Poplatky a bonusy

Poplatky a bonusy


Celková cena za platební bránu či platební terminál se skládá ze tří typů poplatků:

  • transakční
  • měsíční
  • ostatní

Transakční poplatky

Transakční poplatek je strháván z každé platby. V průběhu měsíce vám je účtována základní sazba 0,79 % + 2,4 Kč (u plateb přes bránu) / + 1,5 Kč (u plateb přes terminál). Pokud váš objem plateb překročí za měsíc 50 000 Kč, bude vám přiznán bonus odpovídající nižší procentní sazbě podle realizovaného objemu.

PŘÍKLAD: při objemu transakcí mezi 50 a 200 tis. Kč/měs. bonus bude činit 0,1 % z objemu transakcí + 0,3 Kč za každou uskutečněnou transakci. Při objemu transakcí nad 200 tis. Kč/měs. bude bonus činit 0,2 % z transakcí + 0,6 Kč za každou uskutečněnou transakci. Pokud realizujete transakce v různých měnách, pro účely výpočtu bonusu systém provede automatický přepočet všech částek na měnu CZK. 

Bonus z obratu najdete v denním výpisu PDF ve sloupci Produkt a je označen jako “Měsíční bonus” a také jako plusová položka ve sloupci “Převedená částka”.

Měsíční poplatek

Měsíční poplatek se začíná účtovat od uvedení platební brány do ostrého provozu či instalací terminálu na provozovně, nejpozději však od druhého kalendářního měsíce po uzavření smlouvy.

PŘÍKLAD: Při uzavření smlouvy v září bude první měsíční poplatek stržen v prosinci za měsíc listopad. Do této chvíle je platební brána pouze v testovacím provozu.

Pokud by již v záři došlo ke spuštění platební brány do ostrého provozu či instalaci terminálu, první měsíční poplatek bude účtován za měsíc září a bude stržen začátkem měsíce října.

Výše měsíčního poplatku je ovlivněna měsíčním objemem transakcí, který se sčítá z objemu transakcí na platební bráně a terminálu. Poplatek je vám stržen na začátku následujícího kalendářního měsíce.

PŘÍKLAD: Pokud využíváte platební bránu a za září jste dosáhli objemu transakcí 40 tis. Kč, je vám na počátku října stržen z denního převodu měsíční poplatek za platební bránu ve výši 149 Kč.

Měsíční poplatek za správu platební brány je účtován bez ohledu na počet e-shopů klienta. Tzn. je vždy jen jeden měsíční poplatek na jedno IČ, i kdybyste měli několik platebních bran.

U více než jednoho platebního terminálu je cena měsíčního poplatku stanovena tak, že celkový objem transakcí na bráně a terminálech je vydělen počtem platebních terminálů v pronájmu. Výsledná hodnota určuje poplatek každého jednoho platebního terminálu.

Měsíční poplatek za správu platební brány či terminálu se strhává automaticky z příchozích plateb vždy na začátku následujícího měsíce. Pokud přes platební bránu či terminál neprobíhají transakce, zašleme vám výzvu k platbě s platebními údaji.

Měsíční poplatek za uplynulý měsíc najdete v denním rozpisu plateb vždy na začátku dalšího kalendářního měsíce. Informaci o stržení poplatku naleznete také ve sloupci Produkt jako “Měsíční poplatek”.

mesicni-poplatek.jpg

Ostatní poplatky

Mezi zpoplatněné služby na platební bráně patří:

  • Refundace - neboli vrácení finančních prostředků. Je zpoplatněna jednorázovým poplatkem 2 Kč. Refundovanou platbu a poplatek naleznete v denním rozpisu plateb.

  • Chargeback - jedná se o vynucené vrácení peněžních prostředků Plátci na základě jeho stížnosti. Chargeback je zpoplatněn jednorázovým poplatkem 990 Kč.

Bonus Shoptet

Bonus za vrácení poplatku za Shoptet doplněk (ve verzi Business, Profi a Enterprise) naleznete na začátku měsíce ve vyúčtování ve sloupci Produkt, u kterého bude poznámka Shoptet Bonus.

Shoptet.jpg

Časté otázky

Od kdy se hradí měsíční poplatek?
První dva měsíce je prostor pro testování bez účtování měsíčního poplatku, po uplynutí této doby vám poplatek účtujeme nezávisle na tom, zda je platební brána v ostrém či testovacím provozu.

Kde najdu fakturu za měsíční poplatky?
Měsíční vyúčtování poplatků z transakcí najdete v Klientském portálu. Přehled si můžete stáhnout ve formátu PDF v záložce Platby > Převody na BÚ.

Co je to chargeback?
Chargeback je zpoplatněná služba, díky které může kupující žádat vrácení peněz na kartu, když mu neposkytnete službu, nepošlete zboží nebo pošlete zboží jiné. Pokud byste v takovém případě na reklamaci nereagovali a plátce žádal vrácení peněz, byl by vám právě takový úkon zpoplatněn částkou 990 Kč.
Když váš zákazník vznese tento požadavek, banka vždy prověřuje platbu s námi a my komunikujeme s obchodníkem = vámi.


Byl tento článek užitečný?

What's Next