Účtování v SW Pohoda
 • Tmavý režim
  Světlý režim
 • Pdf

Účtování v SW Pohoda

 • Tmavý režim
  Světlý režim
 • Pdf

V účetním systému Pohoda můžete zaúčtovat transakce v Kč, které proběhly přes platební bránu nebo terminál, dvěma způsoby:

 • Import výpisů - při načtení výpisu vzniká pro každý pohyb nový záznam typu příjem či výdej v agendě banky. Po vytvoření těchto nových záznamů provádějte likvidaci dokladů a pohledávek dle shodného VS.
 • Načtení avíza - při načtení avíza nevzniká v agendě banky nový pohyb. V agendě banka se vyhledá záznam, který odpovídá danému avízu (částka a VS). Pokud takový pohyb najde, pak do něj rozepíše jednotlivé položky avíza a provede likvidaci dokladů a pohledávek dle shodného VS a částky.

Import výpisů

Pro usnadnění práce jsme pro vás vytvořili popis importu výpisu transakce v ABO formátu (příloha .gpc) do účetního SW Pohoda.

Přidání služeb Homebanking

V prvním kroku si zvolíte položku nabídky „Nastavení“ a kliknete na „Homebanking“. Zadejte název „ComGate ABO“ a vyberte formát „ČS Business 24 (ABO)“. U parametru „Složka pro výpisy“ nastavte adresu, do které budete ukládat výpisy transakcí v ABO formátu. V parametru „Po zpracování souboru výpisu“ můžete určit, zda soubory ABO po zpracování přesunete do jiných složek nebo odstraníte. Doporučujeme vybrat možnost „přesunout do“ a zadat podrobný adresář na disku.

abo-pohoda-11


Přidání bankovního účtu

V druhém kroku zvolíte položku nabídky „Nastavení“, vyberete „Bankovní účty“, kde vložíte nový záznam.

Dále do následujících položek zadáte tyto údaje:

 • do „Zkratka“ zadáte „CG“,

 • do „Analytický účet“ zadáte „221000“

 • do „Číslo účtu“ vložte číslo účtu z Klientského portálu. Číslo účtu naleznete v sekci Platební metody ve sloupci „Fiktivní účet v ABO“

 • do „Banka“ zadáte „Česká spořitelna“

 • do „Homebanking“ zadáte „ComGate ABO“

abo-pohoda-12

Účtování v ABO formátu

Vyúčtování transakcí v ABO formátech vám zasíláme denně e-mailem. Denní výpisy naleznete i v Klientském portálu v sekci Platby > Převody na BÚ.

Postup účtování je následující:

 • soubor vyúčtování uložte do složky

 • klikněte na položku nabídky „Účetnictví“ a vyberte položku „Banka“

 • klikněte na položku nabídky „Záznam“ a vyberte položku „Načtení výpisu“

 • vyberte službu „ComGate ABO“

abo-pohoda-4

Vyberte soubory, které chcete zpracovat, a zadejte „Další“. Tím jsou transakce ve zvoleném souboru zaúčtovány.

abo-pohoda-5

Transakce se zobrazují v rozpisu podle následující obrazovky.

abo-pohoda-23

Načtení avíza

V prvním kroku založte v agendě Homebanking novou službu „ComGate“, kterou nastavíte cestu ke složce se soubory s avízy.

abo-pohoda-11

image003

V agendě „Banka“ zvolte načtení avíza.

3-pohoda

Otevře se vám průvodce načtení avíza, kde zvolte vytvořenou službu pro avíza ComGate.

4-pohoda

Pro ověření nahrávaných plateb můžete v tomto kroku před samotným načtením avíza, provést i náhled daného souboru.

6-pohoda

Následně po stisknutí tlačítka „Další“ dojde v programu Pohoda ke zpracování avíza a zobrazení výsledku načtení.

abo-pohoda-23(1)

Po stisknutí tlačítka „Dokončit“ bude uživatel přesměrován zpět do agendy „Banka“, kde budou do vybraného bankovního pohybu na záložku „Položky dokladu“ doplněny údaje z načteného souboru avíza.

8-pohoda


Byl tento článek užitečný?