Money ERP

   Money ERP


    Article Summary

    Prvým krokom pri účtovaní v účtovnom systéme Money ERP je konfigurácia online banky v priečinku Online bankovníctvo, nasleduje nastavenie bankových účtov a skupiny bankových výpisov.

    Konfigurácia online banky

    V menu Online bankovníctvo > Konfigurácia online doplňte do banky dôležité údaje do políčok:

    • „Platobná brána“ – z roletovej ponuky vyberte Comgate, vykonajte súčasne predvyplnenie políčka „Základ adresy“.
    • „ID používateľa“ a „Šifrovací kľúč“ – údaje nájdete vo svojom Klientskom portáli Comgate v sekcii Nastavenie obchodu > Prepojenie obchodu > Náhľad.
    • „Skupina bankového výpisu“ – nezabudnite vybrať príslušnú skupinu (viď popis ďalej).

    Konfigurace online banky Money ERP

    Nastavenie bankových účtov

    V menu Adresár > Firmy zadajte na tlačidlo kmeňovej firmy všetky bankové účty, ktoré budete využívať. Na záložke „Bankové účty“ vyberte „Pridať“ a doplňte na kartu „Bankové spojenie“ nasledujúce údaje:

    • „Popis“ – vyberte vyhovujúci popis. 
    • „Číslo účtu“ – vložte číslo účtu z Klientského portálu Comgate. Číslo účtu nájdete v sekcii Platobné metódy v stĺpci „Fiktívny účet v ABO“
    • „Kód banky“ – môžete nechať prázdny.

    Nastavení bankovních účtů Money ERP

    Do menu Účtovníctvo > Banka > Zoznam bankových účtov pridajte bankový účet a zadajte:

    • „Mena“ – políčko je predvyplnené podľa „Sprievodca nastavením programu“, ale je samozrejme možné zmeniť na inú menu.
    • „Primárny účet“ – pre zaúčtovanie doporučujeme definovať zvláštny analytický účet.
    • „Číslo účtu“ – z ponuky vyberte najnovší pridaný účet.

    Výběr čísla účtu

    Skupina bankových výpisov

    Založte si samostatnú skupinu bankových výpisov v menu Účtovníctvo > Banka > Bankové výpisy > Pridať skupinu zoznamu. Pre každý účet musí byť založená vlastná skupina. Venujte pozornosť starostlivému nastaveniu skupiny (predkontácia, číselný rad, rozpis DPH, činnosť atď.).

    Bankovní výpisy

    Stiahnutie výpisu

    Výpisy sa dajú sťahovať ručne aj automaticky, a je možné obidva spôsoby kombinovať. Pre prípadnú kontrolu nájdete vo svojom Klientskom portáli Comgate vyúčtovanie transakcií.

    Ručné stiahnutie výpisu

    Ručné stiahnutie sa spustí v menu Konfigurácia online banky pomocou tlačidla „Stiahnutie výpisu“. Program otvorí „Sprievodca stiahnutím výpisu z online platobnej brány“. Na prvej strane vyberte časové rozpätie, pre ktoré chcete výpisy stiahnuť, a či chcete platby ihneď párovať. Ďalej sa v sprievodcovi pohybujete tlačidlom „Ďalej“ a proces už prebieha úplne samostatne.

    Ruční stažení výpisu Money ERP

    Sťahovanie pomocou CSW Automatic

    CSW Automatic je samostatná aplikácia, ktorá slúži k automatizácii opakovaných procesov v Money ERP tak, aby nebolo nutné ich stále dokola nastavovať či individuálne spúšťať. V aplikácii je pre potreby sťahovania online platieb vytvorený zásuvný modul Online Banking, ktorý nájdete v knižnici S5 CSW Online Banking Automatic. Umožní vám podrobné nastavenie časového rozpisu sťahovania výpisov aj posielanie informačných e-mailov.

    Stahování výpisu pomocí CSW Auromatic Money ERPAutomatické stažení výpisu Money ERP

    Pravidlá pre účtovanie transakcií

    K párovaniu transakcií a faktúr sa používa variabilný symbol, ten sa musí zhodovať na vydanej faktúre v účtovnom systéme Money ERP a s transakciou v e-shope. Variabilný symbol je súčasťou dát prenášaných platobnej bráne pri založení platby.

    V prípadoch, kedy sa čiastka na faktúre nezhoduje s čiastkou hradenou prostredníctvom platobnej brány, sa výsledok párovania bude odvíjať od nastavenia skupiny bankového výpisu na záložke „Konfigurácia párovania úhrad“ (nastavenie políčok „Preplatenie hradeného dokladu“ a „Automatického párovania čiastočných úhrad“).


    Bol tento článok užitočný?

    What's Next