Apple Pay

   Apple Pay


    Article Summary

    Apple Pay je platobná metóda, ktorá umožňuje zákazníkom jednoduché platenie pomocou karty uloženej v Apple Wallet. Zákazník nemusí opisovať číslo karty ani ďalšie údaje.

    Platba z pohľadu platiteľa

    Platba Apple Pay je v podstate to isté ako platba kartou.

    Pre zobrazenie služby je potrebné mať k dispozícii webový prehliadač Safari a zariadenie od spoločnosti Apple, ktoré disponuje Touch ID alebo Face ID. Medzi tieto zariadenia patrí:

    • iPhone s Face ID alebo Touch ID, okrem iPhonu 5s
    • iPad Pro, iPad Air, iPad a iPad mini s Touch ID alebo Face ID
    • Modely Macu s Touch ID, Modely Macu uvedené v roku 2012 alebo skôr v kombinácii s iPhonom alebo Apple Watch podporujúcimi Apple Pay

    Viac informácií o podporovaných zariadeniach nájdete tu.

    Pre funkčnosť tejto platobnej metódy je nevyhnutné najskôr uložiť platobnú kartu do Peňaženky Apple.

    Detailný popis, ako vložiť údaje o karte do Peňaženky Apple, nájdete tu.

    Proces platby

    1. Výber platobnej metódy Apple Pay

    Pre zobrazenie služby Apple Pay je potrebné, aby si platca vybral buď priamo metódu Apple Pay, alebo metódu Platba kartou. V prípade, že si platca vybral metódu priamo v košíku e-shopu alebo zvolil platbu kartou, dôjde k presmerovaniu platcu na kartovú bránu. Pokiaľ sa výber platobných metód nenachádza na stránke e-shopu, je platca presmerovaný na rozcestník platobných metód. Tu je platenie Apple Pay zobrazené samostatne. Po vybraní spôsobu úhrady nedochádza k presmerovaniu platcu na kartovú bránu, ale platba Apple Pay aj naďalej pokračuje priamo v prostredí rozcestníku.

    2. Výber karty z Peňaženky Apple

    V nasledujúcom kroku sa zobrazí karta uložená v Peňaženke Apple. Pokiaľ má platca uložených viac kariet, je nutné vybrať kartu, ktorou má byť platba uhradená.

    3. Potvrdenie platby
    V ďalšom kroku platca potvrdí zaplatenie platby. V prípade, že telefón podporuje Face ID, je možné platbu potvrdiť postranným tlačidlom telefónu. V MacBooku, ktorý podporuje Touch ID, potvrdzuje zákazník platbu odtlačkom prsta. V zariadení, ktoré nepodporuje biometriku, potvrdzuje platbu heslom.

    4. Dokončenie platby

    Po úspěšnom dokončení platby sa na stránke zobrazí hláška „Hotovo“. Nasleduje presmerovanie platcu späť do e-shopu.

    Platba z pohľadu e-shopu

    Platobná metóda Apple Pay je viazaná na platobnú metódu Platba kartou. Apple Pay sa v platobnej bráne zobrazí automaticky používateľom s prehliadačom Safari v zariadení Apple. Pre zobrazenie Apple Pay v platobnej bráne nie sú potrebné žiadne technické úpravy. V prípade, že požadujete iné zobrazenie Apple Pay, je potrebné postupovať podľa uvedených možností nižšie.

    Zobrazenie služby

    1. Apple Pay je súčasťou platobnej metódy platba kartou.

    Po kliknutí na voľbu platba kartou je zákazník presmerovaný na platobnú bránu. Služba sa zobrazí automaticky na bráne pre karty. Tu je zároveň platiteľovi umožnené zadať číslo karty ručne. Pokiaľ sa na bránu dostane platiteľ zo zariadenia či prehliadača, ktoré Apple Pay neumožňuje, bude môcť vykonať aspon úhradu platobnou kartou.

    Implementácia je zhodná s akoukoľvek inou platobnou metódou. Návod implementácie nájdete v API dokumentácii.

    Doporučujeme pridanie loga Apple Pay ku kartovým asociáciám vo voľbe platby kartou.

    karta - kosik(1)


    2. Apple Pay môžete mať v košíku ako samostatnú platobnú metódu

    Apple Pay sa v tejto variante bude zobrazovať v košíku vedľa platby kartou a ďalších platobných metód. Po kliknutí na voľbu Apple Pay je zákazník presmerovaný na platobnú bránu.

    Implementácia je zhodná s akoukoľvek inou platobnou metódou. Návod implementácie nájdete v API dokumentácii.

    odlozena-platba-kosik

    3. Apple Pay môže byť integrovaná priamo do e-shopu

    V tejto variante integrácie nedochádza k presmerovaniu platcu na kartovú bránu, platba je hradená priamo v prostredí e-shopu. 

