FastCentrik

   FastCentrik


    Zhrnutie článku

    Využívate pre svoj internetový obchod e-shopové riešenie FastCentrik? Ponúknite svojim zákazníkom možnosť zaplatiť online v reálnom čase s platobnou bránou Comgate. Po zaplatení objednávky vás ihneď informujeme, že môžete tovar expedovať.

    Nastavenie platobnej brány v administrácii e-shopu FastCentrik

    Prvým krokom k nastaveniu platobnej brány je uzavretie zmluvy o obchodnej spolupráci a aktivácia tejto služby. Pripravili sme pre vás podrobný návod, v ktorom vám krok za krokom s nastavením pomôžeme.

    V administrácii vášho e-shopu nájdete všetky nastavenia v tejto sekcii: Nastavenia/Aplikácie 3. strán/Platobné brány/Comgate. Tu je nastavenie rozdelené do dvoch okruhov: Comgate – platobná brána a Comgate – návratové URL.

    ADMINISTRÁCIA COMGATE

    Do Klientského portálu Comgate sa prihlásite pomocou údajov, ktoré vám zašle náš obchodný zástupca.

    Po spustení do ostrej prevádzky, potom v administrácii Comgate v jednotlivých záložkách nájdete nasledujúce:

    Záložka Transakcie

    • Obsahuje všetky transakcie vrátane ich statusov.
    • Ľubovoľne si tu môžete filtrovať, ktoré platby chcete zobraziť. Či už všetky, podľa obdobia, statusov, platobnej metódy či meny.
    • V sekcii Prevody sú naviac k dispozícii denné hromadné prevody na váš bankový účet.

    Záložka Nastavenia obchodov

    •  Pod touto záložkou nájdete všetky vaše obchody, ktoré prebehnú prostredníctvom našej platobnej brány.
    •  Kliknutím na názov obchodu sa dostanete na jeho detail, kde sú vám k dispozícii sekcie Detail, Kontaktné údaje a Prepojenie obchodu.

    Záložka Technické prepojenie

    • Všetky návody a dokumentáciu k tejto platobnej bráne nájdete v Klientskom portáli Comgate touto cestou: Technické prepojenie/Technická dokumentácia, kde je vám k dispozícii okrem jednotlivých krokov ako postupovať, aj návod na stiahnutie.

    VŠEOBECNÉ NASTAVENIE COMGATE

    Začnite s nastavením platobnej brány touto cestou: Nastavenie obchodov/kliknutie na názov vášho obchodu/záložka Kontaktné údaje.

    Kontaktné údaje

    Tu nájdete na vyplnenie telefónne číslo a e-mail infolinky, e-mail pre zasielanie chýb a e-mail pre informácie o jednotlivých platbách, pričom niektoré z týchto údajov sú predvyplnené.

    Prepojenie obchodov

    V tejto sekcii je k dispozícii detail prepojenia.

    Stlačením symbolu ceruzky sa dostanete do editačného prostredia, kde si upravíte všetky potrebné údaje.

    V tejto časti nájdete dôležité údaje, ktoré následne vložíte do administrácie vášho e-shopu. Jedná sa o Identifikátor prepojenia e-shopu a Heslo. Tieto údaje sú unikátne a každému zákazníkovi sú generované zvlášť.

    Zaškrtnutím si tiež môžete nastaviť, či chcete, aby sa zákazníkom pri úspešnom vykonaní platby automaticky odoslal potvrdzovací e-mail.

    Identifikátor prepojenia obchodu a Heslo potom vložíte do administrácie vášho FastCentriku na toto miesto: Nastavenia/Aplikácie 3. strán/Platobné brány/Comgate.


    Návratové URL adresy

    A v administrácii FastCentriku ešte zostaneme. V nastavení tejto platobnej brány v časti Comgate – návratové URL nájdete URL adresy, ktoré skopírujete do Klientského portálu Comgate.

    URL adresy sú pre každý e-shop unikátne, adresy preto kopírujte výhradne zo svojej administrácie.

    Všetky štyri adresy vložte do administrácie Comgate na príslušné miesta podľa názvov – (Nastavenia obchodov/ kliknutie na názov vášho obchodu/záložka Prepojenie obchodu/stlačenie symbolu ceruzky).

    IP adresa

    Do administrácie Comgate je nutné vložiť tiež IP adresu vášho e-shopu. Tú máte uvedenú v e-maile, ktorý vám bol zaslaný pri založení e-shopu, alebo si ju môžete vyžiadať na zákazníckej podpore FastCentriku.

    IP adresu potom nakopírujte do administrácie Comgate v záložke Platby/Konfigurácie/Konfigurácie prepojenia obchodu do spodnej časti nastavenia.

    ADMINISTRÁCIA FASTCENTRIKU

    Okrem Identifikácie obchodníka, Hesla a Návratových URL adries je potrebné vyplniť tiež nasledujúce údaje.

    Tlačidlo Ostrý režim ukazuje, či sa platobná brána nachádza aktuálne v testovacom režime (nezaškrtnuté pole), alebo je aktívna a teda viditeľná zákazníkom (zaškrtnuté pole).

    V okamihu, kedy budete mať všetky potrebné údaje vyplnené v administrácii e-shopu a tiež v administrácii Comgate, môžete platobnú bránu aktivovať zaškrtnutím tlačidla Ostrý režim.

    Nastavenie notifikácie zákazníkom

    V ďalšej časti nastavenia môžete ľubovoľne editovať texty, ktoré sa zákazníkom zobrazujú v závislosti na tom, ako bola ich platba úspešná.

    Medzi tieto potvrdzovacie texty patrí: potvrdenie o prijatej platbe, informácie o odmietnutej platbe alebo o neznámom stave platby.

    Druh tovaru

    Nevyhnutnou podmienkou je uvedenie typu predávaného tovaru. Na výber máte tieto možnosti: Fyzický tovar s fyzickým doručením, Digitálny tovar s online doručením, alebo Erotický tovar.


    NASTAVENIE PLATBY

    Potom, čo si nastavíte všetky potrebné údaje, je nutné ešte nastaviť platbu, čo vykonáte rovnakým spôsobom ako všetky ostatné platby.

    Nastavenie vykonáte v administrácii FastCentriku touto cestou: Nastavenia/Platby/Nový spôsob platby. Tu zvolíte Comgate – online platba a predvyplnia sa vám niektoré potrebné údaje. Platobnú metódu si potom postupne nastavíte v jednotlivých záložkách.

    Platobnú bránu tiež nezabudnite naviazať na niektorý vami podporovaný dopravný systém.

    Pozrite sa, ako pri všeobecnom nastavení platieb postupovať.


    Bol tento článok užitočný?

    What's Next
    Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
    First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Enter a valid email
    Enter a valid password
    Your profile has been successfully updated.