Poplatky

   Poplatky


    Shrnutí článku

    Poplatky za provoz platební brány a platebních terminálů Comgate jsou pevné, bez proměnlivých složek nebo skrytých podmínek. Vycházejí z ceníků, které jsou transparentně uvedeny na webu. Ceníky jsou stanoveny pro tarify Easy a Profi, mezi nimiž si klient může vybrat ten, který lépe vyhovuje jeho preferencím. Tarif Easy je vhodný pro podnikatele, který chce mít jednotnou sazbu poplatku pro všechny platební metody, tarif Profi využije obchodník, který má detailní přehled o využití různých platebních metod, a chce mít větší míru kontroly nad výší poplatků za ně. Tarif Start je určen pro podnikatele, kteří doposud nepřijímali platby kartou.

    Transakční poplatky

    Transakční poplatky jsou poplatky za provedení jednotlivých plateb. Zahrnují poplatky pro všechny subjekty, které do procesu platby vstupují, tedy např. karetní asociace, banky, technické partnery nebo platební bránu. V cenových tarifech Comgate jsou všechny tyto složky zahrnuty v pevné sazbě poplatků, aby klient znal jejich výši dopředu a nemusel operovat s proměnlivými hodnotami jako u ceníků v režimu MIF++. Transakční poplatek se strhává z každé platby, jeho výše odpovídá zvolenému tarifu platební brány / platebního terminálu

    PŘÍKLAD: Klientovi s tarifem Easy se z každé platby – nezávisle na platební metodě – strhává transakční poplatek ve výši 0,9 % + 1 Kč. U klienta s tarifem Profi se výše transakčních poplatků liší v závislosti na použité platební metodě.

    Měsíční poplatek

    Měsíční poplatek je poplatkem za provoz služby (platební brány nebo terminálu), který rovněž odpovídá zvolenému tarifu. Při dosažení stanovené výše obratu pro odpovídající tarif je poplatek za provoz služby nulový. Začíná se účtovat od uvedení platební brány do ostrého provozu či instalace terminálu v provozovně, nejpozději však od druhého kalendářního měsíce po uzavření smlouvy.

    PŘÍKLAD: Při uzavření smlouvy v září bude první měsíční poplatek stržen nejpozději v prosinci za měsíc listopad. Do této chvíle může být platební brána pouze v testovacím provozu.

    Pokud by již v září došlo ke spuštění platební brány do ostrého provozu či instalaci terminálu, první měsíční poplatek bude účtován za měsíc září a bude stržen začátkem měsíce října.

    Výši měsíčního poplatku ovlivňuje rovněž zvolený tarif a také měsíční objem transakcí, který se sčítá z objemu transakcí na platební bráně a terminálu. Poplatek se strhává na začátku následujícího kalendářního měsíce.

    PŘÍKLAD: Pokud využíváte platební bránu s tarifem Easy a za září jste dosáhli objemu transakcí 40 tis. Kč, na počátku října se vám z denního převodu strhne měsíční poplatek za platební bránu ve výši 100 Kč. 

    Pokud využíváte platební bránu i platební terminál v tarifu Profi a v měsíci září na nich dosáhnete objemu transakcí ve výši 80 tis. Kč, resp. 40 tis. Kč, na začátku října se nestrhne nic, protože se v součtu objemů transakcí na bráně a terminálu dostanete nad 100 tis. Kč. 

    Měsíční poplatek za správu platební brány se účtuje bez ohledu na počet e-shopů klienta. Tzn. je vždy jen jeden měsíční poplatek na jedno IČ, i kdybyste měli několik platebních bran.

    Pokud využíváte vyšší počet terminálů, cena měsíčního poplatku se stanovuje tak, že se celkový objem transakcí na terminálech (+ na platební bráně) vydělí počtem platebních terminálů v pronájmu. Výsledná hodnota určuje poplatek za každý jeden platební terminál.

    Měsíční poplatek za uplynulý měsíc najdete v denním rozpisu plateb vždy na začátku dalšího kalendářního měsíce. Informaci o stržení poplatku uvidíte také ve sloupci Produkt v Klientském portálu jako „Měsíční poplatek“.

    Ostatní poplatky

    Mezi zpoplatněné služby platební brány patří:

    • Refundace (platí i pro terminál) – vrácení finančních prostředků. Je zpoplatněna jednorázovým poplatkem 2 Kč. Refundovanou platbu a poplatek naleznete v denním rozpisu plateb.
    • Chargeback – vynucené vrácení peněžních prostředků plátci na základě jeho stížnosti. Chargeback je zpoplatněn jednorázovým poplatkem 990 Kč.    Byl tento článek užitečný?

    What's Next
    Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
    First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Enter a valid email
    Enter a valid password
    Your profile has been successfully updated.