Návod na použitie

   Návod na použitie


    Zhrnutie článku

    Klientský portál je webový portál pre používateľov platobných služieb Comgate. Poskytuje úplný prehľad o všetkých platbách, ktoré prebehli cez platobnú bránu alebo platobný terminál, možnosti ich nastavenia atď.

    Pomocou Klientského portálu môžete:

    • zobraziť transakcie pre vybrané časové obdobie
    • overiť stav platby
    • dohľadať vyúčtovanie
    • analyzovať údaje a exportovať ich do formátu CSV
    • spravovať a pridávať používateľov, ktorí môžu vidieť rôzne typy informácií o vašom obchode
    • vykonať technické nastavenie

    Klientský portál je rozdelený do troch sekcií: 

    1. Platby
    2. Integrácie
    3. Kontakty

    Platby

    V sekcii Platby nájdete prehľady všetkých platieb a refundácií, bankové prevody, mesačné vyúčtovania a prípadné pohľadávky. Naviac je tu možnosť ručného založenia platby.

    Nová platba

    Nový odkaz k platbe vygenerujete v sekcii Platba > Nová platba.

    nová platba

    Po vyplnení názvu obchodu, čiastky, meny, e-mailu platcu a ID klienta sa vygeneruje platobný odkaz, ktorý môžete skopírovať a odoslať zákazníkovi. O úspešnom dokončení platby sa dozviete e-mailom alebo prostredníctvom API

    Platby založené pomocou Klientského portálu nájdete v záložke Platby zákazníkov pod filtrom Založenie platby > Klientský portál.

    Platobný odkaz je možné využiť v situácii, kedy zákazník vykoná objednávku mimo prostredie e-shopu (napr. e-mailom alebo telefonicky), alebo pri úprave už realizovanej objednávky.

    Platby zákazníkov

    Prehľad všetkých transakcií nájdete v sekcii Platby zákazníkov. Pre dohľadanie konkrétnych platieb môžete filtrovať podľa nasledujúcich identifikátorov:

    • Obdobie – umožňuje zvoliť časový interval, v ktorom platba prebehla.
    • Stav
     • očakávaná – platba ešte nebola uhradená, tovar či službu zatiaľ neposkytujte
     • nezaplatená – platba bola zrušená alebo zamietnutá, tovar neposkytujte
     • zaplatená – platba je potvrdená, tovar môžete poskytnúť
     • prevedená – zaplatená platba, ktorá už bola zaslaná na váš bankový účet
     • predautorizovaná – čiastka platby je blokovaná na účte platcu
    • ID terminálu – číslo, pod ktorým je registrovaný terminál. Nájdete ho napríklad na potvrdenke. Zároveň ho spolu s MID (merchant ID) oznamujú stravenkové spoločnosti pre aktiváciu straveniek.
    • Refundácie – platby, pri ktorých ste vykonali refundáciu.
    • Storno – platby stornované e-shopom alebo zákazníkom.
    • Založenie platby – platby založené e-shopom pomocou API alebo ručne v klientskom portáli.
    • Comgate ID – 12miestny unikátny kód pridelený každej transakcii, ktorý využijete pre overenie platby.
    • ID od klienta – môže sa jednať o číslo objednávky e-shopu, číslo faktúry alebo variabilný symbol e-shopu podľa vášho nastavenia. Toto ID je oznamované pomocou API v parametri refId.
    • VS platby – variabilný symbol transakcie vytvorený platobnou bránou
    • Label – krátky popis produktu. V API dokumentácii zodpovedá parametru label.
    • Metóda – zobrazuje platobnú metódu, ktorá bola pri platbe využitá: Karta online, Bankový prevod, Odložená platba, Platba na tri splátky, Platba na splátky, Nezadané.
    • Mena – je možné filtrovať len pokiaľ máte nastavenú platbu vo viacerých menách.
    • Čiastka
    • E-mail platcu

    platby zákazníků

    Vľavo nad jednotlivými transakciami je možnosť stiahnuť si výpis so zobrazenými transakciami podľa zadaného filtra.

