Opakované platby

Opakované platby


Pomocí opakovaných plateb je možné automaticky strhávat peníze ze zákazníkova účtu poté, co u vás autorizuje první platbu. Opakované platby si můžete představit jako trvalý příkaz k úhradě, který je hrazen z platební karty. Výhodou opakovaných plateb je možnost řídit si částku a čas stržení dalších plateb. Funkci opakovaných plateb využijete např. pro služby typu předplatné, poskytování webhostingu, cloudu, pro sponzorské dary apod.

Platba z pohledu plátce

Před samotnou platbou je plátce seznámen s podmínkami platby, které říkají, jaká částka mu bude strhávána, jak často a do jaké doby. Pokud platící udělí obchodníkovi s podmínkami souhlas, je přesměrován do karetní brány. Zde vyplní veškeré potřebné údaje o své kartě. Každá následující platba probíhá již v jeho nepřítomnosti až do sjednané doby.

Aktivace funkce

V prvním kroku provedete evidenci svého zákazníka za pomoci registrace, když se k vám zákazník bude přihlašovat pomocí jména a hesla.

Před první platbou je potřeba seznámit zákazníka s podmínkami platby. Tedy že se bude jednat o opakovanou platbu se stržením dané částky v pravidelných intervalech až do určité doby. Následně od něj potřebujete získat souhlas o pravidelném strhávání. Zde doporučujeme vytvořit checkbox pro potvrzení souhlasu s přijetím podmínek opakovaných plateb. Po získání souhlasu si s počáteční platbou nastavíte periodu opakování a platby již dále probíhají automaticky. Zákazník již pro platbu nevstupuje na karetní bránu.

Opakované platby podléhají požadavkům karetních asociací VISA a Mastercard, je tak třeba dodržovat následující pravidla:

  1. seznámit zákazníka s podmínkami opakované platby
  2. získat souhlas od zákazníka o pravidelném strhávání
  3. po každé stržené platbě držiteli karty zaslat doklad s potvrzením platby
  4. informovat zákazníka o jakékoliv změně pro následující stržení. Změna může spočívat ve výši stržené částky nebo frekvenci strhávání.

Pro provedení opakované platby je potřeba z vaší strany provést drobné úpravy v integraci. Bližší informace naleznete v naší API dokumentaci.

Funkce zapamatování karty se týká metody platby kartou. Informace o ceně a vyúčtování najdete zde.

Tato funkce je dostupná na vyžádání a podléhá schválení Risk Managementu. V případě zájmu kontaktujte naši zákaznickou podporu.


Byl tento článek užitečný?

What's Next