Money ERP

   Money ERP


    Article Summary

    Prvním krokem při účtování v účetním systému Money ERP je konfigurace online banky ve složce Online bankovnictví, následuje nastavení bankovních účtů a skupiny bankovních výpisů.

    Konfigurace online banky

    V menu Online bankovnictví > Konfigurace online doplňte do banky důležité údaje do polí:

    • „Platební brána“ – z roletové nabídky vyberte Comgate, proveďte současně předvyplnění pole „Základ adresy“.
    • „ID uživatele“ a „Šifrovací klíč“ – údaje najdete ve svém Klientském portálu Comgate v sekci Integrace > Nastavení obchodu > Propojení obchodu > Náhled.
    • „Skupina bankovního výpisu“ – nezapomeňte vybrat příslušnou skupinu (viz popis dále).

    Konfigurace online banky Money ERP

    Nastavení bankovních účtů

    V menu Adresář > Firmy zadejte na tlačítko kmenové firmy všechny bankovní účty, které budete využívat. Na záložce „Bankovní účty“ vyberte „Přidat“ a doplňte na kartu „Bankovní spojení“ následující údaje:

    • „Popis“ – vyberte vyhovující popis. 
    • „Číslo účtu“ – vložte číslo účtu z Klientského portálu Comgate. Číslo účtu naleznete v sekci Platební metody ve sloupci „Fiktivní účet v ABO“
    • „Kód banky“ – můžete nechat prázdný.

    Nastavení bankovních účtů Money ERP

    Do menu Účetnictví > Banka > Seznam bankovních účtů přidejte bankovní účet a zadejte:

    • „Měna“ – pole je předem vyplněno podle „Průvodce nastavením programu“, ale je samozřejmě možné změnit na jinou měnu.
    • „Primární účet“ – pro zaúčtování doporučujeme definovat zvláštní analytický účet.
    • „Číslo účtu“ – z nabídky vyberte nově přidaný účet.

    Výběr čísla účtu

    Skupina bankovních výpisů

    Založte si samostatnou skupinu bankovních výpisů v menu Účetnictví > Banka > Bankovní výpisy > Přidat skupinu seznamu. Pro každý účet musí být založena vlastní skupina. Věnujte pozornost pečlivému nastavení skupiny (předkontace, číselná řada, rozpis DPH, činnost atd.).

    Bankovní výpisy

    Stažení výpisu

    Výpisy se dají stahovat ručně i automaticky, oba způsoby je možné také kombinovat. Pro případnou kontrolu naleznete ve svém Klientském portálu Comgate vyúčtování transakcí. 

    Ruční stažení výpisu

    Ruční stažení se spustí v menu Konfigurace online banky pomocí tlačítka „Stažení výpisu“. Program otevře „Průvodce stažením výpisu z online platební brány“. Na první straně vyberte časové rozpětí, pro které chcete výpisy stáhnout, a zda chcete platby ihned párovat. Dále se v průvodci pohybujete tlačítkem „Další“ a proces již běží zcela samostatně.

    Ruční stažení výpisu Money ERP

    Stahování pomocí CSW Automatic

    CSW Automatic je samostatná aplikace, která slouží k automatizaci opakovaných procesů v Money ERP tak, aby nebylo nutné je stále dokola nastavovat či individuálně spouštět. V aplikaci je pro potřeby stahování online plateb vytvořený zásuvný modul Online Banking, který najdete v knihovně S5 CSW Online Banking Automatic. Umožní vám podrobné nastavení časového rozpisu stahování výpisů i posílání informačních e-mailů.

    Stahování výpisu pomocí CSW Auromatic Money ERPAutomatické stažení výpisu Money ERP

    Pravidla pro účtování transakcí

    K párování transakcí a faktur se používá variabilní symbol, ten se musí shodovat na vydané faktuře v účetním systému Money ERP a u transakce v e-shopu. Variabilní symbol je součástí dat předávaných platební bráně při založení platby.

    V případech, kdy se částka na faktuře neshoduje s částkou hrazenou prostřednictvím platební brány, se výsledek párování bude odvíjet od nastavení skupiny bankovního výpisu na záložce „Konfigurace párování úhrad“ (nastavení polí „Přehrazení hrazeného dokladu“ a „Automatického párování částečných úhrad“).


    Byl tento článek užitečný?

    What's Next
    Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
    First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Enter a valid email
    Enter a valid password
    Your profile has been successfully updated.