Restart platby

   Restart platby


    Article Summary

    Platební brána umožňuje uživatelům opakovat platbu, pokud se jim ji nepodařilo dokončit napoprvé. Kupující v takovém případě obdrží výzvu k dalším pokusům o zaplacení s možností využití jiné platební karty nebo jiné platební metody.

    K neúspěšnému pokusu o zaplacení může dojít z různých důvodů – například když kupující zvolí úhradu bankovním převodem z účtu, na kterém není dostatek disponibilních prostředků, případně když si zákazník přeje platit kartou, na níž přitom nemá povolené platby na internetu.

    V takových případech mu platební brána sama nabídne nový pokus o platbu i s možností výběru alternativní platební metody.  

    Pokud platba z jakéhokoli důvodu (v příkladu níže kupující zadal nesprávné údaje o kartě) neproběhne, nabídne platební brána zákazníkovi několik možností: učinit nový pokus stejnou platební metodou, zvolit si jinou platební metodu, vrátit se do e-shopu, nebo zrušit platbu.  

    Když kupující z jakéhokoliv důvodu nezaplatí, zůstává platba ve stavu Očekávaná a tato informace se do e-shopu nepředává (nedochází ke změně stavu platby v e-shopu).

    Po kliknutí na Návrat do e-shopu se zákazník vrátí na stránky e-shopu a stav platby se nezmění. Platba zůstane ve stavu Očekávaná.

    Po kliknutí na Zrušit platbu dojde k přepnutí platby do stavu Nezaplacená, tuto informaci brána předá do e-shopu a zároveň dojde k přesměrování plátce do e-shopu. K přesměrování plátce do e-shopu dochází pouze v případě, že od založení platby uplynula méně než 1 hodina – důvodem je obvyklá životnost session v rámci e-shopu.

    Umožnění opakovaného pokusu o zaplacení platby bude mít za následek zvýšení počtu plateb, které jsou přepnuty do stavu Nezaplacená až s uplynutím tzv. délky expirace platby. K předání informace o nezaplacené platbě dojde buď tak, že plátce klikne na odkaz Zrušit platbu, nebo uplynutím doby expirace platby.

    Stav platby

    Po založení platby odešle platební brána zákazníkovi e-mail s informací o platbě. Součástí e-mailu je tlačítko Zjistit stav platby, pomocí kterého může zákazník přejít na webovou stránku s informací o stavu dané platby. Dozví se na ní, jestli je platba ve stavu zaplacená, nezaplacená nebo čeká na zaplacení.E-mail pro plátce - ověření stavu platby

    Součástí e-mailu je tlačítko Zjistit stav platby, pomocí kterého může zákazník přejít na webovou stránku s informací o stavu dané platby. Dozví se na ní, jestli je platba ve stavu zaplacená, nezaplacená nebo čeká na zaplacení.


    Zaplacená platba byla zákazníkem úspěšně dokončena. Tento stav je ihned předán do e-shopu pomocí API či e-mailové notifikace (pokud si to tak majitel e-shopu přeje). Jako prodejce můžete v tuto chvíli již poskytnout zboží.

    Stav platby Nezaplacená může nastat ze dvou důvodů. 

    Buďto zákazník použije tlačítko Zrušit platbu v e-mailu, nebo uplyne nastavená doba expirace. Po uplynutí doby expirace se informace o nezaplacené platbě posílá prostřednictvím API do e-shopu. Tento stav platby je konečný, už nemůže být změněn.

    Poslední možností je, že se jedná o platbu čekající na zaplacení. Zákazník v tomto případě platbu nedokončil ihned, nebo se mu to zatím nepodařilo. Tento stav není automaticky předáván do e-shopu. Zákazník má totiž možnost znovu si zvolit platební metodu a opakovat platbu. Po uplynutí doby expirace se takováto platba stává nezaplacenou. Platba může být označena jako čekající na zaplacení i během doby, než ji potvrdí banka..


    Byl tento článek užitečný?

    What's Next