Restart platby

Restart platby


Platební brána umožňuje uživatelům opakovat platbu, pokud se jim ji nepodařilo dokončit napoprvé. Platební brána vybízí uživatele k dalším pokusům o zaplacení, například s využitím jiné platební karty nebo jiné platební metody.

Představme si uživatele, který zvolí platební metodu bankovního převodu a zjistí, že na zvoleném účtu nedisponuje dostatkem prostředků. 

Takovému uživateli je nabídnuta možnost zaplatit kreditní kartou nebo platbou z jiného účtu. 

Obdobná situace může nastat i při platbě kartou, třeba u platební karty bez povolených plateb na internetu. I v takovém případě bude uživateli nabídnuta možnost opakovat pokus o zaplacení.

V případě, kdy plátce z jakéhokoliv důvodu nezaplatí, zůstává platba ve stavu „očekávaná“ a tato informace se do e-shopu nepředává (nedochází ke změně stavu platby v e-shopu). Plátci se zobrazí okno platební brány s informací o stavu platby Čeká na zaplacení s tlačítkem Zaplatit a dále pak s odkazy Návrat do eshopu a Zrušit platbu.

stav-platby-ceka-na-zaplaceni(1)

Po kliknutí na Zaplatit zobrazí platební brána výběr platební metody. Po kliknutí na Návrat do e-shopu dojde k návratu do e-shopu bez změny stavu platby. Platba zůstane ve stavu „očekávaná“. Plátce může tuto možnost využít např. když zaplatil tzv. offline platební metodou a platební brána o jeho platbě ještě neví. 

Po kliknutí na Zrušit platbu dojde k přepnutí platby do stavu „nezaplacená“, tato informace je předána do e-shopu a zároveň dojde k přesměrování plátce do e-shopu. K přesměrování plátce z platební brány do e-shopu dochází pouze v případě, že od založení platby uplynula méně než 1 hodina – důvodem je obvyklá životnost sessiony v rámci e-shopu.

Umožnění opakovaného pokusu o zaplacení platby bude mít za následek zvýšení počtu plateb, které jsou přepnuty do stavu „nezaplacená“ až s uplynutím tzv. délky expirace platby. K předání informace o nezaplacené platbě dojde buď tak, že plátce klikne na odkaz Zrušit platbu, nebo uplynutím doby expirace platby.

Stav platby

Po založení platby odešle platební brána zákazníkovi e-mail s informací o platbě. Součástí e-mailu je tlačítko Zjistit stav platby, pomocí kterého může zákazník přejít na webovou stránku s informací o stavu dané platby. Dozví se na ní, jestli je platba ve stavu zaplacená, nezaplacená nebo čeká na zaplacení.

E-mail pro plátce - ověření stavu platby

Zaplacená platba byla zákazníkem úspěšně dokončena. Tento stav je ihned předán do e-shopu pomocí API či e-mailové notifikace (pokud si to tak majitel e-shopu přeje). Jako prodejce můžete v tuto chvíli již poskytnout zboží.

Stav platby - ZAPLACENÁ

Platba ve stavu „nezaplacená“ může být ze dvou důvodů. 

Buďto zákazník použije tlačítko Zrušit platbu v e-mailu, nebo uplyne nastavená doba expirace (více o expiraci se zmiňujeme níže). Po uplynutí doby expirace se informace o nezaplacené platbě posílá prostřednictvím API do e-shopu. Tento stav platby je konečný, už nemůže být změněn.

Stav platby - NEZAPLACENÁ

Poslední možností je, že se jedná o platbu čekající na zaplacení. Zákazník v tomto případě platbu nedokončil ihned, nebo se mu to zatím nepodařilo. Tento stav není automaticky předáván do e-shopu. Zákazník má totiž možnost znovu si zvolit platební metodu a opakovat platbu. Po uplynutí doby expirace se takováto platba stává nezaplacenou. Tento stav může nastat i v případě, kdy transakce ještě nebyla potvrzena bankou.

Stav platby - ČEKÁ NA ZAPLACENÍ


Byl tento článek užitečný?

What's Next