Návod na použitie

Návod na použitie


Klientský portál je zákaznícky webový portál, vďaka ktorému máte úplný prehľad o všetkých vaších platbách, ktoré sa uskutočnili cez platobnú bránu či platobný terminál a nielen to.

Pomocou Klientskeho portálu môžete:

 • zobraziť transakcie pre vybrané časové obdobie
 • overiť stav platby
 • dohľadať vyúčtovanie
 • analyzovať údaje a exportovať ich do formátu CSV
 • spravovať a pridávať užívateľov, ktorí môžu vidieť rôzne druhy informácií o vašom obchode
 • vykonať technické nastavenie


Klientsky portál je rozdelený na tri sekcie: 

 1. Platby
 2. Integrácia 
 3. Kontakty

Platby

V sekcii Platby nájdete prehľady všetkých platieb a refundácií, bankové prevody, mesačné vyúčtovanie, EET účtenky a prípadné pohľadávky. Navyše je tu možnosť ručného založenia platby.

Nová platba

Nový odkaz na platbu vygenerujete v sekcii Platba > Nová platba.

nová platba

Po vyplnení názvu obchodu, sumy, meny, e-mailu platcu a ID klienta sa vám vygeneruje platobný odkaz, ktorý môžete skopírovať a odoslať zákazníkovi do e-mailu, chatu, messengera či SMS. O úspešnom dokončení platby sa dozviete e-mailom alebo cez API.

Platby založené pomocou Klientskeho portálu nájdete v záložke Platby zákazníkov pod filtrom Založenie platby > Klientsky portál.

Platobný odkaz možno využiť v situácii, kedy zákazník vykoná objednávku cez e-mail, telefón, chat alebo iným spôsobom mimo vášho e-shopu a tiež v prípade úpravy už uskutočnenej objednávky.

Platby zákazníkov

Prehľad všetkých transakcií nájdete v sekcii Platby zákazníkov. Na dohľadanie konkrétnych platieb použite následujúce identifikátory:

 • Obdobie - umožňuje zvoliť časový interval, v ktorom platba prebehla.
 • Stav
  • očakávaná - platba ešte nebola uhradená, tovar či službu zatiaľ neposkytujte
  • nezaplatená - platba bola zrušená alebo zamietnutá, tovar neposkytujte
  • zaplatená - platba je potvrdená, tovar môžete poskytnúť
  • prevedená - zaplatená platba, ktorá už bola zaslaná na váš bankový účet
  • predautorizovaná - suma platby je blokovaná na účte platiteľa
 • ID terminálu - číslo, pod ktorým je registrovaný terminál. Nájdete ho na potvrdenke. Zároveň ho spolu s MID (merchant ID) odovzdávajú stravovacie spoločnosti na aktiváciu stravných lístkov. Pri akejkoľvek komunikácii s nami je toto ID potrebné. Zvlášť ak máte viac terminálov.
 • Refundácia - platby, pri ktorých ste vykonali refundáciu.
 • Storno - nájdete tu stornované platby e-shopom alebo zákazníkom.
 • Založenie platby - ide o platby založené e-shopom cez API alebo ručne založené na klientskom portáli.
 • Comgate ID - 12-miestny unikátny kód pridelený ku každej transakcii, ktorý využijete na overenie platby.
 • ID od klienta - môže ísť o číslo objednávky e-shopu, číslo faktúry alebo variabilný symbol e-shopu podľa vášho výberu. Toto ID je odovzdávané cez API v parametri refID.
 • VS platby - variabilný symbol transakcie vytvorený platobnou bránou
 • Label - krátky opis produktu. V API dokumentácii zodpovedá parametru label.
 • Metóda - zobrazuje platobnú metódu, ktorá bola pri platbe využitá: ePlatby + (zrýchlený bankový prevod), ePlatby (obyčajný bankový prevod), karta online (na platobnej bráne), karta terminál, nezadané.
 • Mena - možné filtrovať, len ak máte nastavenú platbu vo viacerých menách.
 • Čiastka
 • E-mail platcu


platby zákazníků

Vľavo nad jednotlivými transakciami je možnosť stiahnutia výpisu so zobrazenými transakciami podľa zadaného filtra.

