Platba

   Platba


    Shrnutí článku

    1. V menu vyberte položku „Platba“.

    2. Zadejte požadovanou sumu. V případně potřeby můžete zadat i variabilní symbol. Po stiknutí „Upravit“ se zobrazí systémová klávesnice, numerická klávesnice se zobrazí po kliknutí na zobrazené částky. Zadání požadovaného variabilního symbolu potvrďte klinutím na zelenou ikonu v pravém dolním rohu klávesnice. Pokud variabilní symbol nakonec nechcete zadat, použijte šipku v levém horním rohu.

    3. Potvrďte částku stiskem tlačítka „Zaplatit“.

    4. Terminál vyzve k vložení, protažení, manuálnímu zadání nebo přiložení karty nebo zařízení s Apple Pay/Google Pay.

    5. V závislosti na typu karty proběhne ověření transakce. Terminál vyhodnotí, zda je požadováno ověření držitele karty PIN kódem. Pokud je vyžadován PIN, požádejte zákazníka o jeho zadání. V případě špatně zadaného PIN, či dlouhé prodlevy (timeout), dojde k chybě a platbu je možné zopakovat.

    6. Platební terminál se spojí s autorizačním centrem a uskuteční transakci.

    7. Po úspěšném zaplacení terminál vytiskne automaticky účtenku pro obchodníka. Tato účtenka je povinná a nelze zrušit její tisk.

    8. Účtenku odtrhněte. Tisk účtenky pro zákazníka již není povinný. Terminál se sám zeptá, zda si přejete vytisknout i účtenku pro zákazníka.

    9. Pokud chcete vytisknout i kopii účtenky pro zákazníka klikněte na tlačítko „Tisk“. Pokud účtenku pro zákazníka tisknout nechcete, zvolte levé tlačítko „Zrušit“.

    10. Pokud si nepřejete platbu dokončit, klikněte na ikonku „Dashboard“ v levém dolním rohu.


    Zobrazení transakcí v Klientském portálu

    Transakce provedené prostřednictvím terminálu si můžete zobrazit ve svém Klientském portálu v sekci Platby zákazníků

    Doba propsání platby:

    • Terminály NEXGO: cca 30 sekund 
    • Tlačítkové terminály: 1–2 dny

    Čtečky karet

    Bezkontaktní čtečka
    Čtečka bezkontaktních karet je umístěna nad dotykovým displejem terminálu, slouží pro bezkontaktní platbu kartou nebo zařízením s Apple Pay/Google Pay. Ty stačí přiložit ke krytu tiskárny v horní části terminálu.

    čtečka1PNG

    Čtečka čipových karet
    Na pravé straně terminálu je umístěna štěrbina sloužící k vsunutí karty vybavené čipem. Karta se vsouvá čipem nahoru a zůstává ve čtečce až do ukončení transakce.

    čtečka2PNG

    Čtečka karet s magnetickým proužkem

    Čtečka slouží k protažení platební karty podélnou štěrbinou umístěnou na pravé straně terminálu. Karta může být protažena libovolným směrem, to znamená shora dolů nebo zdola nahoru magnetickým proužkem vždy směrem k terminálu.

    čtečka3

    Apple Pay

    Terminál přijímá bezkontaktní platby pomocí Apple Pay. Zákazník k ní potřebuje mít kompatibilní zařízení (modely iPhonu s Touch ID kromě iPhonu 5s, modely iPhonu s Face ID Apple Watch Series 1 a novější). V aplikaci Peněženka Apple pak nahranou kreditní nebo debetní kartu, která Apple Pay podporuje.

    Na modelech iPhonu s Face ID zákazník dvakrát stiskne postranní tlačítko, případně může klepnutím na výchozí kartu zobrazit seznam uložených karet a zvolit tu, kterou chce použít. Poté podrží horní část iPhonu u bezkontaktní čtečky, dokud se na displeji telefonu neobjeví Hotovo a symbol zaškrtnutí.

    Na modelech iPhonu s Touch ID zákazník dvakrát stiskne tlačítko plochy. Další postup je obdobný.

    Při použití Apple Watch zákazník dvakrát stiskne postranní tlačítko. Pokud chce vybrat jinou než výchozí kartu, sjede dolů. Následně podrží displej Apple Watch v blízkosti bezkontaktní čtečky, dokud neucítí poklepání a neslyší pípnutí.    

    Z pohledu obchodníka je proces platby Apple Pay stejný jako platba kartou.

    Google Pay

    Terminál přijímá bezkontaktní platby pomocí Google Pay. Zákazník k jejímu provedení potřebuje mobilní telefon s OS Android verze Lollipop 5.0 a vyšší, který podporuje NFC, nebo chytré hodinky s Wear OS 2 a novějším. V zařízení pak je třeba mít nainstalovanou aplikaci Peněženka Google a v ní uloženou kartu, která platby Google Pay podporuje.

    Pokud chce zákazník zaplatit telefonem, musí mít zapnutou funkci NFC. V obchodě telefon probudí a odemkne, poté jeho zadní stranu na několik sekund přiblíží k bezkontaktní čtečce terminálu. Pokud se zobrazí výzva k ověření (např. zadání PIN), řídí se pokyny na obrazovce telefonu.

    Pokud zákazník platí pomocí chytrých hodinek, spustí na nich aplikaci Google Pay, přiloží displej hodinek k bezkontaktní čtečce a podrží je v její blízkosti, dokud neucítí vibrace nebo neuslyší zvuk potvrzení. Pokud se na hodinkách zobrazí výzva, zákazník bez ohledu na typ používané karty volí možnost Kreditní. U transakcí debetními kartami může být vyzván k zadání PIN kódu zvolené karty. 

    Z pohledu obchodníka je proces platby Google Pay stejný jako platba kartou.

    Garmin Pay

    Terminál přijímá bezkontaktní platby pomocí Garmin Pay. Zákazník k jejímu provedení potřebuje kompatibilní chytré hodinky Garmin a v nich uloženou kartu vydanou jednou z podporovaných bank.

    Zákazník, který platí pomocí chytrých hodinek, na nich spustí aplikaci Garmin Pay. Pokud je vyzván k zadání PINu, zadá ho a přiloží displej hodinek k bezkontaktní čtečce. Poté počká, až se displej hodinek vrátí na domovskou obrazovku. 

    Z pohledu obchodníka je proces platby Garmin Pay stejný jako platba kartou.

    Fitbit Pay

    Terminál přijímá bezkontaktní platby pomocí Fitbit Pay. Zákazník k jejímu provedení potřebuje kompatibilní chytré hodinky nebo fitness náramek Fitbit a v nich uloženou kartu, která Fitbit Pay podporuje.

    Zákazník, který platí pomocí zařízení Fitbit, na něm potažením dolů po displeji a výběrem spustí aplikaci Payments. Pokud je vyzván k zadání PINu, zadá ho a přiloží zápěstí k bezkontaktní čtečce. Poté počká, dokud zařízení nezavibruje a na jeho displeji se nezobrazí potvrzení o provedené platbě. 

    Z pohledu obchodníka je proces platby Fitbit Pay stejný jako platba kartou.    Byl tento článek užitečný?

    What's Next
    Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
    First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Enter a valid email
    Enter a valid password
    Your profile has been successfully updated.