Menu aplikácie

   Menu aplikácie


    Zhrnutie článku

    V hlavnom menu platobnej aplikácie sa v hornej časti nachádza ikonka so stavom pripojenia k internetu, stav serveru, dátum a čas a ID terminálu.

    V spodnej časti sú zobrazené tlačidlá zobrazenia dashboard, platba a nastavenie Switchio Pay.

    Menu platobnej aplikácie ponúka funkcie:

    • Platba 
    • Sprepitné
    • Platba v EUR
    • Storno 
    • Účtenka
    • Uzávierka/medzisúčet  

    Pokiaľ máte terminál napojený na pokladničný systém, menu aplikácie obsahuje len funkcie Nastavenia, História transakcií, Uzávierka a Handshake. Ostatné funkcie je možné vyvolať len cez pokladňu. Platbu už na termináli nemôžete zadať ručne.

    IP adresu a port pre napojenie pokladničného systému nájdete v hornej časti pod GSA Server.     Bol tento článok užitočný?

    What's Next
    Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
    First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Enter a valid email
    Enter a valid password
    Your profile has been successfully updated.