Ako získať platobný terminál (v Česku)

   Ako získať platobný terminál (v Česku)


    Zhrnutie článku

    Je to rýchle a jednoduché – stačí urobiť tri jednoduché kroky:

    1. Odoslať dopyt 

    Máte záujem o platobný terminál? Vyplňte formulár na našom webe, ozveme se vám a prejdeme spolu všetko potrebné k elektronickému podpisu zmluvy.

    2. Uzavrieť zmluvu

    Údaje a podklady potrebné k uzavretiu zmluvy

    • názov spoločnosti
    • IČO
    • adresa (ulica, číslo domu, PSČ, mesto, štát)
    • kontaktné údaje (e-mail a telefónne číslo)
    • číslo bežného účtu, kam budeme prevádzať peňažné prostriedky
    • váš predmet podnikania (aký tovar alebo služby predáváte)
    • názov a adresu prevádzkárne
    • fotografie prevádzkárne (exteriér aj interiér)

    Uzatvorenie zmluvy online

    Pre spustenie platobných služieb vás budeme žiadať o nasledujúce doklady alebo informácie:

    • sken 2 dokladov totožnosti (občiansky preukaz a 1 ďalší doklad)
    • doklad o vlastníctve účtu, kde budeme prevádzať peňažné prostriedky 
    • prevedenie identifikačnej platby z účtu, kde budeme prevádzať peňažné prostriedky
     • Táto platba vo výške 1 Kč/0,1 EUR je klientovi po zaplatení automaticky vrátená na účet. 
    • uvedenie skutočného majiteľa spoločnosti
    • prehlásenie o krajine pôvodu podnikania

    Platobné inštitúcie

    Spoločnosť Comgate a.s. je platobná inštitúcia, ktorá poskytuje služby na základe licencie Českej národnej banky a podlieha zvláštnej regulácii zo zákona 370/2017 Sb. o platobnom styku a zákona č. 253/2008 Sb. o niektorých opatreniach proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovania terorizmu. Preto máme povinnosť overovať totožnosť osôb, ktorým poskytujeme platobné služby.

    Vzorové zmluvné dokumenty nájdete tu. Po overení všetkých údajov vám zmluvu zašleme e-mailom. 

    Pokiaľ chcete uzatvoriť zmluvu inak ako online, kontaktujte našu zákaznícku podporu. 

    3. Aktivovať terminál

    Po uzatvorení zmluvy vám terminál zašleme kuriérskou službou. Jeho inštaláciu zvládnete sami podľa tohto návodu. Stačí, keď budete mať pripravené internetové pripojenie pomocou WiFi alebo mobilných dát.


    Bol tento článok užitočný?

    Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
    First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Enter a valid email
    Enter a valid password
    Your profile has been successfully updated.