Přidání ikony platební aplikace na plochu

   Přidání ikony platební aplikace na plochu


    Shrnutí článku

    Pokud dojde (např. omylem) k odstranění platební aplikace z domovské obrazovky terminálu, můžete ji vrátit ručně přes menu widgetů.

    Snímek obrazovky 2022-04-14 v 10.31.46.png

    Pro otevření menu s widgety klikněte a podržte prst ve volném prostoru na domovské obrazovce. Otevře se nabídka pro úpravu plochy. Zde vyberete možnost „Widgety“ a ze seznamu vyberete Switchio Pay či Switchio Store (podle toho, který z widgetů chybí). Widget v seznamu podržte prstem a přesuňte do volného prostoru na systémové ploše.

    Snímek obrazovky 2022-04-14 v 10.33.36.pngSnímek obrazovky 2022-04-14 v 10.32.12.png

         Byl tento článek užitečný?

    Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
    First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Enter a valid email
    Enter a valid password
    Your profile has been successfully updated.