iÚčto

   iÚčto


    Article Summary

    Výpis z platobnej brány Comgate môžete do účtovníctva načítať vo formáte ABO. K tomu je potrebné založiť fiktívny bankový účet v sekcii Nastavenie –> Nastavenie bankových účtov.

    Následne kliknite na tlačidlo Pridať bankový účet.

    Vyplňte ľubovoľné číslo účtu a formulár uložte. Číslo účtu je pre uloženie povinným údajom.

    Účtovanie platobných transakcií v ABO formáte

    Vyúčtovanie transakcií v ABO formáte vám zasielame denne e-mailom. Denné výpisy nájdete aj v Klientskom portáli v sekcii Platby > Prevody na BÚ.

    Postup účtovania je nasledujúci:

    • súbor vyúčtovania uložte do priečinka
    • v iÚčto vyberte sekciu Platby –> Banka – importy.
    • kliknite na tlačidlo Nový import

    Na nasledujúcej obrazovke vyberete ABO súbor s výpisom. Potom zvolíte fiktívny účet, ktorý ste vytvorili, a vyberete formát súboru ABO.

    Pokiaľ je ABO súbor v poriadku, zobrazí sa náhľad, ktorý stačí potvrdiť.

    iÚčto následne dokáže importované pohyby automaticky spárovať za predpokladu, že:

    1. Doklad ešte nie je úplne uhradený. Pokiaľ je uhradený v plnej výške, nie je možné na neho párovať pohyby automaticky ani ručne.
    2. Zhoduje sa variabilný symbol (VS) aj čiastka.

    Spárované pohyby je potom možné hromadne zaúčtovať a vytvoriť doklady platieb. Zaúčtované pohyby majú v účtovníctve zelené koliesko a odkaz na doklad platby. Pokiaľ zaúčtované nie sú, nie sú v účtovníctve zohľadňované.

    Niektoré pohyby sa nemusia spárovať, pokiaľ napr. nesedí variabilný symbol. V takýchto prípadoch je možné pohyb otvoriť a odpovedajúci doklad vybrať ručne. Keď do políčka Faktúra začnete písať číslo dokladu, IČ protistrany alebo variabilný symbol, Našepkávač začne ponúkať zoznam doteraz neuhradených dokladov, ktoré nejaký z týchto údajov obsahujú. Takto môžete spárovať aj niekoľko dokladov súčasne, pri zaúčtovaní sa každá platba uloží samostatne do výšky hradeného dokladu.

    Po ukončení editácie stačí kliknúť na tlačidlo Zaúčtovať.    Bol tento článok užitočný?

    What's Next