    Každý riadok s transakciou ponúka vpravo možnosti zobraziť si detail platby, vykonať jej refundáciu alebo generovať pre danú transakciu platobný odkaz pre zaslanie zákazníkovi.

    Refundácia

    Refundácia je vrátenie čiastky, ktorú zákazník zaplatil prostredníctvom platobnej brány alebo platobného terminálu v plnej alebo čiastočnej výške. Pod touto záložkou nájdete kompletný prehľad zadaných refundácií, ktorý je možné filtrovať podobne ako platby zákazníkov.

    Stavy refundácií:

    • Čaká na potvrdenie platby – nastáva v prípade, že bola požiadavka na refundáciu zadaná pri platbe v stave Očakávaná. Táto platba musí najskôr prejsť do stavu Zaplatená, aby bolo možné refundáciu vykonať.
    • Čaká na dostatok financií – platobná brána v túto chvíľu neeviduje dostatočnú výšku príchádzajúcich transakcií (vo výške refundovanej čiastky). Refundácia bude vykonaná, až prebehnú transakcie v dostatočnej výške.
    V prípade, že je refundácia v stave „Čaká na dostatok financií“, kontaktujte zákaznícku podporu pre navýšenie virtuálneho účtu. Doplnením čiastky urýchlite proces refundácie.
    • Čaká na realizáciu – prebieha odovzdanie požiadavky spracovateľovi kariet.
    • Vykonávaná (v procese) – spracovateľ kariet prijal požiadavku. Refundácia však ešte nebola dokončená.
    • Vykonaná (dokončená) – spracovateľ kariet potvrdil, že dôjde k pripísaniu peňazí na kartu platcu.
    • Stornovaná – refundáciu stornoval obchodník alebo vypršal časový limit 14 pracovných dní na jej realizáciu.
    • Zamietnutá – refundáciu zamietla vydavateľská banka.

    Refundace

    Prevody na bankový účet

    Prehľad denných hromadných prevodov na váš bankový účet. V prípade, že využívate platobnú bránu vo viacerých rôznych menách, prevádzame transakcie v každej zvlášť. Samostatne prevádzame aj prostriedky z transakcií vykonaných na platobnom termináli. Kliknutím na jednotlivé riadky zobrazíte výpis všetkých transakcií zahrnutých do daného prevodu. Denné výpisy môžete sťahovať vo formáte CSV, ABO a PDF.

    Převody-na-bu

    Vyúčtovanie

    Vo vyúčtovaní môžete dohľadať mesačné výpisy prevodov na váš bankový účet vo formáte PDF, CSV a ABO. Mesačné vyúčtovanie v PDF sa skladá z prevodov platieb za konkrétny mesiac. V súboroch CSV a ABO sú k dispozícii aj konkrétne platby zákazníkov.

    Pokiaľ hradíte poplatky z transakcií a mesačný poplatok pomocou faktúry, nájdete tu aj prehľad faktúr pre každú menu zvlášť.

    vyúčtování

    Pohľadávky

    V záložke Pohľadávky nájdete prípadné neuhradené mesačné poplatky. Mesačný poplatok za správu platobnej brány sa strháva automaticky z prichádzajúcich transakcií. Pokiaľ je záložka prázdna, máte všetky poplatky uhradené.

    Daňový doklad sa vygeneruje po uhradení všetkých pohľadávok.

    pohledávky

    Integrácia

    Sekcia Integrácia obsahuje záložky Nastavenia obchodu, Správu používateľov a Testovacie platby.

    Nastavenie obchodu

    V Nastavení obchodu sú zobrazené všetky povolené platobné metódy. Môžete nastaviť expiráciu platby a zmeniť kontaktné údaje. Zároveň tu nájdete údaje pre prepojenie platobnej brány. Pokiaľ ste používateľ platformy Shoptet, môžete tu zmeniť stavy platieb.

