zde, nebo přímo v technické dokumentaci.

    Hlaseni%20o%20chybach%201

    Podrobnosti o zprávě

    Odesílatelplatby-podpora@comgate.cz
    Příjemcee-mail obchodníka
    Předmět e-mailu
    Platba - www.urlobchodu.cz - Potvrzeno
    Příloha e-mailuBez příloh

    Nastavení e-mailové adresy, na kterou má být chybová zpráva zaslána, provedete v Klientském portálu > záložka Integrace > Kontaktní údaje > e-mail pro zasílání chyb v propojení eshopu.

    Zasílání těchto zpráv není možné vypnout.

    Hlaseni%20o%20chybach

    Notifikace pro plátce

    Informace o založení platby

     Ve chvíli založení platby je systémem automaticky vygenerována zpráva a odeslána na e-mail plátce.Informace%20o%20zalo%C5%BEen%C3%AD%20platby%201

    Podrobnosti o zprávě

    OdesílatelComgate - payments@comgate.cz
    Příjemcee-mail plátce
    Předmět e-mailuPlatba - www.urlobchodu.cz - AXZL-FFPG-KRGM
    Příloha e-mailuBez příloh

    Nastavení těchto notifikací lze změnit v Klientském portálu > záložka Integrace > Propojení obchodu > Notifikace pro zákazníky.Informace%20o%20zalo%C5%BEen%C3%AD%20platby%202

    Vrácení peněz 

    Standardně jsou finanční prostředky vráceny plátci stejnou cestou, jakou byla platba provedena (např. zaplatil-li zákazník za zboží platební kartou, budou mu prostředky vráceny na stejnou platební kartu). V takovém případě není notifikace zasílána. Může však nastat situace, kdy není možné plátci touto cestou peníze vrátit (např. došlo k expiraci použité platební karty). V takovém případě je plátci zaslán e-mail, ve kterém je vyzván k zadání čísla bankovního účtu, na který mu budou refundované prostředky vyplaceny.

    Vr%C3%A1cen%C3%AD%20pen%C4%9Bz

    Podrobnosti o zprávě

    OdesílatelComgate - payments@comgate.cz
    Příjemcee-mail plátce
    Předmět e-mailuPlatba - www.urlobchodu.cz - AXZL-FFPG-KRGM
    Příloha e-mailuBez příloh
    Zasílání těchto zpráv není možné vypnout. 

    Časté otázky

    Kdy mi přijde měsíční vyúčtování?
    Měsíční vyúčtování posíláme nejpozději k 6. dni v měsíci na váš registrovaný e-mail. Zároveň měsíční vyúčtování najdete k tomuto datu i v Klientském portálu v sekci Platby > Vyúčtování.

    Jak spárovat VS s ID objednávky klienta?
    Platby vám zasíláme pod naším variabilním symbolem. Pro párování transakcí s danou objednávkou (váš interní VS) však lze použít parametr refID, který se zobrazuje v souboru .CSV v kolonce „ID od klienta“.
    Pokud si přejete slovní popis ve sloupci „Produkt“ .CSV, zadejte v nastavení údaj „name“.
    Více informací v protokolu API.

    Co na vyúčtování znamená „ruční pohyb“?

    Ruční pohyb je označení pro položku v denním vyúčtování, která vyžadovala ruční zásah pracovníka Comgate (např. refundace v případě, kdy obchod neměl dost prostředků na její automatické provedení).  

    Jaký je rozdíl mezi 100% a běžným vyplácením?
    Standardně mají všichni naši zákazníci nastavené vyplácení plateb na denní bázi.
    Na žádost klienta lze nastavit 100% vyplácení, což znamená, že vám budeme vyplácet celé částky každý den a k vyrovnání poplatků dojde 1x měsíčně v souhrnu formou vystavené faktury.
    Tato služba je však zpoplatněna sazbou 0,1 %. O to bude navýšena hodnota poplatku za transakci.

    Službu lze nastavit od prvního dne následujícího kalendářního měsíce.

    Na jaký e-mail jsou odesílány notifikace plátci?

    Zprávy jsou zasílány na adresu, která byla zadána plátcem při založení platby v e-shopu.


    Byl tento článek užitečný?

    What's Next
    Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
    First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Enter a valid email
    Enter a valid password
    Your profile has been successfully updated.