Ako získať platobnú bránu

   Ako získať platobnú bránu


    Zhrnutie článku

    Je to rýchle a jednoduché – stačí urobiť tri jednoduché kroky:

    1. Odoslať dopyt 

    Máte záujem o platobnú bránu? Vyplňte formulár na našom webe, ozveme sa vám a prejdeme spolu všetko potrebné k elektronickému podpisu zmluvy.

    2. Uzavrieť zmluvu 

    Údaje potrebné pre uzatvorenie zmluvy 

    • názov spoločnosti
    • IČO
    • adresa (ulica, číslo domu, PSČ, mesto, štát)
    • kontaktné údaje (e-mail a telefónne číslo)
    • číslo bežného účtu, kam budeme prevádzať peňažné prostriedky
    • váš predmet podnikania (aký tovar alebo služby predávate)
    • webovú adresu (URL) obchodu či názov a adresu prevádzky
    • meno (názov firmy) developera, ktorý váš e-shop vyvíja

    Náležitosti e-shopu

    Údaje, ktoré je potrebné uviesť na stránkach e-shopu, aby mohla byť brána spustená do ostrej prevádzky:

    • názov spoločnosti prevádzkovateľa stránok, ktorý sa zhoduje s názvom v zmluve
    • kontaktné údaje: e-mail a telefón na prevádzkovateľa
    • informácie o produkte: popis, cena tovaru či služieb
    • všeobecné obchodné podmienky
    • reklamačné podmienky (podmienky vrátenia tovaru, peňazí)
    • dodacie a platobné podmienky
    • informácie o ochrane osobných údajov
    • stránky musia byť zabezpečené protokolom HTTPS
    Vzorové dokumenty
    Pokiaľ si nie ste istí, ako pripraviť niektoré z vyššie uvedených dokumentov, doporučujeme preštudovať vzorové dokumenty, ktoré ponúkajú e-shopové platformy, napríklad Shoptet alebo Upgates

    Uzatvorenie zmluvy online

    Pre spustenie platobných služieb vás budeme žiadať o nasledujúce doklady alebo informácie:

    • sken 2 dokladov totožnosti (občiansky preukaz a 1 ďalší doklad)
    • doklad o vlastníctve účtu, kde budeme prevádzať peňažné prostriedky 
    • prevedenie identifikačnej platby z účtu, kde budeme prevádzať peňažné prostriedky
     • Táto platba vo výške 1 Kč/0,1 EUR je klientovi po zaplatení automaticky vrátená na účet. 
    • uvedenie skutočného majiteľa spoločnosti
    • prehlásenie o krajine pôvodu 
    Platobné inštitúcie

    Spoločnosť Comgate a.s. je platobná inštitúcia, ktorá poskytuje služby na základe licencie Českej národnej banky a podlieha zvláštnej regulácii zo zákona 370/2017 Sb. o platobnom styku a zákona č. 253/2008 Sb. o niektorých opatreniach proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovania terorismu. Preto máme povinnosť overovať totožnosť osôb, ktorým poskytujeme platobné služby. 

    Vzorové zmluvné dokumenty nájdete tu. Po overení všetkých údajov vám zmluvu zašleme e-mailom.

    Pokiaľ chcete uzatvoriť zmluvu inak ako online, kontaktujte našu zákaznícku podporu. 

    3. Prepojiť platobnú bránu s prostredim e-shopu

    Potom, čo odsúhlasíte zmluvu, je možné zahájiť proces prepojenia platobnej brány s prostredím e-shopu. 

    Podporujeme komerčné i open-source platformy, je možné napojiť aj vlastné riešenie na mieru. Návody nájdete nižšie:    Bol tento článok užitočný?

    Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
    First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Enter a valid email
    Enter a valid password
    Your profile has been successfully updated.