Expirácia platieb

Expirácia platieb


Expirácia platby slúži na určenie času, počas ktorého zákazníkovi umožňujeme dokončiť platbu. Dĺžku expirácie platby možno nastaviť na hodnoty 7 dní (predvolené nastavenie), 3 dni, 1 deň, 3 hodiny alebo 30 minút. Kratší čas je vhodný najmä na predaj služieb alebo tovarov, kde je obmedzená dostupnosť alebo skladová zásoba a pred platbou dochádza k rezervácii služby či tovaru pre konkrétneho zákazníka. 

Kratší čas expirácie tak umožní, v prípade nezaplatenia platby, skoršie uvoľnenie rezervácie a ponúknutie služby či tovaru inému zákazníkovi. Naopak, dlhší čas expirácie platby dáva väčší priestor zákazníkovi úspešne dokončiť platbu.

Dynamická expirácia platby

Dynamická expirácia platby znižuje časový limit na dokončenie platby zákazníkom. Limit na dokončenie platby je nastavený odlišne pre rôzne platobné metódy a líši sa podľa správania jednotlivých zákazníkov v priebehu platby. Informácia o nezaplatení platby zákazníkom je tak odovzdaná do e-shopu skôr. Aj v prípade zapnutia dynamickej expirácie platby zostáva maximálna dĺžka expirácie platby obmedzená vami nastavenou hodnotou v rozmedzí 30 minút až 7 dní.

Nastavenie

Nastavenie môžete vykonať pre jednotlivé obchody v Klientskom portáli v Integrácia > Nastavenie obchodov > Platobné metódy.

nastaveni-dynamicke-expirace.gifBol tento článok užitočný?

What's Next