Aktualizácia terminálu Nexgo na novú verzii

   Aktualizácia terminálu Nexgo na novú verzii


    Article Summary

    Aktualizáciu terminálu vykonáte podľa nasledujúcich krokov znázornených v dvoch videonávodoch.

    1. Aktualizácia aplikácie Switchio Store


    2. Aktualizácia aplikácie PAYA

    Popis aktualizácie  

    Pre úspešné vykonanie aktualizácie je nevyhnutné, aby bol terminál po celú dobu pripojený k internetu. Návod na pripojenie k internetu nájdete na stránke Prvé kroky s terminálom.

    1. Ukončite platobnú aplikáciu PAYA pomocou tlačidla „Zatvoriť aplikáciu“. Pokiaľ máte staršiu verziu platobnej aplikácie, potom sa tlačidlo nachádza v pravom hornom rohu obrazovky. 

    2. Prejdite na hlavnú obrazovku.

    3. Kliknite na ikonu Switchio Store.

    4. Kliknite na ikonu Switchio Store, potom na tlačidlo „Aktualizovať“. Tým zahájite aktualizáciu aplikácie. Potom sa pomocou šípky v ľavom hornom rohu vráťte o krok späť a pokračujte nasledujúcim bodom. Pokiaľ sa aktualizácia nezobrazí, pokračujte podľa návodu na vyčistenie pamäti aplikácie a potom se vráťte k tomuto bodu.

    5.  Kliknite na ikonu PAYA, potom na tlačidlo „Aktualizovať“. Tým zahájite aktualizáciu aplikácie. Pokiaľ tu možnosť aktualizácie nie je, v termináli už je najnovšia verzia.

    6. Po dokončení aktualizácie aplikácie sa zobrazia možnosti pre odinštalovanie (Odinštalovať) a otvorenie aplikácie (Otvoriť). Kliknite na tlačidlo „Otvoriť“.

    7. Aktualizácia bola dokončená.


    Bol tento článok užitočný?

    Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
    First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Enter a valid email
    Enter a valid password
    Your profile has been successfully updated.