Comgate Checkout SDK

   Comgate Checkout SDK


    Zhrnutie článku

    Comgate Checkout SDK slúži na integráciu platobnej brány priamo do košíka e-shopu a umožnenie platieb bez presmerovania platcu na platobnú bránu. V súčasnej dobe sú podporované platby pomocou Apple Pay a Google Pay. Pripravujeme platby kartou so zadávaním čísla karty priamo v košíku e-shopu.

    Checkout SDK je najpokročilejší spôsob integrácie platobnej brány. Jedná sa o rozšírenie štandardnej implementácie pomocou API protokolu.
    Podrobný popis Comgate Checkout SDK nájdete v našej API dokumentácii.


    Bol tento článok užitočný?

    Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
    First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Enter a valid email
    Enter a valid password
    Your profile has been successfully updated.