SW Pohoda

SW Pohoda


V účetním systému Pohoda můžete zaúčtovat transakce v Kč, které proběhly přes platební bránu nebo terminál, dvěma způsoby:

  • Import výpisů - při načtení výpisu vzniká pro každý pohyb nový záznam typu příjem či výdej v agendě banky. Po vytvoření těchto nových záznamů provádějte likvidaci dokladů a pohledávek dle shodného VS.
  • Načtení avíza - při načtení avíza nevzniká v agendě banky nový pohyb. V agendě banka se vyhledá záznam, který odpovídá danému avízu (částka a VS). Pokud takový pohyb najde, pak do něj rozepíše jednotlivé položky avíza a provede likvidaci dokladů a pohledávek dle shodného VS a částky.

Import výpisů

Pro usnadnění práce jsme pro vás vytvořili popis importu výpisu transakce v ABO formátu (příloha .gpc) do účetního SW Pohoda.

Přidání služeb Homebanking

V prvním kroku je potřeba založit a nastavit služby elektronického platebního styku, služby Homebanking. Pro nastavení zvolíte položku nabídky „Nastavení“ a kliknete na „Homebanking“. V druhém kroku přidáte svůj bankovní účet v agendě Bankovní účty. 

Načtení avíza

V prvním kroku založte v agendě Homebanking novou službu „Comgate“, kterou nastavíte cestu ke složce se soubory s avízy.

abo-pohoda-11

image003

V agendě „Banka“ zvolte načtení avíza.

3-pohoda

Otevře se vám průvodce načtení avíza, kde zvolte vytvořenou službu pro avíza Comgate.

4-pohoda

Pro ověření nahrávaných plateb můžete v tomto kroku před samotným načtením avíza, provést i náhled daného souboru.

6-pohoda

Následně po stisknutí tlačítka „Další“ dojde v programu Pohoda ke zpracování avíza a zobrazení výsledku načtení.

abo-pohoda-23(1)

Po stisknutí tlačítka „Dokončit“ bude uživatel přesměrován zpět do agendy „Banka“, kde budou do vybraného bankovního pohybu na záložku „Položky dokladu“ doplněny údaje z načteného souboru avíza.

8-pohodaByl tento článek užitečný?

What's Next