Poplatky a bonusy

   Poplatky a bonusy


    Article Summary

    Tyto informace se týkají tarifů platných od 1. června 2023 pro současné klienty Comgate a od konce března 2023 pro nové klienty Comgate. Informace týkající se starších tarifů najdete níže. 


    Celková cena za platební bránu či platební terminál se skládá ze tří typů poplatků:

    • transakční
    • měsíční
    • ostatní

    Transakční poplatky

    Transakční poplatek se strhává z každé platby, jeho výše odpovídá zvolenému tarifu platební brány / platebního terminálu

    PŘÍKLAD: klientovi s tarifem Easy se z každé platby – nezávisle na platební metodě – strhává transakční poplatek o výši 0,9 % + 1 Kč. U klienta s tarifem Profi se výše transakčních poplatků liší v závislosti na použité platební metodě.   

    Měsíční poplatek

    Měsíční poplatek se začíná účtovat od uvedení platební brány do ostrého provozu či instalace terminálu v provozovně, nejpozději však od druhého kalendářního měsíce po uzavření smlouvy.

    PŘÍKLAD: Při uzavření smlouvy v září bude první měsíční poplatek stržen nejpozději v prosinci za měsíc listopad. Do této chvíle může být platební brána pouze v testovacím provozu.

    Pokud by již v září došlo ke spuštění platební brány do ostrého provozu či instalaci terminálu, první měsíční poplatek bude účtován za měsíc září a bude stržen začátkem měsíce října.

    Výši měsíčního poplatku ovlivňuje rovněž zvolený tarif a také měsíční objem transakcí, který se sčítá z objemu transakcí na platební bráně a terminálu. Poplatek se strhává na začátku následujícího kalendářního měsíce.

    PŘÍKLAD: Pokud využíváte platební bránu s tarifem Easy a za září jste dosáhli objemu transakcí 40 tis. Kč, na počátku října se vám z denního převodu strhne měsíční poplatek za platební bránu ve výši 100 Kč. 

    Pokud využíváte platební bránu i platební terminál v tarifu Profi a v měsíci září na nich dosáhnete objemu transakcí ve výši 80 tis. Kč, resp. 40 tis. Kč, na začátku října se nestrhne nic, protože se v součtu objemů transakcí na bráně a terminálu dostanete nad 100 tis. Kč. 

    Měsíční poplatek za správu platební brány se účtuje bez ohledu na počet e-shopů klienta. Tzn. je vždy jen jeden měsíční poplatek na jedno IČ, i kdybyste měli několik platebních bran.

    Pokud využíváte vyšší počet terminálů, cena měsíčního poplatku se stanovuje tak, že se celkový objem transakcí na terminálech (+ na platební bráně) vydělí počtem platebních terminálů v pronájmu. Výsledná hodnota určuje poplatek za každý jeden platební terminál.

    Měsíční poplatek za správu platební brány či terminálu se strhává automaticky z příchozích plateb vždy na začátku následujícího měsíce. Pokud přes platební bránu či terminál neprobíhají transakce, zašleme vám výzvu k platbě s platebními údaji.

    Měsíční poplatek za uplynulý měsíc najdete v denním rozpisu plateb vždy na začátku dalšího kalendářního měsíce. Informaci o stržení poplatku uvidíte také ve sloupci Produkt v Klientském portálu jako „Měsíční poplatek“.

    mesicni-poplatek.jpg

    Ostatní poplatky

    Mezi zpoplatněné služby platební brány patří:

    • Refundace (platí i pro terminál) – vrácení finančních prostředků. Je zpoplatněna jednorázovým poplatkem 2 Kč. Refundovanou platbu a poplatek naleznete v denním rozpisu plateb.
    • Chargeback – vynucené vrácení peněžních prostředků plátci na základě jeho stížnosti. Chargeback je zpoplatněn jednorázovým poplatkem 990 Kč.

    Níže uvedené informace se týkají tarifů platných pro stávající klienty Comgate do 31. května 2023.

