Restart platby

   Restart platby


    Shrnutí článku

    Platební brána umožňuje uživatelům opakovat platbu, pokud se jim ji nepodařilo dokončit napoprvé. Kupující v takovém případě obdrží výzvu k dalším pokusům o zaplacení s možností využití jiné platební karty nebo jiné platební metody.

    K neúspěšnému pokusu o zaplacení může dojít z různých důvodů – například když kupující zvolí úhradu bankovním převodem z účtu, na kterém není dostatek disponibilních prostředků, případně když si zákazník přeje platit kartou, na níž přitom nemá povolené platby na internetu.

    V takových případech mu platební brána sama nabídne nový pokus o platbu i s možností výběru alternativní platební metody.  

    Pokud platba z jakéhokoli důvodu (v příkladu níže kupující zadal nesprávné údaje o kartě) neproběhne, nabídne platební brána zákazníkovi několik možností: učinit nový pokus stejnou platební metodou, zvolit si jinou platební metodu, vrátit se do e-shopu, nebo zrušit platbu.  

    Když kupující z jakéhokoliv důvodu nezaplatí, zůstává platba ve stavu Očekávaná a tato informace se do e-shopu nepředává (nedochází ke změně stavu platby v e-shopu).

    Po kliknutí na Návrat do e-shopu se zákazník vrátí na stránky e-shopu a stav platby se nezmění. Platba zůstane ve stavu Očekávaná.

    Po kliknutí na Zrušit platbu dojde k přepnutí platby do stavu Nezaplacená, tuto informaci brána předá do e-shopu a zároveň dojde k přesměrování plátce do e-shopu. K přesměrování plátce do e-shopu dochází pouze v případě, že od založení platby uplynula méně než 1 hodina – důvodem je obvyklá životnost session v rámci e-shopu.

    Umožnění opakovaného pokusu o zaplacení platby bude mít za následek zvýšení počtu plateb, které jsou přepnuty do stavu Nezaplacená až s uplynutím tzv. délky expirace platby. K předání informace o nezaplacené platbě dojde buď tak, že plátce klikne na odkaz Zrušit platbu, nebo uplynutím doby expirace platby.

    Stav platby

    Po založení platby odešle platební brána zákazníkovi e-mail s informací o platbě. Součástí e-mailu je tlačítko Zjistit stav platby, pomocí kterého může zákazník přejít na webovou stránku s informací o stavu dané platby. Dozví se na ní, jestli je platba ve stavu zaplacená, nezaplacená nebo čeká na zaplacení.E-mail pro plátce - ověření stavu platby

    Součástí e-mailu je tlačítko Zjistit stav platby, pomocí kterého může zákazník přejít na webovou stránku s informací o stavu dané platby. Dozví se na ní, jestli je platba ve stavu zaplacená, nezaplacená nebo čeká na zaplacení.


    Zaplacená platba byla zákazníkem úspěšně dokončena. Tento stav je ihned předán do e-shopu pomocí API či e-mailové notifikace (pokud si to tak majitel e-shopu přeje). Jako prodejce můžete v tuto chvíli již poskytnout zboží.

    Stav platby Nezaplacená může nastat ze dvou důvodů. 

    Buďto zákazník použije tlačítko Zrušit platbu v e-mailu, nebo uplyne nastavená doba expirace. Po uplynutí doby expirace se informace o nezaplacené platbě posílá prostřednictvím API do e-shopu. Tento stav platby je konečný, už nemůže být změněn.

    Poslední možností je, že se jedná o platbu čekající na zaplacení. Zákazník v tomto případě platbu nedokončil ihned, nebo se mu to zatím nepodařilo. Tento stav není automaticky předáván do e-shopu. Zákazník má totiž možnost znovu si zvolit platební metodu a opakovat platbu. Po uplynutí doby expirace se takováto platba stává nezaplacenou. Platba může být označena jako čekající na zaplacení i během doby, než ji potvrdí banka..


    Byl tento článek užitečný?

    What's Next
    Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
    First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Enter a valid email
    Enter a valid password
    Your profile has been successfully updated.