Refundace

Refundace


Refundace je vrácení zaplacené částky v plné či částečné výši plátci, zákazníkovi e-shopu. Refundování platby využijete, pokud plátce vrací zboží nebo službu ve 14denní lhůtě, při kompenzaci plátci za nedodané zboží/službu, vrácení zálohy plátci atd.

Refundovat lze buď plnou částku platby, nebo jen její část (tzv. částečná refundace). Částečná refundace se použije např. v případě, kdy bylo v objednávce více produktů a vracel se pouze jeden (obvykle se nevrací doprava a balné). Počet částečných refundací není omezen. Souhrnná výše částečných refundací k jedné platbě je omezena výší původní platby. Tzn. nejde refundovat více, než bylo zaplaceno původní platbou.

Platební brána umožňuje refundovat platby provedené všemi platebními metodami a ve všech měnách. Vrácení platby vždy probíhá původní platební metodou. Pokud zákazník platil kartou, vrací se mu peníze zpět na stejnou kartu, kterou byla původní platba hrazena. V případě, že platil plátce bankovním převodem, vracíme peníze zpět na jeho účet, ze kterého byla platba uhrazena.

Vracejte zákazníkům peníze výhradně pomocí refundace přes platební bránu. Nikdy nevracejte peníze jiným způsobem, např. převodem na bankovní účet zákazníka. Dodržování tohoto pravidla je ochranou před možným podvodným jednáním, kdy kupující hradí kartou a nebo odloženou platbou, následně požádá o vrácení plné částky platby převodem na účet, a v dalším kroku požaduje ještě navíc refundaci plné částky na kartu. Povinnost refundovat vždy na kartu, ze které bylo hrazeno, je také závazné pravidlo karetních společností Mastercard a Visa.

Vrácení peněz plátci

Vrácení platby plátci vždy probíhá původní platební metodou. Pokud plátce platil kartou, vrací se mu peníze zpět na stejnou kartu. Vrácenou platbu obdrží plátce standardně následující pracovní den. V případě zahraničních měn může refundace trvat až několik dní. Důvodem může být delší proces na straně kartových asociací či vydavatelské banky.

V případě, že bylo placeno bankovním převodem, vygenerujeme převod na bankovní účet plátce ještě týž den odpoledne. Vrácenou platbu obdrží zákazník standardně následující pracovní den. V případě zahraničního příkazu může refundace trvat až několik dní.

Proces refundace
refundace-v-kp

1. Založení požadavku na refundaci

O refundaci je možné zažádat dvěma způsoby. 

  • První možností je provedení refundace v Klientském portálu. Zde je potřeba nejprve vyhledat danou transakci a stisknout tlačítko refundovat. Následně zadáte požadovanou částku refundace.
  • Druhou možností je refundování platby přes API rozhraní. Tato varianta je vhodná u většího počtu realizovaných refundací. Bližší informace naleznete v naší API dokumentaci.

2. Splnění podmínek pro provedení refundace

Platební brána přijme požadavek na refundaci u platby, která je ve stavu ZAPLACENÁ nebo PŘEVEDENÁ.

Pokud platba nebyla plátcem dokončena a je ve stavu OČEKÁVANÁ, doporučujeme raději využít storno platby. Více informací o stornování platby najdete v článku zde. Vysvětlení jednotlivých stavů plateb najdete v článku o Klientském portálu.

Jakmile o refundaci zažádáte, platební brána přijme váš požadavek a zařadí jej do fronty ke zpracování. Podmínkou pro následné provedení refundace je dostatečný obrat nových plateb na vašich e-shopech. To znamená, že k provedení refundace potřebujete, aby na váš e-shop přišly nové platby alespoň v takové výši, jako je požadovaná vratná částka plus poplatek za refundaci.

3. Úspěšné dokončení refundace

Pokud máte dostatečný objem přijatých plateb, refundace je ihned provedena. U platebních tlačítek vygenerujeme převod ještě týž den a zašleme částku na účet plátce. V případě platebních karet ihned předáváme požadavek zpracovatelské bance.

Zrušení refundace

Refundaci je možné zrušit v Klientském portálu. Zde je potřeba nejprve vyhledat danou transakci a stisknout tlačítko „detail platby“. V detailu platby poté zmáčknete tlačítko „stornovat platbu“.

Požadavek na zrušení refundace je možné podat do doby, než je refundace ve stavu prováděná, tj. pokud je požadavek ve stavech:

  • čekající na potvrzení platby
  • čekající na dostatek financí

V případě, že náš systém již provedl zadržení částečné částky k úhradě refundace, budou vám tyto prostředky převedeny v následujícím denním převodu.

storno-refundace

Refundace v klientském portálu

Veškeré refundace jsou k dispozici v Klientském portálu v sekci Platby > Refundace. Zde si pomocí filtrů můžete dohledat konkrétní refundovanou platbu a zkontrolovat v jakém se nachází stavu.

Stavy refundací

  • čekající na potvrzení platby – nastává v případě, že byl požadavek zadán na platbu ve stavu OČEKÁVANÁ. Tato platba musí být nejprve přepnuta do stavu ZAPLACENÁ, aby bylo možné refundaci provést.

  • čekající na dostatek financí platební brána v tuto chvíli neeviduje na vašem e-shopu dostatečnou výši příchozích plateb (ve výši refundované částky).

  • čekající na realizaci platební brána již eviduje dostatečnou výši příchozích plateb a byl zaslán požadavek na realizaci zpracovatelské bance nebo byl vygenerován bankovní převod.

  • prováděná v případě platby kartou zpracovatelská banka přijala požadavek na provedení refundace. U ostatních metod došlo k vygenerování bankovního převodu plátci, k potvrzení provedení příkazu ze strany banky zatím nedošlo.

