Integrácia terminálu NEXGO

   Integrácia terminálu NEXGO


    Article Summary

    Integrácia s pokladničnými systémami REST API

    Terminál je možné ovládať z iného zariadenia v lokálnej sieti pomocou jednoduchého REST API. Medzi podporované operácie patrí iniciácia platieb, výsledok platby, storno a pod.

    PROTOKOL na prepojenie s pokladničným systémom je na stiahnutie v PDF tu. Aktuálna verzia dokumentácie je 2.2.

    Pre vyskúšanie protokolu je k dispozícii Demo, ktoré sa chová rovnako ako pokladničný systém. Demo otvoríte v prehliadači Firefox. Url musí byť vo formáte http. Pre prihlásenie zadáte IP a číslo portu terminálu a potom heslo 27924505. Terminál aj počítač musí byť v rovnakej lokálnej sieti.

    Ďalej môžete využiť pripravené kolekcie do aplikácie Postman.

    Integrácia Android aplikácie, SDK

    Spôsob vývoja Android aplikácií tretích strán sa na platobnom termináli NEXGO nelíši od vývoja na bežných zariadeniach s OS Android (smartphone). Komunikácia medzi aplikáciou tretej strany a platobnou aplikáciou je realizovaná pomocou intent volania podľa špecifikácie „Payment application“. Rozhranie ponúka vyvolanie finančných operácií typu platba, návrat, storno poslednej transakcie či servisných operácií typu uzávierka, handshake či update parametrov. Platobné aplikácie po vykonaní daného úkonu vrátia výsledok operácie do nadradenej aplikácie vo formáte JSON.

    Aplikácia tretích strán môže pristupovať aj k perifériám terminálu ako je napr. tlačiareň. Prístup prebieha pomocou NEXGO SDK, kde je cez API rozhranie možnosť pristupovať k jednotlivým perifériám.

    Distribúcia a inštalácia tretích strán prebieha z dôvodu bezpečnosti odlišne od bežných zariadení s OS Android. Akákoľvek produkčná verzia aplikácie je distribuovaná a naďalej aktualizovaná pomocou našej špeciálnej predinštalovanej aplikácie, nie zo štandardného obchodu Play. Na základe sériového čísla daného platobného terminálu dôjde k inštalácii či aktualizácii príslušnej aplikácie. V prípade požiadavky na distribúciu či update aplikácie je potrebné aplikáciu poskytnúť našej spoločnosti vo formáte .apk. Zabezpečíme podpis aplikácie špeciálnym bezpečnostným certifikátom a jej ďalšiu distribúciu na požadované platobné terminály.

    Vyššie uvedený postup je platný pre produkčné platobné terminály. Pre potreby vývoja je možné poskytnúť platobný terminál v tzv. debug mode, pomocou ktorého je možné vyvíjať a lokálne nahrávať aplikácie bežným spôsobom platným pre štandardné zariadenie s OS Android.

    Numerický kód meny (currencyCode) vychádza z ISO-4217, aktuálne podporujeme meny EUR (978) a CZK (203). Kompletný zoznam je napr. tu

    API na stiahnutie tu.

    (platba)

    NEXGO API na stiahnutie tu.

    (tlačiareň, čítačka QR)    Bol tento článok užitočný?

    Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
    First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Enter a valid email
    Enter a valid password
    Your profile has been successfully updated.