Platba v EUR
  • Tmavý režim
    Světlý režim
  • Pdf

Platba v EUR

  • Tmavý režim
    Světlý režim
  • Pdf

1. V menu vyberte položku „Platba“.

2. Zadejte požadovanou sumu platby. 

3. Pokud jste požadovali na terminálu více měn, pro přepnutí měny klikněte na "Měna". Poté zvolte měnu, ve které má být platba uhrazena.

4. Potvrďte částku stiskem tlačítka “Zaplatit”.


Byl tento článek užitečný?

What's Next