Google pay

Google pay


Google Pay je platobná metóda, ktorá umožňuje uložiť jednoduché platenie pomocou kariet v Peňaženke Google. Zákazník nemusí opisovať číslo karty ani ďalšie údaje.

Platba z pohľadu platcu

Platba Google Pay je v podstate to isté ako platba kartou.Pre zobrazenie je potrebné mať k dispozícii podporovaný webový prehliadač (Chrome, Safari, Firefox, Edge, Opera alebo UC), alebo zariadenie s OS Android alebo Wear OS. Pre túto platobnú metódu je potrebné uložit platobnú kartu do Peňaženky Google.

Spracovať platby

1. Výber platobnej metódy Google Pay

Pre zobrazenie služby Google Pay je potrebné, aby si platca vybral buď priamo metódu Google Pay, alebo metódu Platba kartou. V prípade, že si platca vybral metódu priamo v košíku e-shopu alebo zvolil platbu kartou, dôjde k presmerovaniu platcu na kartovú bránu.

2. Výber karty z Peňaženky Google

V nasledujúcom kroku sa zobrazí karta uložená v Peňaženke Google. Pokiaľ má platca uložených viac kariet, je nutné vybrať kartu, ktorou má byť platba uhradená.

3. Potvrdenie platby
V ďalšom kroku platca potvrdí zaplatenie platby, obvykle v mobilnej aplikácii svojej banky.

4. Dokončenie platby

Po úspešnom dokončení platby sa na stránke zobrazí hláška „Zaplatená platba“. Nasleduje presmerovanie platcu späť do e-shopu.

Platba z pohľadu e-shopu

Platobná metóda Google Pay je viazaná na platobnú metódu Platba kartou. Google Pay sa v platobnej bráne zobrazí automaticky uživateľom s kompatibilným prehliadačom alebo zariadením. Pre zobrazenie Google Pay v platobnej bráne nie je potreba žiadnych technických úprav. V prípade, že požadujete iné zobrazenia Google Pay, postupujte podľa nižšie uvedených inštrukcií.

Zobrazenie služby

1. Google Pay je súčasťou platobnej metódy platba kartou.

Po kliknutí na voľbu platba kartou je zákazník presmerovaný na platobnú bránu. Ponuka platby pomocou Google Pay sa zobrazí automaticky na kartovej bráne. Zákazník si môže vybrať, či klikne na tlačítko Google Pay alebo zadá svoje kartové údaje.

Implementácia je zhodná s akoukoľvek  inou platobnou metódou. Návod implementácie nájdete v API dokumentácii.

Odporúčame pridanie loga Google Pay ku kartovým asociaciam vo voľbe platby kartou.


2. Google Pay môžete mať v košíku ako samostatnú platobnú metódu.

Google Pay sa v tejto variante bude zobrazovať v košíku vedľa platby kartou a ďalších platobných metód. Po kliknutí na voľbu Google Pay je zákazník presmerovaný na platobnú bránu.

Implementácia je zhodná s akoukoľvek inou platobnou metódou. Návod implementácie nájdete v API dokumentácii.

3. Google Pay môže byť integrovaný priamo do e-shopu.
V tejto variante integrácie nedochádza k presmerovaniu platcu na kartovú bránu, platba je uhradená priamo v prostredí e-shopu.

Riešenie Google Pay s priamou integráciou do e-shopu pripravujeme, bude spustené v 1Q / 2023.

Google Pay v košíku

Správne použitie lôg a pravidla k zobrazeniu tlačítiek Google Pay nájdete v prievodci Brand guidelines od Google Pay.

Rozšírené funkcie

Rovnako ako pri platbe kartou je možné uskutočňovať refundácie, predautorizácie, následné stiahnutie platieb aj opakované platby.

Cena a vyúčtovanie

Platba Google Pay je z podstaty platba kartou, vzťahujú sa na ňu rovnaké poplatky. Viac o vyúčtovaní platieb kartou nájdete v sekcii Poplatky a bonusy.

Časté otázky

Ako si môžem aktivovať Google Pay?

Platobná metóda Google Pay je viazaná na platobnú metódu Platba kartou. Google Pay sa v kartovej bráne zobrazí automaticky užívateľom s podporovaným prehliadačom (Chrome, Safari, Firefox, Edge, Opera, UC) alebo zariadení Android, prípadne Wear OS. Pre zobrazenie Google Pay v kartovej bráne nie je potreba žiadnych technických úprav.

Môžem mať tlačítko Google Pay priamo na svojom e-shope ako platobnú metódu?

Ano, pre tieto účely máme návod pre integráciu tohto riešenia. Napojenie je potrebné konzultovať s developerom alebo vývojárom.

Ako je účtovaná služba Google Pay?

Jedná sa v podstate o platbu kartou, preto je účtována rovnako ako bežná kartová transakcia, podľa sadzobníku.

Čo sa stane s platbou, pokiaľ nemám uloženú kartu v Peňaženke Google?

Platbu cez Google Pay bez uloženej karty nie je možné dokončiť. Máte možnosť zostať na kartovej bráne a zadať číslo karty ručne. Alebo zadáte kartu do Peňaženky Google a potom skúsite platiť cez Google Pay znovu. V priebehu platby nemusíte všetko robiť od začiatku, ale stačí kliknúť na odkaz k platbe v potvrdzovacom e-maili.

Čo sa stane s platbou, ak nemám uloženú kartu v Apple Wallet?

Platbu bez uloženej karty cez Apple nemožno použiť. Platiteľ má možnosť zostať na kartovej bráne a zverejniť číslo karty ručne. Alebo pôjde kartu do Apple Wallet a potom skúsiť zaplatiť cez Apple Pay znova. V priebehu platby nemusím platiť platbu od začiatku, ale stačí kliknúť na odkaz na platbu vo svojom e-maile.

Ktoré vydávateľské banky podporujú v Slovenskej republike Google Pay?

Google Pay už podporuje mnoho predných bánk a inštitúcií, ich kompletný výčet je Tu.Bol tento článok užitočný?

What's Next