Přidání ikony platební aplikace na plochu

Přidání ikony platební aplikace na plochu


V případě, že se odstraní ikona platební aplikace z Android rozhraní, je možné ji přidat ručně přes menu widgetů.

Snímek obrazovky 2022-04-14 v 10.31.46.png

Pro otevření menu s widgety, podržte prst ve volném prostoru na systémové ploše. Následně se otevře nabídka pro úpravu plochy. A to buď ve spodní části plochy nebo v místě stisku. Zde vyberete možnost “Widgety” a ze seznamu vyhledáte Switchio Pay či Switchio Store (dle toho co chybí). Přidržením prstu na aplikaci se vám přesune do vybraného prostoru na systémové ploše.

Snímek obrazovky 2022-04-14 v 10.33.36.pngSnímek obrazovky 2022-04-14 v 10.32.12.png

 Byl tento článek užitečný?