FastCentrik

   FastCentrik


    Article Summary

    Využívate pre svoj internetový obchod e-shopové riešenie FastCentrik? Ponúknite svojim zákazníkom možnosť zaplatiť online v reálnom čase s platobnou bránou Comgate. Po zaplatení objednávky vás ihneď informujeme, že môžete tovar expedovať.

    Nastavenie platobnej brány v administrácii e-shopu FastCentrik

    Prvým krokom k nastaveniu platobnej brány je uzavretie zmluvy o obchodnej spolupráci a aktivácia tejto služby. Pripravili sme pre vás podrobný návod, v ktorom vám krok za krokom s nastavením pomôžeme.

    V administrácii vášho e-shopu nájdete všetky nastavenia v tejto sekcii: Nastavenia/Aplikácie 3. strán/Platobné brány/Comgate. Tu je nastavenie rozdelené do dvoch okruhov: Comgate – platobná brána a Comgate – návratové URL.

    ADMINISTRÁCIA COMGATE

    Do Klientského portálu Comgate sa prihlásite pomocou údajov, ktoré vám zašle náš obchodný zástupca.

    Po spustení do ostrej prevádzky, potom v administrácii Comgate v jednotlivých záložkách nájdete nasledujúce:

    Záložka Transakcie

    • Obsahuje všetky transakcie vrátane ich statusov.
    • Ľubovoľne si tu môžete filtrovať, ktoré platby chcete zobraziť. Či už všetky, podľa obdobia, statusov, platobnej metódy či meny.
    • V sekcii Prevody sú naviac k dispozícii denné hromadné prevody na váš bankový účet.

    Záložka Nastavenia obchodov

    •  Pod touto záložkou nájdete všetky vaše obchody, ktoré prebehnú prostredníctvom našej platobnej brány.
    •  Kliknutím na názov obchodu sa dostanete na jeho detail, kde sú vám k dispozícii sekcie Detail, Kontaktné údaje a Prepojenie obchodu.

    Záložka Technické prepojenie

    • Všetky návody a dokumentáciu k tejto platobnej bráne nájdete v Klientskom portáli Comgate touto cestou: Technické prepojenie/Technická dokumentácia, kde je vám k dispozícii okrem jednotlivých krokov ako postupovať, aj návod na stiahnutie.

    VŠEOBECNÉ NASTAVENIE COMGATE

    Začnite s nastavením platobnej brány touto cestou: Nastavenie obchodov/kliknutie na názov vášho obchodu/záložka Kontaktné údaje.

    Kontaktné údaje

    Tu nájdete na vyplnenie telefónne číslo a e-mail infolinky, e-mail pre zasielanie chýb a e-mail pre informácie o jednotlivých platbách, pričom niektoré z týchto údajov sú predvyplnené.

    Prepojenie obchodov

    V tejto sekcii je k dispozícii detail prepojenia.

    Stlačením symbolu ceruzky sa dostanete do editačného prostredia, kde si upravíte všetky potrebné údaje.

    V tejto časti nájdete dôležité údaje, ktoré následne vložíte do administrácie vášho e-shopu. Jedná sa o Identifikátor prepojenia e-shopu a Heslo. Tieto údaje sú unikátne a každému zákazníkovi sú generované zvlášť.

    Zaškrtnutím si tiež môžete nastaviť, či chcete, aby sa zákazníkom pri úspešnom vykonaní platby automaticky odoslal potvrdzovací e-mail.

    Identifikátor prepojenia obchodu a Heslo potom vložíte do administrácie vášho FastCentriku na toto miesto: Nastavenia/Aplikácie 3. strán/Platobné brány/Comgate.


    Návratové URL adresy

    A v administrácii FastCentriku ešte zostaneme. V nastavení tejto platobnej brány v časti Comgate – návratové URL nájdete URL adresy, ktoré skopírujete do Klientského portálu Comgate.

    URL adresy sú pre každý e-shop unikátne, adresy preto kopírujte výhradne zo svojej administrácie.

    Všetky štyri adresy vložte do administrácie Comgate na príslušné miesta podľa názvov – (Nastavenia obchodov/ kliknutie na názov vášho obchodu/záložka Prepojenie obchodu/stlačenie symbolu ceruzky).

    IP adresa

    Do administrácie Comgate je nutné vložiť tiež IP adresu vášho e-shopu. Tú máte uvedenú v e-maile, ktorý vám bol zaslaný pri založení e-shopu, alebo si ju môžete vyžiadať na zákazníckej podpore FastCentriku.

    IP adresu potom nakopírujte do administrácie Comgate v záložke Platby/Konfigurácie/Konfigurácie prepojenia obchodu do spodnej časti nastavenia.

    ADMINISTRÁCIA FASTCENTRIKU

    Okrem Identifikácie obchodníka, Hesla a Návratových URL adries je potrebné vyplniť tiež nasledujúce údaje.

    Tlačidlo Ostrý režim ukazuje, či sa platobná brána nachádza aktuálne v testovacom režime (nezaškrtnuté pole), alebo je aktívna a teda viditeľná zákazníkom (zaškrtnuté pole).

    V okamihu, kedy budete mať všetky potrebné údaje vyplnené v administrácii e-shopu a tiež v administrácii Comgate, môžete platobnú bránu aktivovať zaškrtnutím tlačidla Ostrý režim.

    Nastavenie notifikácie zákazníkom

    V ďalšej časti nastavenia môžete ľubovoľne editovať texty, ktoré sa zákazníkom zobrazujú v závislosti na tom, ako bola ich platba úspešná.

    Medzi tieto potvrdzovacie texty patrí: potvrdenie o prijatej platbe, informácie o odmietnutej platbe alebo o neznámom stave platby.

    Druh tovaru

    Nevyhnutnou podmienkou je uvedenie typu predávaného tovaru. Na výber máte tieto možnosti: Fyzický tovar s fyzickým doručením, Digitálny tovar s online doručením, alebo Erotický tovar.


    NASTAVENIE PLATBY

    Potom, čo si nastavíte všetky potrebné údaje, je nutné ešte nastaviť platbu, čo vykonáte rovnakým spôsobom ako všetky ostatné platby.

    Nastavenie vykonáte v administrácii FastCentriku touto cestou: Nastavenia/Platby/Nový spôsob platby. Tu zvolíte Comgate – online platba a predvyplnia sa vám niektoré potrebné údaje. Platobnú metódu si potom postupne nastavíte v jednotlivých záložkách.

    Platobnú bránu tiež nezabudnite naviazať na niektorý vami podporovaný dopravný systém.

    Pozrite sa, ako pri všeobecnom nastavení platieb postupovať.


    Bol tento článok užitočný?

    What's Next