Časté otázky
  • Tmavý režim
    Svetlo
  • Pdf

Časté otázky

  • Tmavý režim
    Svetlo
  • Pdf

Spísali sme pre vás časté otázky a odpovede, ktoré sa týkajú platobnej brány a platobných terminálov.

Platobná brána

Kedy sa dozviem, že platba prebehla?
Túto informáciu vám poskytneme na základe prijatého avíza od banky. Ak platba bola uhradená online platobnou kartou, dostanete informáciu do 30 minút, pri online bankových tlačidlách (ePlatby +) do 2 hodín a u offline bankového tlačidla (ePlatby) približne do 2 dní.
Hneď ako obdržíme od banky avízo, stav platby sa vám automaticky zmení na „zaplatená“. Vy tak môžete okamžite reagovať a expedovať tovar klientovi.
Informácie o zaplatení vám prídu na e-mail. Zároveň stav platby môžete kontrolovať v Klientskom portáli v sekcii Platby > Platby zákazníkov.

Ako rýchlo dostanem peniaze na bankový účet?
Platby odosielame každý všedný deň. Presný termín pripísania platby na váš účet závisí od banky, v ktorej je váš účet vedený. Obvyklá lehota je do 2 pracovných dní.

Kde si môžem skontrolovať jednotlivé transakcie?
Všetky transakcie nájdete priamo v Klientskom portál v sekcii Platby > Platby zákazníkov. Navýše pokiaľ využívate účtovný systém, ktorý je podporovaný, všetko môžete automatizovať a kontrolovať priamo v ňom.

Aká je minimálna výška na založenie platby?
Výška transakcie musí byť minimálne 1 CZK; 0,1 EUR; 1 PLN; 100 HUF; 1 USD; 1 GBP, 5 RON.

Čo sa stane, keď sa klientovi nepodarí platbu dokončiť?
S každou založenou platbou odchádza platcovi notifikácia, na základe ktorej sa môže k platbe vrátiť do času vypršania doby expirácie platby. V notifikácii klient nájde odkaz na platbu pre zmenu platobnej metódy a jej dokončenie.

Dokedy je platobný odkaz aktívny?
Platobný odkaz zostáva aktívny do vypršania expirácie platby. Po celý čas môže platiteľ platbu dokončiť. Platba sa po vypršaní časového limitu prepne do stavu „nezaplatená“. Dobu expirácie si môžete zvoliť priamo v Klientskom portáli v sekcii Integrácia → Nastavenie obchodu → Platobné metódy.

Predvolená doba expirácie je pre všetky platby nastavená na 7 dní a možno ju ľubovoľne meniť.

Čo keď klient zaplatí menou, ktorú v platobnej bráne nemám povolenú?
Aj v takomto prípade môže klient na vašom e-shope kúpiť. Ak klient platí podporovanou kartou, vyberie si na vašom e-shope menu, ktorá mu vyhovuje a v tej platbu vykoná. V takom prípade prevod do danej meny vykonáva domáca banka klienta v rámci vlastného aktuálneho kurzu.

Príklad: Klient s CZ kartou uskutoční nákup na e-shope, kde je jedinou menou euro. Klient zaplatí v eurách, jeho domáca banka sprostredkuje prevod meny podľa aktuálneho kurzu. Majiteľovi e-shopu príde transakcia už štandardne v EUR.

Aký je rozdiel medzi online a offline platobným tlačidlom?
Pri online platbách je zákazník presmerovaný do internetového bankovníctva svojej banky. Po prihlásení iba potvrdí platbu s už predvyplnenými údajmi.
Pri offline tlačidlách sa zákazník musí štandardne prihlásiť do svojho internetového bankovníctva a vyplniť ručne bankové príkazy s vygenerovanými údajmi. Tlačidlo teda vygeneruje všetky platobné údaje vrátane QR kódu.
Bankové tlačidla ponúkame v týchto bankách: Slovenská sporiteľňa, ČSOB, Era, Komerční banka, mBank, UniCredit Bank, Raiffeisen Bank a Fio banka.

Môžem si nastaviť viac účtov pre jednotlivé e-shopy
Štandardne je v systémoch Comgate Payments prednastavený len jeden účet na vybíjanie CZK a EUR. Ak si želáte, aby sa bankové spojenie pre vaše obchody odlišovali, teda aby sa platby zasielali na rôzne CZK alebo EUR účty, je najskôr nutné vykonať úpravu na úrovni implementácie. Identifikátor sa odovzdáva prostredníctvom parametra „account“. Zvoľte si pre každý účet odlišný identifikátor a následne ho s daným číslom účtu zašlite na e-mail podpora@comgate.sk.

Môžem poslať odkaz na platbu?
Áno, túto možnosť majú všetci naši klienti s aktívnou platobnou bránou. Nazývame ju „Nová platba“, odkaz môžete vygenerovať priamo v Klientskom portáli v sekcii Platby → Nová platba a následne klientovi zaslať na jeho e-mail.

