FastCentrik

   FastCentrik


    Article Summary

    Využíváte pro svůj internetový obchod e-shopové řešení FastCentrik? Nabídněte svým zákazníkům možnost zaplatit online v reálném čase s platební bránou Comgate. Po zaplacení objednávky vás ihned informujeme, že můžete zboží expedovat.

    Nastavení platební brány v administraci e-shopu FastCentrik

    Poté, co uzavřete smlouvu s Comgate a platební bránu máte aktivovanou, můžete přikročit k jejímu propojení s e-shopem.

    V administraci e-shopu najdete veškeré nastavení v této sekci: Nastavení > Aplikace 3. stran > Platební brány > Comgate. Zde je nastavení rozděleno do dvou okruhů: Comgate – platební brána a Comgate – návratové URL.

    ADMINISTRACE COMGATE

    Do Klientského portálu Comgate se přihlásíte pomocí údajů, které vám zašle náš obchodní zástupce.

    Po spuštění do ostrého provozu pak v administraci Comgate v jednotlivých záložkách naleznete následující:

    Záložka Transakce

    • Obsahuje veškeré transakce včetně jejich statusů.
    • Libovolně si zde můžete filtrovat, které platby chcete zobrazit. Ať už všechny, podle období, statusů, platební metody či měny.
    • V sekci Převody jsou navíc k dispozici denní hromadné převody na váš bankovní účet.

    Záložka Nastavení obchodů

    • Pod touto záložkou naleznete všechny svoje obchody, které proběhnou prostřednictvím naší platební brány.
    • Kliknutím na název obchodu se dostanete na jeho detail, kde jsou vám k dispozici sekce Detail, Kontaktní údaje a Propojení obchodu.

    Záložka Technické propojení

    • Veškeré návody a dokumentaci k této platební bráně naleznete v Klientském portálu Comgate touto cestou: Technické propojení/Technická dokumentace, kde je vám k dispozici kromě jednotlivých kroků, jak postupovat, také k dispozici ke stažení návod.

    OBECNÉ NASTAVENÍ COMGATE

    Začněte s nastavením platební brány touto cestou: Nastavení obchodů > název vašeho obchodu > záložka Kontaktní údaje.

    Kontaktní údaje

    Zde najdete k vyplnění telefonní číslo a e-mail infolinky, e-mail pro zasílání chyb a e-mail pro informace o jednotlivých platbách, přičemž některé z těchto údajů jsou předvyplněné.

    Propojení obchodů

    V této sekci je k dispozici detail propojení.

    Stisknutím symbolu tužky se dostanete do editačního prostředí, kde si upravíte veškeré potřebné údaje.

    V této části najdete důležité údaje, které následně vložíte do administrace vašeho e-shopu. Jedná se o Identifikátor propojení e-shopu a Heslo. Tyto údaje jsou unikátní a každému zákazníkovi jsou generovány zvlášť.

    Zaškrtnutím si také můžete nastavit, zda chcete, aby se zákazníkům při úspěšném provedení platby automaticky odeslal potvrzovací e-mail.

    Identifikátor propojení obchodu a Heslo potom vložíte do administrace vašeho FastCentriku na toto místo: Nastavení > Aplikace 3. stran > Platební brány > Comgate.

    Návratové URL adresy

    A v administraci FastCentriku ještě zůstaneme. U nastavení této platební brány v části Comgate – návratové URL najdete URL adresy, které zkopírujete do Klientského portálu Comgate.

    URL adresy jsou pro každý e-shop unikátní, adresy proto kopírujte výhradně ze své administrace.

    Všechny čtyři adresy vložte do administrace Comgate na příslušná místa podle názvů – (Nastavení obchodů > název vašeho obchodu > záložka Propojení obchodu > stisknutí symbolu tužky).

    IP adresa

    Do administrace Comgate je nutné vložit také IP adresu vašeho e-shopu. Tu najdete v e-mailu, který vám byl zaslán při založení e-shopu, nebo si ji můžete vyžádat na zákaznické podpoře FastCentriku.

    IP adresu potom nakopírujte do administrace Comgate v záložce Platby > Konfigurace > Konfigurace propojení obchodu do spodní části nastavení.

    ADMINISTRACE FASTCENTRIKU

    Kromě Identifikace obchodníka, Hesla a Návratových URL adres je zapotřebí vyplnit také následující údaje.

    Tlačítko Ostrý režim ukazuje, zda se platební brána nachází aktuálně v testovacím režimu (nezaškrtnuté pole), nebo je aktivní a tudíž viditelná pro zákazníky (zaškrtnuté pole).

    V okamžiku, kdy budete mít všechny potřebné údaje vyplněné v administraci e-shopu i v administraci Comgate, můžete platební bránu aktivovat zaškrtnutím tlačítka Ostrý režim.

    Nastavení notifikace zákazníkům

    V další části nastavení můžete libovolně editovat texty, které se zákazníkům zobrazují v závislosti na tom, jak byla jejich platba úspěšná.

    Mezi tyto potvrzovací texty patří: potvrzení o přijaté platbě, informace o odmítnuté platbě nebo o neznámém stavu platby.

    Druh zboží

    Nezbytnou podmínkou je uvedení typu prodávaného zboží. Na výběr máte tyto možnosti: Fyzické zboží s fyzickým doručením, Digitální zboží s online doručením, nebo Erotické zboží.

    NASTAVENÍ PLATBY

    Poté, co si nastavíte veškeré potřebné údaje, je třeba ještě nastavit platbu, což provedete stejným způsobem jako všechny ostatní platby.

    Nastavení provedete v administraci FastCentriku touto cestou: Nastavení > Platby > Nový způsob platby. Zde zvolíte Comgate – online platba a předvyplní se vám některé potřebné údaje. Platební metodu si poté postupně nastavíte v jednotlivých záložkách.

    Platební bránu rovněž nezapomeňte navázat na některý vámi podporovaný dopravní systém.

    Podívejte se, jak při obecném nastavení plateb postupovat.


    Byl tento článek užitečný?

    What's Next
    Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
    First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Enter a valid email
    Enter a valid password
    Your profile has been successfully updated.