    Celková cena za platební bránu či platební terminál se skládá ze tří typů poplatků:

    • transakční
    • měsíční
    • ostatní

    Transakční poplatky

    Transakční poplatek se strhává z každé platby. V průběhu měsíce účtujeme základní sazbu 0,79 % + 2,4 Kč (u plateb prostřednictvím platební brány) / + 1,5 Kč (u plateb na terminálu). Pokud váš objem plateb překročí za měsíc 50 000 Kč, na jeho konci vám přiznáme bonus odpovídající nižší procentní sazbě podle realizovaného objemu.

    PŘÍKLAD: při objemu transakcí mezi 50 a 200 tis. Kč/měs. činí bonus 0,1 % z objemu transakcí + 0,3 Kč za každou uskutečněnou transakci. Při objemu transakcí nad 200 tis. Kč/měs. bude odpovídá bonus 0,2 % z transakcí + 0,6 Kč za každou uskutečněnou transakci. Pokud realizujete transakce v různých měnách, pro účely výpočtu bonusu systém provede automatický přepočet všech částek na měnu CZK. 

    Bonus z obratu najdete v denním výpisu PDF ve sloupci Produkt. Je označen jako „Měsíční bonus“ a představuje kladnou položku ve sloupci „Převedená částka“.

    Měsíční poplatek

    Měsíční poplatek se začíná účtovat od uvedení platební brány do ostrého provozu či instalace terminálu v provozovně, nejpozději však od druhého kalendářního měsíce po uzavření smlouvy.

    PŘÍKLAD: Při uzavření smlouvy v září bude první měsíční poplatek stržen nejpozději v prosinci za měsíc listopad. Do této chvíle může být platební brána pouze v testovacím provozu.

    Pokud by již v září došlo ke spuštění platební brány do ostrého provozu či instalaci terminálu, první měsíční poplatek bude účtován za měsíc září a bude stržen začátkem měsíce října.

    Výši měsíčního poplatku ovlivňuje měsíční objem transakcí, který se sčítá z objemu transakcí na platební bráně a terminálu. Poplatek se strhává na začátku následujícího kalendářního měsíce.

    PŘÍKLAD: Pokud využíváte platební bránu a za září jste dosáhli objemu transakcí 40 tis. Kč, na počátku října se vám z denního převodu strhne měsíční poplatek za platební bránu ve výši 149 Kč. 

    Pokud využíváte platební bránu i platební terminál a v měsíci září na nich dosáhnete objemu transakcí ve výši 30 tis. Kč, resp. 25 tis. Kč, na začátku října se nestrhne nic, protože se v součtu objemů transakcí na bráně a terminálu dostanete nad 50 tis. Kč. 

    Měsíční poplatek za správu platební brány se účtuje bez ohledu na počet e-shopů klienta. Tzn. je vždy jen jeden měsíční poplatek na jedno IČ, i kdybyste měli několik platebních bran.

    Pokud využíváte vyšší počet terminálů, cena měsíčního poplatku se stanovuje tak, že se celkový objem transakcí na terminálech (+ na platební bráně) vydělí počtem platebních terminálů v pronájmu. Výsledná hodnota určuje poplatek za každý jeden platební terminál.

    Měsíční poplatek za správu platební brány či terminálu se strhává automaticky z příchozích plateb vždy na začátku následujícího měsíce. Pokud přes platební bránu či terminál neprobíhají transakce, zašleme vám výzvu k platbě s platebními údaji.

    Měsíční poplatek za uplynulý měsíc najdete v denním rozpisu plateb vždy na začátku dalšího kalendářního měsíce. Informaci o stržení poplatku uvidíte také ve sloupci Produkt v Klientském portálu jako „Měsíční poplatek“.

    mesicni-poplatek.jpg

    Ostatní poplatky

    Mezi zpoplatněné služby platební brány patří:

    • Refundace (platí i pro terminál) – vrácení finančních prostředků. Je zpoplatněna jednorázovým poplatkem 2 Kč. Refundovanou platbu a poplatek naleznete v denním rozpisu plateb.
    • Chargeback – vynucené vrácení peněžních prostředků plátci na základě jeho stížnosti. Chargeback je zpoplatněn jednorázovým poplatkem 990 Kč.    Byl tento článek užitečný?

    Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
    First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Enter a valid email
    Enter a valid password
    Your profile has been successfully updated.