Návrat

Návrat


Platební terminál umožňuje vrácení již stržených prostředků z platební karty dvojím způsobem:

  1. Funkce “Storno”. Používá se pro zrušení poslední provedené transakce. Funkci “Storno” použijete např. v případě chybně zadané částky na platebním terminálu. Funkce “Storno” nevyžaduje přítomnost platební karty. Detailní popis funkce “Storno” najdete v článku o funkci “Storno”.
  2. Funkce “Návrat”. Používá se pro částečné nebo úplné vrácení prostředků zákazníkovi. Funkci “Návrat” použijete např. v případě reklamace a vrácení prostředků zákazníkovi. Detailní popis funkce “Návrat” je uveden v tomto článku.

Informace o použití funkce návrat

Funkci “Návrat” používejte pouze v případě, kdy původní platba byla provedena někdy dříve v minulosti. Funkci použijete např. při následné reklamaci nebo vrácení zboží. Návrat lze provádět pouze za přítomnosti platební karty.

Funkce je chráněna PIN kódem, který je nutné zadat při jejím vyvolání na platebním terminálu. PIN kód vám byl zaslán na kontaktní email. Po jeho obdržení doporučujeme PIN změnit. Postup pro změnu PIN kódu najdete na konci této stránky. PIN není možné z terminálu odstranit. Z důvodu bezpečnosti doporučujeme PIN sdělit pouze pověřené osobě.

Funkce “Návrat” není automaticky součástí platební aplikace, je aktivována individuálně. V případě zájmu o tuto funkci nás kontaktujte na telefonu  228 224 267 nebo emailu podpora@comgate.cz.

Postup provedení Návratu

1. Vyberte v menu aplikace položku "Návrat".

2. Zadejte PIN. Ten od nás obdržíte e-mailem. Po jeho obdržení doporučujeme provést jeho změnu. Návod je uveden níže.

4. Zadejte částku, kterou chcete plátci vrátit.

5. Terminál vyzve k přiožení platební karty. 

6. Po úspěšném vrácení peněz terminál zobrazí "Hotovo" a vytiskne automaticky stvrzenku.

Postup pro změnu PINU

1. Vyberte v menu aplikace položku "Nastavení". 

2. Klikněte na položku "PIN pro Návrat".

3. Zadejte současný PIN, který jste obdrželi v e-mailu, a poté zadejte nový PIN. Potvrďte pomocí tlačítka "DOKONČIT".

4. Pokud změna proběhla v pořádku, terminál zobrazí "Změna PINu proběhla úspěšně". Poté pomocí levé horní šipky přejděte zpět do menu aplikace.
Byl tento článek užitečný?

What's Next