    Platobné metódy

    Tu môžete nastaviť expiráciu platby a dynamickú expiráciu platby.

    platební metody

    Zároveň tu nájdete prehľad nastavených bankových účtov pre povolené meny a prehľad platobných metód, ktoré môžete v e-shope využívať.

    metody-přehled

    Kontaktné údaje

    Tu nastavíte e-mailové adresy pre priebežné zasielanie informácií o platbách, e-mail pre zasielanie chýb v prepojení platobnej brány s e-shopom a e-mail pre hromadné výpisy platieb. Informácie o platobných transakciách posielame tiež prostredníctvom API.

    Pre zmenu ostatných kontaktných údajov prosím kontaktujte našu zákaznícku podporu.

    Prepojenie obchodu

    V Prepojení obchodu nastavíte parametre pre komunikáciu cez API. Nájdete tu identifikátor prepojenia obchodu, heslo, návratové URL a povolenie IP adresy. V prípade, že využívate jednu z podporovaných e-shop platforiem, spôsob zadania bude individuálny v závislosti na vašom poskytovateľovi.

    propojení obchodu

    Správa používateľov

    Prístupy do klientského portálu je možné vytvoriť pre neobmedzené množstvo používateľov. Nového používateľa pridáte v sekcii Integrácia > Správa používateľov. Pri vytvorení nového používateľa je potrebné zadať jeho meno, e-mail a prideliť mu jednu či viac rolí:

    • Správca organizácieprístup do všetkých sekcií (okrem testovacích logov a prepojenia obchodu), možnosť zakladať ďalších používateľov
    • Používateľ prístup do všetkých sekcií (okrem testovacích logov a prepojenia obchodu), nemôže pridávať nového používateľa
    • Tester – prístup len k editácii prepojenia platobnej brány a náhľad na technickú dokumentáciu
    • Refundácia platieb – prístup k platbám a prehľadu zadaných refundácií

    Nový přístup

    Testovanie

    Pri založení platby za účelom testovania nastavíte parameter „test“ na hodnotu „true“. Platca potom nie je presmerovaný do žiadnej zo zapojených bánk. Pre testovanie zaplatenia, resp. nezaplatenia platieb, je k dispozícii tvz. virtuálny provider (banka). V klientskom portáli potom nájdete aj výpisy testovacích platieb, nastavenie prepojenia e-shopu a logy komunikácie.

    Testovacie platby

    V sekcii Integrácia > Testovanie > Testovacie platby, nájdete prehľad všetkých platieb, ktoré vznikli počas testovania platobnej brány, ale reálne sa nestrhli z bankového účtu.

    Testovací platbx

    V platbách v stavoch PAID a PENDING skontrolujte, či výpis komunikácie obsahuje minimálne 4 záznamy, tj. 2 záznamy pre založenie platby (REQUEST a RESPONSE) a 2 záznamy pre overenie stavu platby (REQUEST a RESPONSE). Pokiaľ ich neobsahuje, znamená to, že e-shop stav platby neoveruje. Pre simuláciu prechodu platby zo stavu PENDING na PAID alebo CANCELLED môžete použiť tlačidlo v detaile platby.

    Testovacie logy

    V prípade chybne založenej testovacej platby tu nájdete celý prehľad hlášok (logov chýb) – napr. neakceptovaný stav platby, zakladanie platieb prostredníctvom nepovolených metód, zakladanie platieb z nepovolenej IP adresy atď.

    logy-test

    Kontakty

    V sekcii Kontakty sú uvedené kontaktné údaje Comgate a kontakty vašej spoločnosti. Jedná sa o prepojenie na kontaktnú osobu, názov spoločnosti, IČ, adresa sídla spoločnosti, fakturačná adresa, telefón a e-mail. Pokiaľ by došlo k zmene niektorých z údajov, prosím obráťte sa so žiadosťou o zmenu na zákaznícku podporu.


    Bol tento článok užitočný?

    Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
    First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Enter a valid email
    Enter a valid password
    Your profile has been successfully updated.