Čo je opakovaná platba a na čo slúži?
Funkcia Opakovaná platba vám umožní nastaviť so zákazníkom pravidelnú platbu za služby, v rovnakej sume, pravidelne každý mesiac alebo v inom zvolenom období. Služba primárne slúži napríklad na pravidelné platby predplatného alebo členstva v kluboch.
Prvá platba prebieha štandardne cez platobnú bránu a následné platby už na pozadí bez nutnosti vyplniť údaje o platobnej karte. Viac informácií k nastaveniu opakovanej platby nájdete tu.

Táto funkcia podlieha schváleniu, nie je preto dostupná automaticky pre všetkých klientov.

Ako založiť opakovanú platbu?
Opakovaná platba sa integruje pomocou API protokolu a je potrebná účasť pri integrácii s vaším developerom alebo správcom webovej aplikácie.

Ako zaobchádzate s dátami z platobných kariet?
Comgate Payments vlastní licenciu ČNB ako platobnej inštitúcie. V rámci dohľadu ČNB spĺňame prísne kritériá pre zaobchádzanie s osobnými údajmi (pravidlá pre nakladanie s osobnými údajmi).
Sprostredkovávame iba platbu, platiteľ zadáva čísla z platobnej karty v zabezpečenom rozhraní tretej strany, napr. banky.

Ktoré internetové prehliadače sú s platobnou bránou kompatibilné?
Comgate platobná brána vám bude fungovať na všetkých bežných internetových prehliadačoch s výnimkou Internet Explorer.
TIP: Pokiaľ platiteľ používa niektorý z podporovaných prehliadačov a napriek tomu sa mu nedarí platbu dokončiť, je možné, že správnemu fungovaniu brány bránia cookies alebo niektoré z rozšíreni (addons). V takomto prípade radíme skúsiť buď incognito mód alebo rovno iný prehliadač.

Refundácia platieb

Kedy najneskôr môžem refundovať platbu od jej zaplatenia?
Na vykonaniu refundácie platby by malo dôjsť maximálne do 6 mesiacov odo dňa pôvodného nákupu.

Ako dlho trvá refundácia?
Refundáciu zadávame okamžite, na vykonanie však majú banky 10 pracovných dní. Stav refundácie môžete tiež sledovať priamo v Klientskom portáli v sekcii Platby > Refundácia.

Ako overím, že sa refundácia vykonala?
Stav refundácie môžete sledovať v Klientskom portáli v sekci Platby > Refundácia.

Čo sa stane s refundovanou platbou, ak platiteľ už nemá platnú kartu alebo je jeho účet zrušený?
Ak je neplatná karta alebo zrušený bankový účet, vydavateľ karty refundáciu odmietne. Banka teda platbu platiteľovi nevráti. O tejto skutočnosti vás budeme informovať. Je potrebné sa spojiť so zákazníkom a zistiť, kam peniaze previesť. Pre tieto prípady odporúčame vašim zákazníkom ponúknuť inú formu vrátenia prostriedkov.

Aký je rozdiel medzi chargebackom a refundáciou?
Refundácia je vrátenie finančných prostriedkov späť platcovi na základe vašej žiadosti. Refundovanie platby využijete, ak platca vracia tovar alebo službu v 14 dennej lehote, pri kompenzácii platcovi za nedodaný tovar/službu, vrátení zálohy platcovi atď.
Chargeback je vrátenie prostriedkov strhnutých pri kartovej transakcii späť platcovi a je vykonaný vždy, keď platca popiera, že vydal pokyn na platbu platobnou kartou alebo reklamuje dodanie tovaru alebo služby.

Aký je rozdiel medzi stornom a refundáciou?
Storno platby je určené pre prípady, že bola objednávka v e-shope stornovaná a transakcia nemá byť platcom dokončená. Na rozdiel od refundácie musí byť platba v stave očakávaná. Platiteľ teda platbu ešte neuhradil. Refundácia je určená pre už založené a preplatené platby. Stav platby tak musí byť zaplatená (paid).

Musím využiť refundáciu platby cez Comgate?
V prípade platby kartou vracajte zákazníkom peniaze výhradne pomocou refundácie cez platobnú bránu. Nevracajte peniaze iným spôsobom, napr. prevodom na bankový účet zákazníka. Toto je pravidlo kartových spoločností MasterCard a Visa. Pokiaľ platiteľ uhradil platbu pomocou odloženej platby, vracajte zákazníkom peniaze výhradne pomocou refundácie cez platobnú bránu. V prípade, že platil platca bankovým prevodom, môžete vrátiť peniaze na účet zákazníka sami.

Ak som požiadal o refundáciu cez API, môžem tiež cez API zistiť, či bola refundácia vykonaná?
Stav refundácie je možné zistiť iba v Klientskom portáli v sekcii Platby → Refundácia. Tu si pomocou filtrov môžete dohľadať konkrétne refundovanú platbu a skontrolovať, v akom stave sa nachádza.

Ako zistím v účtovníctve, že sa jedná o refundáciu?
Refundácia je v rozpise platby označená záporným znamienkom. Rovnako tak aj poplatok za refundáciu.

