Menu aplikace

Menu aplikace


V hlavním menu platební aplikace se v horní části nachází ikonka se stavem připojení k internetu, stav serveru, datum a čas a ID terminálu. 

Ve spodní části jsou zobrazena tlačítka zobrazení dashboard, platba a nastavení Switchio Pay.

Menu platební aplikace nabízí funkce:

Pokud máte terminál napojen na pokladní systém, menu aplikace obsahuje pouze funkce Nastavení, Historie Transakcí, Uzávěrka a Handshake. Ostatní funkce je možné vyvolat pouze skrze pokladnu. Platbu již na terminálu nemůžete zadat ručně.
IP adresu a port pro napojení pokladního systému najdete v horní části pod GSA Server. 

 
Byl tento článek užitečný?

What's Next