O platobných metódách

   O platobných metódách


    Article Summary

    Platobná brána poskytuje širokú škálu platobných metód. Ich široká ponuka napomáha k vyššiemu počtu dokončených platieb.

    Prehľad platobných metód

    Platby kartou – prijímame platobné karty VISA, VISA Electron, Mastercard, Maestro.

    Apple Pay – na platobnej bráne je možné zaplatiť pomocou Apple Pay. Služba sa zobrazuje používateľom Apple zariadení s prehliadačom Safari.

    Google Pay – platobná brána podporuje tiež Google Pay, teda platbu kartou uloženou v Peňaženke Google.

    Bankové prevody – platobná brána umožňuje online bankové prevody všetkých významných bánk na Slovensku, v Česku a v Poľsku, celkom okolo 50 bankových domov. Zákazník má možnosť zvoliť aj platbu pomocou QR kódu.

    PSD2 platba – bankový prevod s okamžitým potvrdením vykonania. Platobná brána ju umožňuje na základe smernice Európského parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 (Payment Services Directive) prostredníctvom spoločnosti kevin.

    QR platba v Česku – jeden z najrýchlejších spôsobov vykonania platby na desktope. Zákazník načíta QR kód mobilným telefónom a platbu vykoná v mobilnom bankovníctve.

    Odložená platba v Česku – zákazník e-shopu má možnosť nakúpiť ihneď, zaplatiť neskôr. Odloženie platby až o 30 dní je bezúročné. E-shop získa prostriedky ihneď po nákupe.

    Platba na tri splátky bez navýšenia v Česku – zákazník si môže rozložiť platbu za nákup na tri mesačné splátky bez poplatku. E-shop obdrží celú čiastku ihneď.

    Splátkový predaj v Česku – zákazník si môže zvoliť počet a výšku jednotlivých splátok podľa podmienok poskytovateľa. E-shop obdrží celú čiastku ihneď.

    Časté otázky

    Kedy sa dozviem, že platba prebehla?

    Informáciu o dokončení platby dostanete e-mailom na základe prijatého avíza od banky – v prípade platby kartou do 30 minút, u online bankového prevodu do 2 hodín a u štandardného bankového prevodu približne do 2 dní. Stav platby môžete kontrolovať tiež v Klientskom portáli v sekcii Platby > Platby zákazníkov. 

    Ako rýchlo obdržím peniaze na bankový účet?

    Platby odosielame každý všedný deň. Presný termín pripísania platby na váš účet závisí na banke, v ktorej je účet vedený. Zvyčajná lehota je do 2 pracovných dní.

    Kde si môžem skontrolovať jednotlivé transakcie?

    Všetky transakcie nájdete priamo v Klientskom portáli v sekcii Platby > Platby zákazníkov. Pokiaľ využívate účtovný systém, ktorý je s platobnou bránou prepojený, všetko môžete automatizovať a kontrolovať taktiež priamo v ňom.

    Aká je minimálna výška pre založenie platby?

    Výška transakcie musí byť minimálne 0,1 EUR; 1 CZK; 1 PLN; 100 HUF; 1 USD; 1 GBP, 5 RON.

    Čo sa stane, keď sa klientovi nepodarí platbu dokončiť?

    S každou založenou platbou odchádza platcovi notifikácia, na základe ktorej sa môže k platbe vrátiť do doby expirácie platby. V notifikácii klient obdrží taktiež odkaz k platbe s možnosťou zmeny platobnej metódy a jej dokončenia.

    Do kedy je platobný odkaz aktívny?

    Platobný odkaz zostáva aktívny do vypršania expirácie platby. Po celú dobu môže platca platbu dokončiť. Platba sa po vypršaní časového limitu prepne do stavu „nezaplatená“. Dobu expirácie si môžete zvoliť priamo v Klientskom portáli v sekcii Integrácie > Nastavenie obchodu > Platobné metódy.

    Predvolená doba expirácie je pre všetky platby nastavená na 7 dní a je možné ju ľubovoľne meniť.

    Čo keď klient zaplatí menou, ktorú v platobnej bráne nemám povolenú?

    Aj v tomto prípade môže klient na vašom e-shope nakúpiť. Pokiaľ klient platí podporovanou kartou, vybere si na vašom e-shope menu, ktorá mu vyhovuje, a v tej platbu vykoná. V takom prípade prevod do danej meny vykonáva domáca banka klienta v rámci vlastného aktuálneho kurzu.