Každý riadok s transakciou má vpravo možnosť zobrazenia detailu platby, vykonania jej refundácie alebo generovať pre danú transakciu platobný odkaz na zaslanie zákazníkovi.

Refundácia

Refundácia je vrátenie zaplatenej čiastky v plnej alebo čiastočnej výške platcovi, zákazníkovi e-shopu. Pod touto záložkou nájdete kompletný prehľad zadaných refundácií, ktorý je možné filtrovať podobne ako platby zákazníkov.

Stavy refundácií:

 • Čaká na potvrdenie platby - nastáva v prípade, že bola zadaná požiadavka na platbu v stave Očakávaná. Táto platba musí byť najprv prepnutá do stavu Zaplatená, aby bolo možné refundáciu vykonať.
 • Čaká na dostatok financií - platobná brána v túto chvíľu neeviduje dostatočnú výšku prichádzajúcich transakcií (vo výške čiastky vrátené). Refundácia bude vykonaná, až prebehne dostatočné množstvo transakcií
V prípade, že je refundácia v stave „Čaká na dostatok financií“, prosím kontaktujte zákaznícku podporu ohľadom navýšenia virtuálneho účtu. Doplnením čiastky urýchlite proces refundovanej platby.
 • Čaká na realizáciu - uskutočňuje sa odovzdanie požiadavky spracovateľovi karty.
 • Vykonávaná - spracovateľ karty prijal požiadavku. Refundácia však ešte nebola vykonaná.
 • Vykonaná - spracovateľ karty potvrdil, že dôjde k pripísaniu peňazí na kartu platcu.
 • Stornovaná - refundácia bola na žiadosť Obchodníka stornovaná alebo vypršal časový limit 14 pracovných dní na realizáciu refundácie.
 • Zamietnutá - refundácia bola odmietnutá vydavateľskou bankou.

Refundace

Prevody na BÚ

Prehľad denných hromadných prevodov na váš bankový účet. V prípade, že využívate platobnú bránu vo viacerých menách, je vám každá mena prevedená zvlášť. Rovnako tak sú vám samostatne prevedené prostriedky z platobného terminálu. Pri kliknutí na jednotlivé riadky sa vám zobrazí výpis všetkých transakcií zahrnutých do daného prevodu. Denné výpisy môžete sťahovať vo formáte CSV, ABO a PDF.

Převody-na-bu

Vyúčtovanie

Vo vyúčtovaní možno dohľadať mesačné rozpisy prevodov na váš bankový účet vo formáte PDF a CSV. Mesačné vyúčtovanie v PDF sa skladá z prevodov platieb zákazníkovi za konkrétny mesiac. V súbore CSV sú k dispozícii aj konkrétne platby zákazníkov.

Ak hradíte poplatky z transakcií a mesačný poplatok pomocou faktúry, nájdete tu aj prehľad faktúr pre každú menu zvlášť.

vyúčtování

Pohľadávky

V záložke Pohľadávky nájdete prípadné neuhradené mesačné poplatky. Mesačný poplatok za správu platobnej brány sa strháva automaticky z prichádzajúcich transakcií. Ak je záložka prázdna, máte všetky poplatky uhradené.

Daňový doklad bude vygenerovaný po uhradení všetkých pohľadávok.

pohledávky

EET účtenky

Prehľad všetkých účteniek zaevidovaných do systému EET. V detaile platby sú vidieť údaje, ktoré boli danej platbe pridelené v spojení s evidenciou EET (FIK, PKP, BPK) a údaje, ktoré boli zaslané do EET.

Naďalej možno v klientskom portáli platobnej brány ručne zadať účtenku na zaevidovanie do EET. V tomto rozhraní možno tiež účtenku stornovať.

eet

Integrácia

Sekcia Integrácia obsahuje záložky Nastavenie obchodu, Správa užívateľov a Testovacie platby.

Nastavenie obchodov

V Nastavení obchodu sú zobrazené všetky povolené platobné metódy. Môžete nastaviť expiráciu platby a zmeniť kontaktné údaje. Zároveň tu nájdete údaje na prepojenie platobnej brány, nastavenie EET. Ak ste používateľ platformy Shoptet, môžete tu zmeniť stavy platieb.

