Ako získať platobný terminál (v Česku)

   Ako získať platobný terminál (v Česku)


    Article Summary

    Je to rýchle a jednoduché – stačí urobiť tri jednoduché kroky:

    1. Odoslať dopyt

    Máte záujem o platobný terminál? Vyplňte formulár na našom webe, ozveme se Vám a prejdeme spolu všetko potrebné k elektronickému podpisu zmluvy.

    2. Uzavrieť zmluvu

    Údaje a podklady potrebné k uzavretiu zmluvy: 

    • názov spoločnosti
    • IČO
    • adresa (ulica, číslo domu, PSČ, mesto, štát)
    • kontaktné údaje (e-mail a telefónne číslo)
    • číslo bežného účtu, kam budeme prevádzať peňažné prostriedky
    • váš predmet podnikania (aký tovar alebo služby predáváte)
    • názov a adresu prevádzkárne
    • fotografie prevádzkárne (exteriér aj interiér)

    Overenie totožnosti

    V rámci uzatvorenia zmluvy vás budeme žiadať o zaslanie skenu občianskeho preukazu a jedného ďalšieho dokladu

    Platobné inštitúcie

    Spoločnosť ComGate Payments, a. s., je platobná inštitúcia, ktorá poskytuje služby na základe licencie Českej národnej banky a podlieha zvláštnej regulácii zo zákona 370/2017 Sb. o platobnom styku a zákona č. 253/2008 Sb. o niektorých opatreniach proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovania terorizmu. Preto máme povinnosť overovať totožnosť osôb, ktorým poskytujeme platobné služby.


    Uzatvorenie zmluvy online

    Vzorové zmluvné dokumenty nájdete tu. Po overení všetkých údajov vám zmluvu zašleme e-mailom. 

    3. Aktivovať terminál

    Po uzatvorení zmluvy vám terminál zašleme kuriérskou službou. Jeho inštaláciu zvládnete sami podľa tohto návodu. Stačí, keď budete mať pripravené internetové pripojenie pomocou WiFi alebo mobilných dát.


    Bol tento článok užitočný?