    Príklad: Klient s kartou vydanou v Česku uskutoční nákup na e-shope, kde je jedinou menou euro. Klient zaplatí v eurách, jeho domáca banka sprostredkuje prevod meny podľa aktuálneho kurzu. Majiteľovi e-shopu príde transakcia už štandardne v EUR.


    Aký je rozdiel medzi online a štandardným bankovným prevodom?

    online bankovom prevode je zákazník presmerovaný do internetového bankovníctva svojej banky. Po prihlásení len potvrdí platbu s už predvyplnenými údajmi. Potvrdenie o platbe prebehne do 2 hodín.

     

    štandardnom bankovom prevode sa zákazník musí prihlásiť do svojho internetového bankovníctva a vyplniť vygenerované údaje do bankového príkazu ručne. Potvrdenie o platbe potom prebehne zvyčajne do 2 dní.

    Čo sú PSD2 platby?

    Vykonanie platieb, ktoré vychádzajú zo smernice Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 o platobných službách na vnútornom trhu. Platca pri vykonaní PSD2 platby udeľuje tretej strane súhlas k tomu, aby platbu zadala za neho. Výhodou oproti štandardnému bankovému prevodu je, že potvrdenie o vykonaní platby prebehne do 2 hodín aj u bánk, ktoré nepodporujú online bankový prevod. Comgate na vykonávaní PSD2 platieb spolupracuje so spoločnosťou kevin., ktorá pôsobí na základe európskej licencie platobnej inštitúcie notifikovanej v ČNB. Tá garantuje bezpečnosť tejto platobnej metódy.

    Môžem si nastaviť viac účtov pre jednotlivé e-shopy?

    Štandardne je v systémoch Comgate prednastavený len jeden účet pre vybíjanie CZK a EUR. Ak si želáte, aby sa bankové spojenia pre vaše obchody odlišovali, teda aby boli platby zasielané na rôzne CZK alebo EUR účty, je najskôr nutné vykonať úpravu na úrovni implementácie. Identifikátor sa odovzdáva prostredníctvom parametru „account“. Zvoľte si pre každý účet rozdielny identifikátor a následne ho s daným číslom účtu zašlite na e-mail podpora@comgate.cz.

    Môžem poslať odkaz na platbu?

    Áno, túto možnosť mají všetci naši klienti s aktívnou platobnou bránou. Odkaz môžete vygenerovať priamo v Klientskom portáli v sekcii Platby > Nová platba a následne zaslať klientovi.

    Čo je opakovaná platba a k čomu slúži?

    Funkcia Opakovaná platba vám umožní nastaviť so zákazníkom pravidelnú platbu za služby – v rovnakej čiastke pravidelne každý mesiac alebo v inom zvolenom období. Služba primárne slúži napríklad pre pravidelné platby predplatného alebo členstvá v kluboch.

    Prvá platba prebieha štandardne, a pokiaľ zákazník potvrdí súhlas s opakovanými platbami, následné platby už prebiehajú na pozadí bez nutnosti vyplňovať údaje o platobnej karte. Viac informácií k nastaveniu opakovanej platby nájdete tu. Opakovaná platba sa aktivuje pomocou protokolu API.


    Táto funkcia podlieha schváleniu, nie je preto dostupná automaticky pre všetkých klientov.


    Ako nakladáte s dátami z platobných kariet?

    Comgate ako platobná inštitúcia podlieha detailnému dohľadu ČNB a spĺňa prísne kritériá pre zaobchádzanie s platobnými údajmi. Platbu kartou len sprostredkuje, platca zadáva jej údaje v zabezpečenom rozhraní tretej strany, napr. banky.

    Pravidlá pre zaobchádzanie s osobnými údajmi

    Ktoré internetové prehliadače sú s platobnou bránou kompatibilné?

    Platobná brána Comgate funguje na všetkých bežných internetových prehliadačoch.

    TIP: Pokiaľ plátca používa niektorý z podporovaných prehliadačov, a aj napriek tomu sa mu nedarí platbu dokončiť, je možné, že správnemu fungovaniu brány bráni cookies alebo niektoré z rozšírení (addons). V takom prípade doporučujeme skúsiť buď anonymný mód alebo rovno iný prehliadač.    Bol tento článok užitočný?

    What's Next