Ověření statusu terminálu

   Ověření statusu terminálu


    Article Summary

    Po připojení terminálu na Wi-Fi, LAN nebo prostřednictvím datové SIM se zobrazí indikátor připojení ve stavové liště na horní straně obrazovky. 

    Doporučujeme provést ověření statusu terminálu:

    • Spusťte aplikaci Switchio Store – v ní se zobrazí ID terminálu (TID), pokud je terminál připojen na internet.
    • Spusťte aplikaci Switchio Pay – zobrazí se ikona online, a pokud spouštíte terminál nebo aplikaci Switchio Pay poprvé, dokončí se inicializace.
    • V nastavení aplikace Switchio Pay klikněte na Parametry serveru → Stáhnout konfiguraci.

    Pokud je terminál připojen k internetu, dojde ke stažení konfigurace. Tento proces se zobrazuje v aplikaci Switchio Pay, po jeho dokončení terminál vytiskne potvrzení.


    Pokud terminál k internetu připojen není, zobrazí se chybové hlášení a terminál chybovou hlášku také vytiskne. 

    Tento problém může mít několik příčin: 

    • výpadek na straně poskytovatele internetu
    • blokace na úrovni zabezpečení sítě
    • chybné nastavení routeru
    • chyba na routeru
    • datová SIM / tarif je vyčerpán, nebo je nastaveno agresivní FUP
    • SIM karta je vadná
    • SIM má nastaven PIN, tento nebyl zadán
    • výpadek sítě mobilního operátora


    Doporučené kroky:

    1. Kontaktujte podporu, která zjistí, jestli je terminál aktivní (je založen a má přiřazené klíče). 
    2. Ověřte zadané heslo na Wi-Fi
    3. Restartujte terminál
    4. Restartujte router
    5. Vyměňte datovou SIM
    6. Zrušte na SIM kartě PIN
    7. Ověřte, zda je platný a aktivní datový tarif
    8. Připojte terminál na hotspot vytvořený mobilním telefonem
    9. Požádejte IT firmu spravující router o kontrolu nebo úpravu nastavení
    10. Vyměňte router
    11. Připojte terminál na jiný router
    12. Přepněte se na jinou síť Wi-Fi
    13. Zkontrolujte, případně vyměňte LAN kabel (konektor může být uvolněn na straně terminálu nebo routeru
    14. Proveďte kontrolu místní sítě (test IP adresy terminálu, ping, tracert, atd.) 

    Byl tento článek užitečný?

    Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
    First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Enter a valid email
    Enter a valid password
    Your profile has been successfully updated.