Čo je platobný terminál

Čo je platobný terminál


Platobný terminál je elektronické zariadenie, ktoré umožňuje prijímanie platieb kartou v obchodoch. Platba sa uskutočňuje priložením alebo vložením karty do platobného terminálu. K platobnému terminálu možno priložiť aj mobilný telefón či chytré hodinky, ktoré majú v sebe „nahranú“ platobnú kartu.

Podľa typu sa delia platobné terminály na:

  • Stacionárne (pevné) - komunikujú cez pevný internet, kedy terminál musí byť pripojený do elektrickej siete.
  • Prenosné - komunikujú cez Wifi či dátovú SIM.

Terminály cez Wifi pripojenie sú vhodné napríklad v reštaurácii a kaviarni. Využiť môžete aj pripojenie cez hotspot.
Terminál s dátovou SIM je možné vziať aj mimo danej pobočky.

Funkcia platobného terminálu

Platba kartou - akceptácia platieb kartou VISA, Electron, Mastercard, Maestro

Apple a Google Pay - terminály prijímajú platby kartu nahranou v mobilnom telefóne alebo chytrých hodinkách. Pre funkčnosť stačí nahranie údajov platobnej karty do Google Pay alebo Apple Pay. Pri platbách vyššej čiastky je platca vyzvaný na autorizáciu platby pomocou odtlačku prsta (Touch ID), tváre (Face ID) alebo zadaním PINu.

Stravovacie karty - na platobnom termináli môžete prijímať stravovacie karty Ticket Restaurant, Cheque Déjeuner (UP), Naša stravenka, Sodexo, Edenred, Gusto Karta, Benefit Plus.

Storno platby - ak ste zadali zlú čiastku poslednej transakcie, môžete ju stornovať pomocou funkcie „storno transakcií“.

Párovanie platieb - terminály tiež ponúkajú možnosť označiť každú platbu kódom (variabilným symbolom) pre jednoduchšie spracovanie pri účtovaní.

Prepojenie na účtovné systémy - spolupracujeme s účtovným systémom Pohoda, ABRA FlexiBee, Money ERP a iÚčto.cz.

Manuály k platobným terminálom

Platobný terminál NEXGO (tel.: +421 222 205 147)

Užívateľský manuál k terminálu Verifone (tel.: +420 228 224 029)

Užívateľský manuál k terminálu PAX S920 (tel.: +420 228 224 029)

Prvé kroky s terminálom PAX S920 (tel.: +421 222 205 147)

Prvé kroky s terminálom PAX S800 (tel.: +421 222 205 147)

Užívateľský manuál k terminálu PAX S920 a PAX S800 (tel.: +421 222 205 147)


Bol tento článok užitočný?