Bankové prevody

   Bankové prevody


    Zhrnutie článku

    Bankovým prevodom sa myslí prevod peňazí medzi dvoma bankami bez použitia platobnej karty. Na platobnej bráne Comgate túto metódu dlhodobo využíva približne 20 % zákazníkov, ktorí ju preferujú z rôznych dôvodov: nemajú pri sebe platobnú kartu, nechcú zadávať údaje, dosiahli na nej denný limit alebo im jednoducho pripadá praktickejšie a rýchlejšie prihlásiť sa do internetového či mobilného bankovníctva a platbu potvrdiť v ňom.

    Práve prihlásenie do online bankovníctva alebo aplikácie zároveň garantuje bezpečnosť tejto platobnej metódy - potvrdenie platby môže prebehnúť len v nich. Pri spracovaní transakcie je bezpečnosť zaručená tým, že spojenie medzi bankami je šifrované.

    Bankové prevody bez použitia platobných kariet VISA či Mastercard sú bežnou praxou, v niektorých krajinách dokonca dominujú. V posledných rokoch je táto metóda na vzostupe napr. v blízkom Poľsku, Belgicku alebo Holandsku.

    Ponukou platobnej metódy bankových prevodov v obchode uspokojíte dopyt nemalej časti zákazníkov, ale tiež ušetríte. Náklady na vykonanie bankového prevodu sú nižšie ako napríklad pri platbe kartou, preto je nižší aj transakčný poplatok.

    Platobná brána Comgate ponúka niekoľko  typov bankových prevodov, ktoré sa líšia spôsobom zadania, rýchlosti potvrdenia aj vykonania. Detailný popis ich priebehu nájdete nižšie. 

    PSD2 platba

    Pojmom PSD2 platba sa súhrnne nazývajú platby prostredníctvom nových služieb pre vykonanie bankového prevodu, ktoré zaviedla Európska smernica o platobných službách PSD2 v rámci tzv. otvoreného bankovníctva (Open banking). Comgate, ako jednu z ponúkaných platobných metód, využíva služby nepriameho podania platobného príkazu v kombinácii s okamžitým potvrdením platby. Pretože nie všetky české banky umožňujú komfortné platby pomocou tejto služby a ich jednoduchou implementáciou, využívame licencovaného a overeného poskytovateľa, ktorý sa na implementáciu PSD2 platieb špecializuje.

    Poskytovateľom služby PSD2 platba je spoločnosť KEVIN EU, UAB, ID 304777572, so sídlom Lvovo g. 25-104, Vilnius (ďalej len „kevin.“), ktorá je držiteľom licencie platobnej inštitúcie č. LB000458, vydanej Bank of Lithuania, a ktorá je príslušne notifikovaná ako zahraničná platobná inštitúcia poskytujúca platobné služby v Českej republike. Poskytovateľa KEVIN EU, UAB je možné overiť v Zoznamoch regulovaných a registrovaných subjektov finančného trhu na stránkach Českej národnej banky v kategórii Zahraničné platobné inštitúcie poskytujúce cezhraničné služby v ČR.


    Priebeh platby

    1. Zákazník vyberie platbu bankovým prevodom, následne zvolí svoju banku.
    2. Zákazník zvolí voľbu Zaplatiť v internetovom bankovníctve.
    3. Zákazník potvrdí súhlas s presmerovaním do internetového bankovníctva s tým, že spracovateľom platby je spoločnosť kevin. 
    4. Názov poskytovateľa "KEVIN EU, UAB" alebo "kevin" sa zákazníkovi zreteľne zobrazí pred prihlásením do internetového bankovníctva jeho banky spolu s požiadavkou na udelenie prístupu k účtu pre poskytovateľa kevin pre vykonanie PSD2 platby.   
    5. Po prihlásení do internetového bankovníctva zákazník potvrdí okamžitý príkaz k úhrade zadaný prostredníctvom spoločnosti kevin. 

    Online bankový prevod

    Predvyplnený bankový prevod ponúka komfort platiteľovi a tiež okamžité potvrdenie úhrady. Na druhú stranu poplatky bánk za túto službu sú zvyčajne značné. Predvyplnený bankový prevod na platobnej bráne Comgate preto využívame v bankách, kde platby v štandarde Open Banking Standard sú nefunkčné či používateľsky menej prívetivé.

