EET v platobnej bráne
 • Tmavý režim
  Svetlo
 • Pdf

EET v platobnej bráne

 • Tmavý režim
  Svetlo
 • Pdf

V klientskom portáli máte možnosť evidovať všetky platby cez platobnú bránu. Funkcia EET ponúka:

 • evidenciu transakcií uskutočnených platobnou bránou
 • vystavenie dátovej správy Finančnej správe
 • zabezpečenie komunikácie s Finančnou správou a prijatie unikátneho kódu
 • vystavenie elektronickej účtenky - posielame ju vám a vášmu koncovému zákazníkovi e-mailom
 • v prípade refundácie dôjde k stornovaniu účtenky v systéme Finančnej správy
 • administratívne rozhranie na ručné zadávanie tržieb a odosielanie účteniek

Ak nie ste platca DPH, tak je vyššie zmienený postup vo vašom prípade konečný.

Ak ste platiteľ DPH, môžete evidovať tržby s 21 % alebo 15 % DPH.

Aktivácia EET

Aktiváciu EET urobíte v Klientskom portáli v sekcii Integrácia → Nastavenia obchodu → Nastavenie EET. Odporúčame vám si s predstihom vytvoriť na stránkach daňového portálu autentizačné údaje do EET alebo požiadať o ne na finančnom úrade. Získaný certifikát následne nahráte do EET modulu v administračnom rozhraní platobnej brány.

Podmienky pre využívanie EET na platobnej bráne nájdete tu.

Časté otázky

Vzťahuje sa EET na moje podnikanie?

Bližšie informácie k jednotlivým fázam a výnimkám z EET nájdete tu.

Koľko stojí aktivácia služby EET na platobnej bráne?

Aktivácia EET na platobnej bráne je zadarmo.

Aké sadzby DPH sú k dispozícii v riešení EET?

Podporujeme všetky sadzby DPH, aj ich kombinácie, teda 0 %, 10 %, 15 %, 21 %. Na účely inej sadzby ako 21 % je potrebné implementovať rozšírenie komunikačného protokolu pre odovzdávanie všetkých potrebných údajov.

Umožňuje EET riešiť platbu kartou v slovenských EUR a so slovenským DPH?

Áno, toto je súčasťou riešenia EET.

Umožňuje EET riešiť platbu v mene EUR, keď obchodník je česká spoločnosť s odvodom DPH v Českej republike, ale zákazník je zo Slovenska?

Áno, toto je súčasťou riešenia EET. Odovzdáva sa tržba v CZK a údaje o DPH.

Umožňuje EET riešiť platbu v mene EUR, keď obchodník má slovenské IČ, ale DIČ slovenskú?

Daň z príjmu je odvádzaná v Českej republike, ale DPH v Českej republike sa neplatí. Áno, toto je súčasťou riešenia EET. Odovzdáva sa tržba v CZK a údaje o DPH sa neuvádzajú.

Rieši sa EET v prípade, keď subjekt má slovenské IČ, ale DIČ je české a platba je vykonávaná v CZK s českým DPH?

Áno, toto podlieha evidencii EET, ak má subjekt prevádzkareň v Českej republike a príjmy sú zdanené tiež v Českej republike.

Aký vplyv má DPH na nutnosť evidencie EET?

Pre neplatcu žiadny, je súčasťou konečnej ceny. Pre platcu DPH je nutné v Klientskom portáli nastaviť výšku DPH. V prípade inej vyššej DPH ako 21 % alebo v prípade kombinácie rôznej výšky DPH je nutné implementovať rozšírenie komunikačného protokolu.

Kde nájdem opis implementačného protokolu?

Implementačný protokol je dostupný v Klientskom portáli v sekcii dokumentácie.

Aké platby podliehajú evidencii EET?

Formálne náležitosti pre evidovanú tržbu podľa § 5 Zoet spĺňa platba daňovníkovi, ktorá je uskutočnená:

 • v hotovosti,
 • Bezhotovostným prevodom peňažných prostriedkov, ku ktorému dáva príkaz platiteľ prostredníctvom príjemcu, ktorým je daňovník, ktorý má tržbu evidovať (typicky ide o kartové transakcie bez ohľadu na to, či ide o debetné, kreditné či predplatené bankové karty),
 • šekom,
 • zmenkou,
 • v iných formách, ktoré majú charakter podobný s predchádzajúcimi formami (napr. darčekové karty, poukážky na tovar a služby - kam patria tiež stravné lístky, ďalej tiež platby prostredníctvom žetónov a podobných inštrumentov, vrátane virtuálnych mien) alebo
 • započítaním kaucie alebo podobnej istiny zloženej niektorým zo spôsobov platby podľa predchádzajúcich bodov.

Odovzdáva riešenie EET kódy FIK a BKP?

Fiškálny identifikačný kód (FIK) získavame zo systému EET. Ak systém túto informáciu nevráti, na účtenku sa dopĺňa podpisový kód daňovníka (PKP). Účtenka bude obsahovať všetky povinné údaje podľa predpisu. FIK (EET), PKP (certifikát obchodníka) aj bezpečnostný kód daňovníka BKP (certifikát obchodníka) spracovávame a odovzdávame v rámci komunikačného protokolu.

Je možné v riešení EET odovzdávať transakcie aj mimo platobnej brány?

Áno, modul EET umožňuje zadať tržbu aj mimo platby spracovanej platobnou bránou.

Je možné v riešení EET vykonávať úplné alebo čiastočné storno transakcie?

Áno, modul EET umožňuje zadať tržbu „s mínusovým znamienkom“, čo sa prejaví ako storno.

Aký je správny postup realizácie EET?

Ako obchodník si zaistíte autentizačné údaje, registráciu prevádzkarne a certifikát. Certifikát (súbor v tvare napr. 0123456789.p12), ktorý si uložíte vo svojom PC pri procese získania certifikátu na portáli daňovej správy, následne nahráte v Klientskom portáli do sekcie Nastavenia obchodu> Obchod> Nastavenie EET. V nastavení EET vyplníte všetky potrebné údaje vr. voľby automatického režimu (bez nutnosti programovania) alebo rozšíreného režimu (podľa technickej špecifikácie). EET riešenie umožňuje viac spôsobov evidencie a zasielanie účteniek. Odporúčaným variantom je zasielanie účtenky e-mailom z platobnej brány ako zákazníkovi, tak obchodníkovi.

Ako vyzerá účtenka zaslaná platcovi?

Ukážka účtenky je k dispozícii v Klientskom portáli v module EET, rovnako ako vzhľad e-mailovej notifikácie klientovi a platiteľovi.

Aký model výpočtu základu dane je použitý v module EET?

Na výpočet základu dane využívame tzv. metódu Koeficient. Ak obchodník využíva inú metódu výpočtu, odporúčame implementovať rozšírenie komunikačného protokolu a konkrétne hodnoty odovzdávať do Klientskeho portálu.


Bol tento článok nápomocný

What's Next