Platby a výpisy

Platby a výpisy


Platby zákazníků jsou na váš účet převáděny každý všední den po odečtení transakčních poplatků v jedné souhrnné částce. Pokud využíváte vícero měn, pak jsou vám převedeny transakce za každou měnu zvlášť.

Denní vyúčtování

Součástí každodenního vypořádání transakcí jedním hromadným převodem je zaslání e-mailu, který obsahuje rozpis transakcí ve formátech:

 • CSV - soubor vhodný k automatickému zpracování v informačních systémech
 • ABO - formát vhodný k automatickému importu do účetních softwarů
 • PDF - soubor jako účetní doklad

Veškeré denní rozpisy jsou vám k dispozici ke stažení v Klientském portálu v sekci Platby > Převody na BÚ nebo si je můžete stáhnout pomocí API.

Vzorové soubory ke stažení naleznete zde:

Měsíční vyúčtování

Měsíční vyúčtování obsahuje přehled všech denních převodů na váš bankovní účet a sumarizaci denních výpisů za daný měsíc. V tomto vyúčtování se vám také zobrazí případný bonus.


Měsíční vyúčtování se generuje do 6. dne následujícího měsíce a naleznete ho v Klietnském portálu v sekci Platby > Vyúčtování.

Položky rozpisu plateb

 • Merchant - identifikátor e-shopu naleznete v Klientském portálu v sekci Nastavení obchodů > Propojeni obchodu.

 • Datum založení - den, kdy byl plátce přesměrován z nákupního košíku e-shopu na platební bránu.

 • Datum zaplacení - den, kdy banka potvrdila zaplacení platby plátcem.

 • Datum převodu - den, kdy byl vyplacen hromadný převod transakcí.

 • Měsíc fakturace - měsíc, ke kterému se platba účetně vztahuje.

 • ID Comgate - 12místný kód, unikátní identifikace platby.

 • Produkt – libovolný identifikátor produktu, který předává váš systém při založení platby pod parametrem ,,name”.

 • Popis - krátký popis produktu (1-16 znaků), který předává váš systém při založení platby pod parametrem ,,label”.

 • Variabilní symbol platby - variabilní symbol, pod kterým uhradil plátce platbu. Například v případě metody platebního tlačítka je tento symbol předvyplněn v platebním příkazu v internetovém bankovnictví.

 • Variabilní symbol převodu - variabilní symbol hromadného převodu.

 • ID Klienta - párovací symbol, díky kterému identifikujete zboží a zákazníka, který si ho objednal (např. číslo objednávky, číslo zákazníka apod.). V rámci protokolu API se jedná o parametr RefId, který systém posílá při založení platby.

 • Potvrzená částka – částka realizované transakce (výše objednávky zákazníka).

 • Převedená částka – částka, která je e-shopu zaslána na bankovní účet (ponížená o poplatek z transakce).

 • Poplatek celkem - poplatek určený dle sazebníku.

 • Poplatek mezibankovní - poplatek, který platí zpracovatelská banka vydavatelské bance.

 • Poplatek asociace - poplatek, který z transakce obdrží karetní asociace.

 • Poplatek zpracovatel - poplatek, který si účtuje zpracovatelská banka za zpracování transakce.

 • Typ karty - v rámci platby kartou rozlišujeme 4 typy karet:

  • EU CONSUMER - spotřebitelské karty vydané v ČR a EU
  • EU UNREGULATED - neregulované karty vydané v ČR a EU
  • NON EU CONSUMER - spotřebitelské karty vydané mimo EU
  • NON EU BUSINESS - Business karty vydané mimo EU

Časté otázky

Kdy mi přijde měsíční vyúčtování?
Měsíční vyúčtování posíláme nejpozději k 15. dni v měsíci na váš registrovaný e-mail. Zároveň měsíční vyúčtování naleznete k tomuto datu i v Klientském portálu v sekci Platby > Vyúčtování.

Jak spárovat VS s ID objednávky klienta?
Platby vám zasíláme pod naším variabilním symbolem. Pro párování transakcí s danou objednávkou (váš interní VS) však lze použít parametr refID, který se zobrazuje v souboru .CSV v kolonce „ID od klienta“.
Pokud si přejete slovní popis ve sloupci „Produkt“ .CSV, zadejte v nastavení údaj „name“.
Více informací v protokolu API.

Jaký je rozdíl mezi 100% a běžným vyplácením?
Standardně mají všichni naši zákazníci nastavené vyplácení plateb na denní bázi.
Na žádost klienta lze nastavit 100% vyplácení, což znamená, že vám budeme posílat celé částky každý den a k vyrovnání poplatků dojde 1x měsíčně v souhrnu formou vystavené faktury.
Tato služba je však zpoplatněna sazbou 0,1 %. O to bude navýšena hodnota poplatku za transakci.


Služba lze nastavit od prvního dne následujícího kalendářního měsíce.


Byl tento článek užitečný?

What's Next