    Priebeh platby

    1. Zo zoznamu bánk si zákazník vybere svoju banku.
    2. Po výbere banky má zákazník možnosť zaplatiť platbu prostredníctvom QR kódu (platí pre české banky), alebo klikne na „Zaplatiť v internetovom bankovníctve“  a je presmerovaný do internetového bankovníctva.
    3. Po prihlásení do online bankovníctva sa mu zobrazí predvyplnený platobný príkaz. V tomto príkaze nemá zákazník možnosť meniť čiastku, variabilný symbol ani banku príjemcu.
    4. Po zaplatení dôjde k presmerovaniu zákazníka späť do e-shopu.

    QR platba (v Česku)

    QR platby v kombinácii s okamžitým bankovým prevodom spĺňajú požiadavku na komfort používateľa aj nízke jednotkové náklady platby. Slabou stránkou tejto platobnej metódy je skutočnosť, že nie všetky české banky umožňujú okamžité bankové prevody. Niektoré banky menia nastavenia v priebehu dňa (pracovná vs. nepracovná doba) a v priebehu týždňa (pracovné vs. víkendy a sviatky). Platobná brána Comgate priebežne monitoruje chovanie jednotlivých bánk a podľa toho ponúka platobnú metódu QR platba v zozname platobných metód v jednotlivých bankách. QR platba je vhodná pre platby na počítači, kedy QR kód sa načíta z monitora obrazovky mobilným telefónom.

    Priebeh platby

    1. Zákazník zvolí platobnú metódu QR platba.
    2. Zákazník vybere z ponuky svoju banku.
    3. Na mobilnom telefóne spustí zákazník aplikáciu mobilného bankovníctva, zvolí platbu pomocou QR kódu, ten načíta z obrazovky počítača a pokračuje s predvyplneným bankovým prevodom na telefóne.

    Platba v mobilnej aplikácii (v Česku)

    Na mobilnom zariadení so systémami iOS alebo Android je možné zvoliť platbu v mobilnej aplikácii. Ide o používateľsky prívetivú a rýchlu možnosť platby bankovým prevodom. Platca sa prihlasuje do aplikácie mobilného bankovníctva a tam potvrdzuje predvyplnený príkaz k úhrade. Prevod potom môže prebehnúť ako okamžitý, pokiaľ to platcova banka umožňuje. Táto platobná metóda je dostupná v bankách, ktoré ju podporujú.  

    Priebeh platby

    1. Platca v prostredí platobnej brány na mobilnom telefóne zvolí platbu bankovým prevodom alebo pomocou QR kódu a následne svoju banku.
    2. V ďalšom kroku platca zvolí možnosť Zaplatiť v mobilnej aplikácii, zobrazia sa inštrukcie k tomu, aby v systémovej lište vybral aplikáciu mobilného bankovníctva.
    3. Otvorí sa aplikácia mobilného bankovníctva, platca se do nej prihlási zvyčajným spôsobom (napr. pomocou biometrického overenia).
    4. V mobilnej aplikácii platca potvrdí predvyplnený príkaz k úhrade. 

    Bankový prevod bez okamžitého potvrdenia

    Bankový prevod s ručným vyplnením platobných údajov je určený pre tých, ktorí z nejakého dôvodu nechcú či nemôžu platiť kartou a preferujú im známy nástroj. V prípade nesprávne vyplnených údajov či nesprávnej čiastky platbu posielame späť na bankový účet platcu. Potvrdenie o úhrade pri takej platbe je do druhého dňa.

    Priebeh platby

    1. Pokiaľ zákazník nenájde svoju banku v zozname bánk na platobnej bráne, zvolí metódu ostatné banky.
    2. Potom sa mu zobrazia platobné údaje k platbe ako číslo účtu protistrany, čiastka a variabilná symbol.
    3. Zákazník sa prihlási do svojho internetového bankovníctva. Tu zadá údaje, ktoré zobrazila platobná brána.
    4. V prípade, že zákazníkov mobil podporuje čítanie QR kódov, môže zákazník zaplatiť pomocou QR platby.
    5. Po zadaní údajov k platbe alebo ich načítanie cez QR kód je možné platbu potvrdiť.
    6. Po zaplatení dôjde k presmerovaniu zákazníka späť do e-shopu.


    platební brána offline metoda    Bol tento článok užitočný?

    Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
    First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Enter a valid email
    Enter a valid password
    Your profile has been successfully updated.