Apple Pay

Ako si môžem aktivovať Apple Pay?
Pokiaľ využívate našu platobnú bránu, máme pre vás dobrú správu. Obe služby sú už v základe funkčné. Zákazník si môže tento spôsob vybrať v rámci platobných metód.

Môžem mať tlačidlo Apple Pay priamo na svojom e-shope ako platobnú metódu?
Áno, na tieto účely máme návod pre integráciu tohto riešenia. Napojenie je potrebné konzultovať so svojím developerom alebo vývojárom.

Ako je účtovaná služba Apple Pay?
Ide v podstate o platbu kartou, preto je účtovaná rovnako ako bežná kartová transakcia, podľa vašej % sadzby.

Prečo sa mi nezobrazuje na e-shope Apple Pay?
Služba Apple Pay sa zobrazuje výhradne užívateľom Apple zariadení s prehliadačom Safari. Pri iných zariadeniach nie je funkčná. Ak si prezeráte stránky v inom zariadení, táto metóda sa vám neobjaví.

Čo sa stane s platbou, ak nemám uloženú kartu v Apple Wallet?
Platbu cez Apple Pay bez uloženej karty nie je možné dokončiť. Máte možnosť zostať na kartovej bráne a zadať číslo karty ručne. Alebo pôjdete zadať kartu do Apple Wallet a potom skúsite platiť cez Apple Pay znovu. V priebehu platby nemusíte všetko robiť od začiatku, ale stačí kliknúť na odkaz na platbu vo svojom e-maili.

Môžem zaplatiť cez Apple Pay aj v inom prehliadači ako Safari?
Zobrazenie služby je možné iba vo webovom prehliadači Safari.

Ktoré vydavateľské banky podporujú v Českej republike Apple Pay?
Apple Pay už podporuje mnoho popredných bánk, medzi ktoré patrí Air Bank, Banka Creditas, Bank of America, Slovenská sporiteľňa, Československá obchodná banka, Curve, Edenred, Equa bánk, Fio banka, Home Credit, iCard, J & T Banka, Komerční banka, mBank ,mones, MONETA Money Bank, Paysera, Raiffeisen Bank, revoluta, TransferWise, twist, UniCredit Bank, Up, Zen.com.

Mám Apple zariadenia, ale tlačidlo sa mi nezobrazuje. Kde by mohol byť problém?
Najprv skontrolujte, či vaše zariadenie podporuje službu
Apple Pay. Ak áno, skontrolujte aktuálnu verziu iOS vášho zariadenia. Ak nemáte najnovšiu verziu iOS, aktualizujte svoje zariadenie. Ďalej skontrolujte, či máte k dispozícii Safari prehliadač.

Vyúčtovanie a výpisy

Kedy mi príde mesačné vyúčtovanie?
Mesačné vyúčtovanie posielame najneskôr k 15. dňu v mesiaci na váš uvedený e-mail, zároveň mesačné vyúčtovanie nájdete k tomuto dátumu aj v Klientskom portáli v sekcii Platby > Vyúčtovanie.

Odkedy sa hradí mesačný poplatok?
Prvé dva mesiace je priestor pre testovanie bez účtovania mesačného poplatku, po uplynutí toho času vám bude účtovaný poplatok nezávisle od toho, či je platobná brána v ostrej či testovacej prevádzke.

Kde nájdem faktúru za mesačné poplatky?
Mesačné vyúčtovanie poplatkov z transakcií nájdete v Klientskom portáli. Prehľad si môžete stiahnuť v PDF formáte v záložke Platby → Prevody na BÚ.

Ako spárovať VS s ID objednávky klienta?
Platby vám zasielame pod naším variabilným symbolom. Na párovanie transakcií s danou objednávkou (váš interný VS) však možno použiť parameter refid, ktorý sa zobrazuje v .CSV súbore v kolónke „ID od klienta“. Ak si prajete slovný opis v stĺpci „Produkt“ .CSV, Vadajte v nastavení údaj „name“. Viac informácií v protokole API.

Aký je rozdiel medzi 100 %-ným a bežným vyplácaním?
Štandardne majú všetci naši zákazníci nastavené vyplácanie platieb na dennej báze. Na žiadosť klienta možno nastaviť 100 %-né vyplácanie, kedy vám budeme posielať celé čiastky každý deň a k vyrovnaniu poplatkov dôjde 1x mesačne v súhrne, formou vystavenej faktúry. Táto služba je však spoplatnená sadzbou 0,1 %. O toto percento bude navýšená hodnota poplatku za transakciu.

Čo je to chargeback?
Chargeback je spoplatnená služba, vďaka ktorej môže kupujúci žiadať vrátenie peňazí na kartu, keď mu neposkytnete službu, nepošlete tovar alebo pošlite tovar iný. Ak by ste v takom prípade na reklamáciu nereagovali a platiteľ žiadal vrátenie peňazí, bol by vám práve taký úkon spoplatnený čiastkou 40 EUR.
Keď váš zákazník vznesie túto požiadavku, banka vždy preveruje platbu s nami a my komunikujeme s obchodníkom = vami.


Bol tento článok nápomocný

What's Next