Aktualizácia terminálu

   Aktualizácia terminálu


    Zhrnutie článku

    Táto funkcia umožňuje aktualizovať platobnú aplikáciu v termináli pomocou Switchio Store. Pre jej úspešné vykonanie je nevyhnutné, aby bol terminál po celú dobu pripojený k internetu. Návod na pripojenie k internetu nájdete na stránke Prvé kroky s terminálom.

    Aktualizácie je možné vykonávať buď: 

    • Manuálne
    • Automaticky

    Manuálna aktualizácia  

    Pre úspešné vykonanie aktuálizácie je nevyhnutné, aby bol terminál po celú dobu pripojený k internetu.

    1. Ukončite platobnú aplikáciu PAYA pomocou tlačidla „Zatvoriť aplikáciu“. Pokiaľ máte jej staršiu verziu, tlačidlo sa nachádza v pravom hornom rohu obrazovky.

    2. Prejdite na hlavnú obrazovku.


    3. Na hlavnej obrazovke kliknite na ikonu ozubeného kolieska „Nastavenia“.


    4. V Nastavení vyberte položku „Aplikácie / Apps“.


    5. Potom kliknite na „Switchio Store“.

    6. Kliknite na pravé tlačidlo „Vynútiť ukončenie / Force stop“.


    7. Potom kliknite na „Úložisko / Storage“. 


    8. Kliknite na „Vymazať dáta / Clear Data“.


    9. Pomocou tlačidla ikony krúžka v dolnej lište obrazovky prejdite späť na hlavnú obrazovku. 

    10. Kliknite na ikonu Switchio Store.

    11. Skontrolujte verziu aplikácie. Pokiaľ máte verziu 1.4.1, potom aktualizáciu nevykonávajte (máte najnovšiu verziu), ale pomocou šípky v ľavom hornom rohu sa vráťte o krok späť a pokračujte nasledujúcim bodom. 

    Pokiaľ túto verziu nemáte, kliknite na tlačidlo „Aktualizovať“. Potom sa pomocou šipky v ľavom hornom rohu vrátťe o krok späť a pokračujte nasledujúcim bodom.

    12.  Kliknite na ikonu PAYA, potom na tlačidlo „Aktualizovať“. Pokiaľ tu možnosť aktualizácie nie je, v termináli už je nainštalovaná najnovšia verzia.

    13. Po dokončení aktualizácie aplikácie se zobrazia možnosti pre odinštalovanie (Odinštalovať) a otvorenie aplikácie (Otvoriť). Kliknite na tlačidlo „Otvoriť“.

    14. Aktualizácia bola dokončená.

    Automatická aktualizácia

    Automatická aktualizácia prebieha na pozadí aplikácie a na termináli sa v sťahovacej lište zobrazuje notifikácia o tom, že prebieha aktualizácia aplikácie Switchio Pay a následne jej dokončenie (viď obr. nižšie).    Bol tento článok užitočný?

    Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
    First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Enter a valid email
    Enter a valid password
    Your profile has been successfully updated.