Expirace plateb

Expirace plateb


Expirace platby slouží k určení doby, po kterou zákazníkovi umožňujeme dokončit platbu. Délku expirace platby lze nastavit v rozmezí 30 minut až 7 dní. Kratší doba je vhodná zejména pro prodej služeb nebo zboží, kde je omezená dostupnost nebo skladová zásoba a před platbou dochází k rezervaci služby/zboží pro konkrétního zákazníka. Kratší doba expirace tak umožní v případě nezaplacení platby dřívější uvolnění rezervace a nabídnutí služby/zboží jinému zákazníkovi. Naopak delší doba expirace platby dává zákazníkovi větší prostor úspěšně dokončit platbu.

Dynamická expirace platby

Dynamická expirace platby snižuje časový limit pro dokončení platby zákazníkem. Limit pro dokončení platby je nastaven rozdílně pro různé platební metody a liší se dle chování jednotlivých zákazníků v průběhu platby. Informace o nezaplacení platby zákazníkem je tak předána do e-shopu dříve. I v případě zapnutí dynamické expirace platby zůstává maximální délka expirace platby omezena vámi nastavenou hodnotou v rozmezí 30 minut až 7 dní.

Nastavení

Expiraci platby můžete nastavit v Klientském portálu nebo prostřednictvím protokolu API.

Klientský portál

Nastavení můžete provést pro jednotlivé obchody v Klientském portálu v Integrace > Nastavení obchodů > Platební metody, kde je možné zvolit z hodnot 7 dní (výchozí nastavení), 3 dny, 1 den, 3 hodiny nebo 30 minut.

nastaveni-dynamicke-expirace.gif

API protokol

Pomocí parametrů v API lze provést nastavení pro konkrétní platbu. Výsledná délka musí být v rozmezí 30 minut až 7 dní. Pokud není vyplněno, použije se hodnota v nastavení obchodu v Klientském portálu. 


Byl tento článek užitečný?

What's Next