Expirácia platieb

   Expirácia platieb


    Article Summary

    Nastavením expirácie platby stanovíte dobu, po ktorú môže zákazník platbu dokončiť. Dĺžku expirácie platby je možné nastaviť v rozsahu 30 minút až 7 dní. Kratšia doba je vhodná obzvlášť pre predaj služieb alebo tovaru, pri ktorých je obmedzená dostupnosť alebo skladová zásoba a pred platbou dochádza k rezervácii služby / tovaru pre konkrétneho zákazníka. V prípade nedokončenej platby môžete s kratšou dobou expirácie skôr uvoľniť rezerváciu a službu / tovar ponúknuť inému zákazníkovi. Naopak dlhšia doba expirácie platby dáva zákazníkovi väčší priestor pre úspešné dokončenie platby.

    Dynamická expirácia platby

    Pri dynamickej expirácii platby je limit nastavený odlišne pre rôzne platobné metódy a prispôsobuje sa chovaniu zákazníkov v priebehu platby. Informácie o nedokončenej platbe je tak predaná e-shopu skôr. Aj keď zapnete dynamickú expiráciu platby, maximálna dĺžka zostáva obmedzená na vami nastavenú hodnotu v rozsahu 30 minút až 7 dní.

    Nastavenie

    Expiráciu platby môžete nastaviť v Klientskom portáli alebo prostredníctvom protokolu API.

    Klientský portál

    Nastavenie môžete vykonať pre jednotlivé obchody v Klientskom portáli v Integrácii > Nastavenie obchodov > Platobné metódy, kde je možné zvoliť z hodnôt 7 dní (predvolené nastavenia), 3 dni, 1 deň, 3 hodiny alebo 30 minút.

    nastaveni-dynamicke-expirace.gif

    API protokol

    Pomocou parametrov v API je možné vykonať nastavenie pre konkrétnu platbu. Výsledná dĺžka musí byť v rozsahu 30 minút až 7 dní. Pokiaľ nie je vyplnené, použije sa hodnota v nastavení obchodu v Klientskom portáli.    Bol tento článok užitočný?

    What's Next
    Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
    First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Enter a valid email
    Enter a valid password
    Your profile has been successfully updated.