Platobné metódy

Tu môžete nastaviť expiráciu platby a dynamickú expiráciu platby.

platební metody

Zároveň tu nájdete prehľad nastavených bankových účtov pre povolené meny a prehľad platobných metód, ktoré môžete využívať na vašom e-shope.

metody-přehled

Kontaktné údaje

Tu je potrebné nastaviť e-mailové adresy na priebežné zasielanie informácií o platbách, e-mail na zasielanie chýb v prepojení platobnej brány s e-shopom a e-mail pre hromadné výpisy platieb. Informácie o platobných transakciách, okrem e-mailovej komunikácie, odovzdávame prostredníctvom API.

Ohľadom zmeny ostatných kontaktných údajov kontaktujte, prosím, našu zákaznícku podporu.

Prepojenie obchodu

V Prepojení obchodu nastavíte parametre na komunikáciu cez API. Nájdete tu identifikátor prepojenia obchodu, heslo, návratové URL a povolenie IP adresy. V prípade, že využívate jednu z podporovaných e-shopových platforiem, spôsob zadania bude individuálny podľa vášho poskytovateľa.

propojení obchodu

Nastavenie EET

Na nastavenie EET vyplňte požadované údaje vrátane súboru s certifikátom a heslom.

eet nastavení

Správa užívateľov

Prístupy do klientského portálu je možné zriadiť pre neobmedzené množstvo užívateľov. Nového užívateľa pridáte v sekcii Integrácia > Správa užívateľov. Pri vytváraní nového užívateľa je potrebné zadať jeho meno, e-mail a prideliť mu jednu z úloh:

 • Správca organizácie – prístup do všetkých sekcií, možnosť zakladať ďalších užívateľov
 • Užívateľ prístup do všetkých sekcií, nie je možné však pridávať nového užívateľa
 • Tester prístup len k editácii prepojenia platobnej brány a náhľad na technickú dokumentáciu
 • Refundácia platieb prístup k platbám a prehľadu zadaných refundácií

Nový přístup

Testovanie

Na testovanie nastavíte pri založení platby parameter „test“ na „true“. V rámci testovania nie je platca smerovaný do žiadnej zo zapojených bánk. Na testovanie zaplatenia, resp. nezaplatenia platieb je k dispozícii tzv. virtuálny provider (banka). V klientskom portáli potom sú k dispozícii aj výpisy testovacích platieb, nastavenie prepojenia e-shopu a logá komunikácie.

Testovacie platby

V sekcii Integrácia > Testovanie > Testovacie platby nájdete prehľad všetkých platieb, ktoré vznikli počas testovania platobnej brány, ale reálne sa nestrhli z bankového účtu.

Testovací platbx

Pri platbách v stavoch PAID a PENDING skontrolujte, či výpis komunikácie obsahuje aspoň 4 záznamy, t.j. 2 záznamy na založenie platby (REQUEST a RESPONSE) a 2 záznamy na overenie stavu platby (REQUEST a RESPONSE). Ak ich neobsahuje, znamená to, že e-shop stav platby neoveruje. Na simuláciu prechodu platby zo stavu PENDING na PAID alebo CANCELLED je možné použiť tlačidlo v detaile platby.

Testovacie logy

V prípade zle založených testovacích platieb tu nájdete celkový prehľad chybových hlásení (logov chýb) napr.: neakceptovanie stavu platby, zakladanie platieb skrz nepovolené metódy, zakladanie platieb z nepovolenej IP adresy.

logy-test

Kontakty

V sekcii Kontakty sú uvedené kontaktné údaje našej spoločnosti a kontakty vašej spoločnosti. Ide o kontakt na kontaktnú osobu, názov spoločnosti, IČO, adresu sídla spoločnosti, fakturačnú adresu, telefón a e-mail. Ak by došlo k zmene niektorého z údajov, obráťte sa, prosím, so žiadosťou o zmenu na zákaznícku podporu.


Bol tento článok užitočný?