ABRA FlexiBee

   ABRA FlexiBee


    Article Summary

    V zozname bankových účtov založte nový účet. Do jednotlivých políčok doplňte:

    • „Číslo účtu“ – vložte číslo účtu z Klientského portálu Comgate. Číslo účtu nájdete v sekcii Platobné metódy v stĺpci „Fiktívny účet v ABO“.
    • „Kód banky“ – môžete nechať prázdny.
    • „Elektronická banka“ – vyberte ABO formát (súbor .gpc).

    ABRA FlexiBee Banka

    V záložke „Účtovanie“ zvoľte účet banky, napr. 221999, a požadovanú menu.

    Účet banky ABRA

    Účtovanie platobných transakcií v ABO formáte

    Vyúčtovanie transakcií v ABO formátoch vám zasielame denne e-mailom. Denné výpisy nájdete aj v Klientskom portáli Comgate v sekcii Platby > Prevody na BÚ.

    Postup účtovania je nasledujúci:

    • súbor vyúčtovania uložte do priečinka
    • kliknite na položku ponuky „Účtovníctvo“ a vyberte položku „Banka“
    • kliknite na položku ponuky „Záznam“ a vyberte položku „Načítanie výpisu“
    • vyberte službu „Comgate ABO“

    Postup účtování

    Pre párovanie jednotlivých platieb faktúry kliknite na záložku „Služby“ a „Automatická tvorba spojenia platby“.

    Napárování jednotlivých plateb na faktury

    Vyberte „Párovať podľa variabilného symbolu a čiastky“.

    Automatická tvorba spojení úhrady

    Hromadné nahranie denných výpisov

    V zozname bankových účtov kliknite na položku Zmena záznamu. Pre Comgate účet prejdite na záložku Elektronická banka, tu je možné vyplniť cieľový priečinok, z ktorej Flexi bude importovať výpisy.

    Do tohto priečinka v PC uložte požadované výpisy a následne v banke zvoľte prostredníctvom služby možnosť načítania výpisov.

    Flexi prehľadá priečinky s výpismi, ktoré ešte nenahral. Nahrané výpisy získavajú automaticky príponu .nacitane, takže nedôjde k duplicitnému nahraniu.


    Bol tento článok užitočný?

    What's Next