Ako požiadať o úver

   Ako požiadať o úver


    Zhrnutie článku

    O úver môžete požiadať v Klientskom portáli v záložke Podnikatelský úvěr. Priebeh žiadosti je nasledujúci:

    1. Kliknite na Zobrazit nabídku úvěru.
    2. Potvrďte súhlas s odovzdaním údajov a kliknite na Zjistit výši úvěru.


    3. Zvoľte si výšku úveru, mieru splácania a z nej vyplývajúcu dĺžku úveru. Potom kliknite na Mám záujem.


    4. Vyplňte do formulára identifikačné údaje.

    5. Nahrajte sken občianskeho preukazu (oboch strán) a druhého dokladu kvôli overeniu totožnosti.


    6. Nahrajte výpis z hlavného firemného účtu.


    7. Vyplňte číslo bankového účtu, na ktorý si želáte zaslať prostriedky.


    8. Potvrďte odoslanie zmluvy.


    9. Príde vám odkaz na stiahnutie zmluvy, tú podpíšete elektronicky prostredníctvom služby DigiSign. Finančné prostriedky obdržíte do troch pracovných dní.


    10. Aktívne podnikateľské úvery si môžete skontrolovať pod záložkou Podnikateľský úver v Klientskom portáli, tam si taktiež môžete stiahnuť zmluvu ku každému úveru zvlášť.
    Bol tento článok užitočný?

    Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
    First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Enter a valid email
    Enter a valid password
    Your profile has been successfully updated.