Platby a výpisy

   Platby a výpisy


    Article Summary

    Platby zákazníků převádíme na váš účet každý všední den po odečtení transakčních poplatků v jedné souhrnné částce. Pokud využíváte vícero měn, převádíme úhrnnou výši transakcí za každou měnu zvlášť.

    Denní vyúčtování

    Součástí každodenního vypořádání transakcí jedním hromadným převodem je zaslání e-mailu, který obsahuje rozpis transakcí ve formátech:

    • CSV – soubor vhodný k automatickému zpracování v informačních systémech
    • ABO formát vhodný k automatickému importu do účetního softwaru
    • PDF účetní doklad

    Veškeré denní si rovněž můžete stáhnout v Klientském portálu v sekci Platby > Převody na BÚ, případně pomocí API.

    Vzorové soubory ke stažení naleznete zde

    Platební brána:

    Platební terminál:

    Měsíční vyúčtování

    Měsíční vyúčtování obsahuje přehled všech denních převodů na váš bankovní účet a sumarizaci denních výpisů za daný měsíc.


    Měsíční vyúčtování se generuje do 6. dne následujícího měsíce a najdete ho v Klientském portálu v sekci Platby > Vyúčtování.

    Položky rozpisu plateb

    Merchant  identifikátor e-shopu najdete v Klientském portálu v sekci Nastavení obchodů > Propojeni obchodu.

    Datum založení den, kdy byl plátce přesměrován z nákupního košíku e-shopu na platební bránu.

    Datum zaplacení den, kdy banka potvrdila realizaci platby.

    Datum převodu den vyplacení hromadného převodu transakcí.

    Měsíc fakturace měsíc, ke kterému se platba vztahuje účetně.

    ID Comgate 12místný kód, unikátní identifikace platby.

    Produkt libovolný identifikátor produktu, který předává váš systém při založení platby pod parametrem ,,name”.

    Popis krátký popis produktu (1 – 16 znaků), který předává váš systém při založení platby pod parametrem ,,label”.

    Variabilní symbol platby variabilní symbol přiřazený k dané platbě. 

    Variabilní symbol převodu variabilní symbol hromadného převodu.

    ID od klienta párovací symbol, díky kterému identifikujete zboží a zákazníka, který si ho objednal (např. číslo objednávky, číslo zákazníka apod.). V rámci protokolu API se jedná o parametr RefId, který systém posílá při založení platby.

    Potvrzená částka částka realizované transakce (výše zákazníkovy objednávky).

    Převedená částka částka, která je e-shopu zaslána na bankovní účet (ponížená o poplatek z transakce).

    Poplatek celkem poplatek určený dle sazebníku.

    Poplatek mezibankovní poplatek, který platí zpracovatelská banka vydavatelské bance.

    Poplatek asociace poplatek, který z transakce obdrží karetní asociace.

    Poplatek zpracovatel poplatek, který si účtuje zpracovatelská banka za zpracování transakce.

    Typ karty v rámci platby kartou rozlišujeme 4 typy karet:

    • EU CONSUMER spotřebitelské karty vydané v ČR a EU
    • EU UNREGULATED neregulované karty vydané v ČR a EU
    • NON EU CONSUMER spotřebitelské karty vydané mimo EU
    • NON EU BUSINESS   Business karty vydané mimo EU

    Časté otázky

    Kdy mi přijde měsíční vyúčtování?
    Měsíční vyúčtování posíláme nejpozději k 15. dni v měsíci na váš registrovaný e-mail. Zároveň měsíční vyúčtování najdete k tomuto datu i v Klientském portálu v sekci Platby > Vyúčtování.

    Jak spárovat VS s ID objednávky klienta?
    Platby vám zasíláme pod naším variabilním symbolem. Pro párování transakcí s danou objednávkou (váš interní VS) však lze použít parametr refID, který se zobrazuje v souboru .CSV v kolonce „ID od klienta“.
    Pokud si přejete slovní popis ve sloupci „Produkt“ .CSV, zadejte v nastavení údaj „name“.
    Více informací v protokolu API.

    Co na vyúčtování znamená „ruční pohyb“?

    Ruční pohyb je označení pro položku v denním vyúčtování, která vyžadovala ruční zásah pracovníka Comgate (např. refundace v případě, kdy obchod neměl dost prostředků na její automatické provedení).  

    Jaký je rozdíl mezi 100% a běžným vyplácením?
    Standardně mají všichni naši zákazníci nastavené vyplácení plateb na denní bázi.
    Na žádost klienta lze nastavit 100% vyplácení, což znamená, že vám budeme posílat celé částky každý den a k vyrovnání poplatků dojde 1x měsíčně v souhrnu formou vystavené faktury.
    Tato služba je však zpoplatněna sazbou 0,1 %. O to bude navýšena hodnota poplatku za transakci.


    Služba lze nastavit od prvního dne následujícího kalendářního měsíce.


    Byl tento článek užitečný?

    What's Next
    Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
    First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Enter a valid email
    Enter a valid password
    Your profile has been successfully updated.