  • provedená jedná se o potvrzenou refundaci, která byla úspěšně realizovaná. V případě platebních karet potvrzena i ze strany zpracovatelské banky.

  • stornovaná tento stav vzniká na základě žádosti storna od e-shopu po vypršení časového limitu 14 pracovních dní na realizaci refundace nebo z důvodu odmítnutí refundace zpracovatelskou bankou.

refundacniseznam

Nedostatek finančních prostředků

V případě, že na vašem e-shopu není dostatečný objem plateb pro provedení refundace, platební brána zadrží všechny finanční prostředky ze zaplacených plateb na vašem e-shopu. 

Pokud ani po 14 pracovních dnech od vzniku požadavku na refundaci objem vašich plateb nepokryje výši refundace, je požadavek automaticky zrušen. Všechny zadržené finanční prostředky jsou bez prodlení převedeny na váš bankovní účet. Systém vám následně umožní zadat požadavek na refundaci znovu.

Pokud víte, že na refundace nebudete mít dostatečný objem plateb, můžete kontaktovat naši zákaznickou podporu. Ta se s vámi domluví na zaslání potřebné finanční výše pro úspěšné provedení refundace.

Cena a vyúčtování

Refundace je standardně strhávána z denních hromadných převodů vašich plateb. To znamená, že vám zašleme převod ponížený o částku refundace a poplatek za refundaci. Nemusíte tak manuálně hradit refundace bankovním převodem.

Poplatek činí 2 CZK za každou jednotlivou refundaci. V případě plateb v cizích měnách je naúčtován ekvivalent v dané měně, tj. EUR 0,07 / USD 0,08 / GBP 0,06 / PLN 0,29 / HUF 25.

O stržení refundace z denního převodu se dozvíte v rozpisu plateb, který vám zasíláme na e-mail v podobě CSV, PDF a ABO. Dále je možné si výpis stáhnout pomocí API rozhraní nebo v Klientském portálu.

Příklad: Plátce uhradil platbu ve výši 2 500 Kč. Po odečtení poplatku 0,99 % z platby je e-shopu převedena výplata ve výši 2 475,25 Kč. Následující den si e-shop přeje provést plnou refundaci této platby ve výši 2 500 Kč. Objem plateb e-shopu po odečtení poplatků je k tomuto dni ve výši 15 678,10 Kč. Po provedení refundace bude od výplaty odečtena částka refundace a poplatek za ni: 15 678,10 - 2 500 - 2 = 13 176,10 Kč. Tato částka je převedena e-shopu.

Časté otázky

Kdy nejpozději mohu refundovat platbu od jejího zaplacení?
K provedení refundace platby by mělo dojít maximálně do 6 měsíců ode dne původního nákupu.

Jak dlouho trvá refundace?
Refundaci zadáváme okamžitě, na provedení však mají banky 10 pracovních dnů. Stav refundace můžete také sledovat přímo v Klientském portálu v sekci Platby > Refundace. Tam také ověříte, zda se refundace provedla.

Co se stane s refundovanou platbou, pokud plátce již nemá platnou kartu nebo je jeho účet zrušený?
Pokud je neplatná karta nebo zrušený bankovní účet, vydavatel karty refundaci odmítne a banka platbu plátci nevrátí. O této skutečnosti vás budeme informovat. Následně se spojíte se zákazníkem a zjistíte, kam peníze převést. Pro tyto případy doporučujeme vašim zákazníkům nabídnout jinou formu vrácení prostředků.

Jaký je rozdíl mezi chargebackem a refundací?
Refundace je vrácení peněžních prostředků zpět plátci na základě vaší žádosti. Refundování platby využijete, pokud plátce vrací zboží nebo službu ve 14denní lhůtě, při kompenzaci plátci za nedodané zboží/službu, vrácení zálohy plátci atd.
Chargeback je vrácení peněžních prostředků stržených při karetní transakci zpět plátci a je proveden vždy, když plátce popírá, že vydal pokyn k platbě platební kartou nebo reklamuje dodání zboží nebo služby. Neprobíhá z vaší iniciativy, ale na základě podnětu od plátce. 

Jaký je rozdíl mezi stornem a refundací?
Storno platby je určeno pro případy, kdy byla objednávka v e-shopu zrušená a plátce nemá v úmyslu transakci dokončit. Na rozdíl od refundace musí být platba ve stavu „očekávaná“ (plátce tedy ještě částku neuhradil).
Refundace je určena pro již založené a proplacené platby. Stav platby tak musí být „zaplacená“.

Musím využít refundace platby přes Comgate?
V případě platby kartou vracejte zákazníkům peníze výhradně pomocí refundace přes platební bránu. Nikdy nevracejte peníze jiným způsobem, např. převodem na bankovní účet zákazníka. Toto je pravidlo karetních společností Mastercard a Visa.
Pokud plátce uhradil platbu pomocí odložené platby, vracejte zákazníkům peníze výhradně pomocí refundace přes platební bránu.
V případě, že plátce platil bankovním převodem, můžete peníze vrátit na jeho účet sami.

Pokud jsem požádal o refundaci přes API, mohu také přes API zjistit, zda byla refundace provedena?
Stav refundace je možné zjistit pouze v Klientském portálu v sekci Platby > Refundace.
Zde si pomocí filtrů můžete dohledat konkrétní refundovanou platbu a zkontrolovat, v jakém se nachází stavu.

Jak v účetnictví zjistím, že se jedná o refundaci?
Refundace je v rozpisu platby označena záporným znaménkem (-). Stejně tak i poplatek za refundaci.


Byl tento článek užitečný?

What's Next