    Správne zobrazenie tlačidla vyžaduje náročnejšiu implementáciu. Apple Pay sa do e-shopu obchodníka integruje buď pomocou Payment Request API (určené pre iOS 11.3 a vyššie), alebo pomocou Apple Pay JS (pre iOS 10 a vyššie). Voľba konkrétneho frameworku je na obchodníkovi. V prípade Payment Request API sa doporučuje implementovať Apple Pay JS ako fallback scenár. Detailné informácie nájdete priamo na stránkach Apple.

    Podrobné informácie k nastaveniu certifikátov, overeniu domény, prácu s Apple Merchant ID a k spracovaniu autorizačných požiadaviek nájdete tu.

    Apple Pay v košíku

    Služba Apple Pay je dostupná len používateľom, ktorí majú k dispozícii webový prehliadač Safari a vlastné zariadenie od spoločnosti Apple, ktoré disponuje Touch ID alebo Face ID. K týmto zariadeniam patrí iPhone, iPad, Apple Watch a počítač Mac. Z tohto dôvodu doporučujeme službu zobrazovať v objednávke len klientom, ktorí s Apple Pay platiť môžu. Návod nájdete priamo na stránkach Apple pre vývojárov.

    Správne použitie log a názvov Apple Pay nájdete v sprievodcovi marketingom od Apple. Návod k tomu, ako zobraziť tlačidlo Apple Pay, nájdete na stránkach Buttons and Marks. Ďalej doporučujeme prečítať si sprievodcu k používaniu CSS štýlov, dostupných v Safari.

    Rozšírené funkcie

    Rovnako ako pri platbe kartou je možné vykonávať refundácie, predautorizácie a následné strhnutie platieb. Apple Pay však neumožňuje opakované platby.

    Cena a vyúčtovanie

    Platba Apple Pay je v podstate platba kartou, vzťahujú sa na ňu rovnaké poplatky. Viac o vyúčtovaní platieb kartou nájdete v sekcii Poplatky a bonusy.

    Časté otázky

    Ako si môžem aktivovať Apple Pay?

    Platobná metóda Apple Pay je viazaná na platobnú metódu Platba kartou. Apple Pay sa v bráne kariet zobrazí automaticky používateľom s prehliadačom Safari a Apple zariadením. Pre zobrazenie Apple Pay v bráne kariet nie sú potrebné žiadne technické úpravy.

    Môžem mať tlačidlo Apple Pay priamo na svojom e-shope ako platobnú metódu?

    Áno, pre tieto účely máme návod pre integráciu tohto riešenia. Napojenie je potrebné konzultovať s developerom alebo vývojárom.

    Aká je účtovaná služba Apple Pay?

    Jedná sa v podstate o platbu kartou, preto je účtovaná rovnako ako bežná transakcia kartou, podľa sadzobníku.

    Prečo sa mi nezobrazuje na e-shope Apple Pay?

    Služba Apple Pay sa zobrazuje výhradne používateľom Apple zariadenia s prehliadačom Safari. V iných zariadeniach nie je funkčná. Pokiaľ si prezeráte stránky v inom zariadení, táto metóda sa nezobrazí.

    Čo sa stane s platbou, pokiaľ nemám uloženú kartu v Peňaženke Apple?

    Platbu cez Apple Pay bez uloženej karty nie je možné dokončiť. Máte možnosť zostať na bráne kariet a zadať číslo karty ručne. Alebo zadáte kartu do Peňaženky Apple a potom skúsite platiť cez Apple Pay znova. V priebehu platby nemusíte všetko vykonávať od začiatku, ale stačí kliknúť na odkaz k platbe v potvrdzovacom e-maile.

    Môžem zaplatiť cez Apple Pay aj v inom prehliadači ako Safari?

    Určite nie – zobrazenie služby je možné len vo webovom prehliadači Safari.

    Ktoré vydavateľské banky podporujú na Slovensku Apple Pay?

    Apple Pay už podporuje veľa popredných bánk a inštitúcií, ich kompletný zoznam je tu.

    Mám Apple zariadenie, ale tlačidlo sa mi nezobrazuje. Kde by mohol byť problém?

    Najskôr skontrolujte, či vaše zariadenie podporuje službu Apple Pay. Pokiaľ áno, skontrolujte aktuálnu verziu iOS vášho zariadenia. Ak nemáte najnovšiu verziu iOS, aktualizujte svoje zariadenie. Ďalej skontrolujte, či máte k dispozícii prehliadač Safari.


    Bol tento článok užitočný?

    What's Next