Google Pay

   Google Pay


    Article Summary

    Google Pay je platobná metóda, ktorá umožňuje zákazníkom jednoduché platenie pomocou karty uloženej v Peňaženke Google. Zákazník nemusí opisovať číslo karty ani ďalšie údaje.

    Platba z pohľadu platiteľa

    Platba Google Pay je v podstate to isté ako platba kartou.

    Pre zobrazenie služby je potrebné mať k dispozícii podporovaný webový prehliadač (Chrome, Safari, Firefox, Edge, Opera alebo UC), alebo zariadenie s OS Android alebo Wear OS. Pre funkčnosť tejto platobnej metódy je nevyhnutné najskôr uložiť platobnú kartu do Peňaženky Google.

    Proces platby

    1. Výber platobnej metódy Google Pay

    Pre zobrazenie služby Google Pay je potrebné, aby si platca vybral buď priamo metódu Google Pay, alebo metódu Platba kartou. V prípade, že si platiteľ vybral metódu priamo v košíku e-shopu alebo zvolil platbu kartou, dôjde k presmerovaniu platiteľa na bránu kariet.

    2. Výber karty z Peňaženky Google

    V následujúcom kroku sa zobrazí karta uložená v Peňaženke Google. Pokiaľ má platca uložených viac kariet, je nutné vybrať kartu, ktorou má byť platba uhradená.

    3. Potvrdenie platby

    V ďalšom kroku platca potvrdí zaplatenie platby, zvyčajne v mobilnej aplikácii svojej banky. 

    4. Dokončenie platby

    Po úspešnom dokončení platby sa na stránke zobrazí hláška „Zaplatená platba“. Nasleduje presmerovanie platiteľa späť do e-shopu.

    Platba z pohľadu e-shopu

    Platobná metóda Google Pay je viazaná na platobnú metódu Platba kartou. Google Pay sa v platobnej bráne zobrazí automaticky používateľom s kompatibilným prehliadačom alebo zariadením. Pre zobrazenie Google Pay v platobnej bráne nie sú potrebné žiadne technické úpravy. V prípade, že požadujete iné zobrazenie Google Pay, postupujte podľa nižšie uvedených inštrukcií.

    Zobrazenie služby

    1. Google Pay je súčasťou platobnej metódy platba kartou.

    Po kliknutí na voľbu platba kartou je zákazník presmerovaný na platobnú bránu. Ponuka platby pomocou Google Pay sa zobrazí automaticky na bráne kariet. Zákazník si môže vybrať, či klikne na tlačidlo Google Pay alebo zadá svoje údaje o karte.

    Implementácia je zhodná s akoukoľvek inou platobnou metódou. Návod implementácie nájdete v API dokumentácii.

    Doporučujeme pridanie loga Google Pay ku kartovým asociáciám vo voľbe platby kartou.


    2. Google Pay môžete mať v košíku ako samostatnú platobnú metódu.

    Google Pay sa v tejto variante bude zobrazovať v košíku vedľa platby kartou a ďalších platobných metód. Po kliknutí na voľbu Google Pay je zákazník presmerovaný na platobnú bránu.

    Implementácia je zhodná s akoukoľvek inou platobnou metódou. Návod implementácie nájdete v API dokumentácii.

    3. Google Pay môže byť integrované priamo do e-shopu.

    Jedná sa o najnáročnejšiu variantu z pohľadu technickej integrácie. Na integráciu sa používa javascriptová knižnica Checkout SDK, ktorej technickú dokumentáciu nájdete tu.

    Rozšírené funkcie

    Rovnako ako pri platbe kartou je možné vykonávať refundácie, predautorizácie a následné strhnutie platieb.

    Časté otázky

    Ako si môžem aktivovať Google Pay?

    Platobná metóda Google Pay je viazaná na platobnú metódu Platba kartou. Google Pay sa v bráne kariet zobrazí automaticky používateľom s podporovaným prehliadačom (Chrome, Safari, Firefox, Edge, Opera, UC) alebo zariadením Android, prípadne Wear OS. Pre zobrazenie Google Pay v bráne kariet nie sú potrebné žiadne technické úpravy.

    Môžem mať tlačidlo Google Pay priamo na svojom e-shope ako platobnú metódu?

    Áno, pre tieto účely máme návod pre integráciu tohto riešenia. Napojenie je potrebné konzultovať s developerom alebo vývojárom.

    Ako je účtovaná služba Google Pay?

    Jedná sa v podstate o platbu kartou, preto je účtovaná rovnako ako bežná transakcia kartou, podľa sadzobníka.

    Čo sa stane s platbou, pokiaľ nemám uloženú kartu v Peňaženke Google?

    Platbu cez Google Pay bez uloženej karty nie je možné dokončiť. Máte možnosť zostať na bráne kariet a zadať číslo karty ručne. Alebo zadáte kartu do Peňaženky Google a potom skúsite platiť cez Google Pay znova. V priebehu platby nemusíte všetko vyplňovať od začiatku, ale stačí kliknúť na odkaz k platbe v potvrdzovacom e-maile.

    Ktoré vydavateľské banky podporujú na Slovensku Google Pay?

    Google Pay už podporuje mnoho popredných bánk a inštitúcií. Ich kompletný zoznam je tu.    Bol tento článok užitočný?

    Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
    First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Enter a valid email
    Enter a valid password
    Your profile has been successfully updated.