Odložená platba (v Česku)

   Odložená platba (v Česku)


    Zhrnutie článku

    Dostupné len pre zákazníkov v Česku.

    Táto platobná metóda je aktuálne dostupná len pre zákazníkov platiacich menou CZK v českých e-shopoch.


    Odložená platba umožňuje zákazníkom e-shopu odložiť úhradu nákupu až o niekoľko dní. Obchodník obdrží potvrdenie o zaplatení okamžite a peniaze mu poukážeme v štandardnej dobe. Odložená platba prináša modernú alternatívu pre dobierku. Pomáha nakúpiť aj zákazníkom, ktorí napríklad práve čakajú na výplatu a objednávku by inak odložili na neskôr.

    Ponúkame pre vás odloženú platbu v spolupráci s Twisto, Skip Pay (predtým mallpay) a Raiffeisenbank (PlatímPak).

    Twisto Pay

    Platobná metóda Twisto Pay umožňuje vášmu zákazníkovi nakúpiť teraz a zaplatiť do 30 dní, až si tovar v kľude doma prezrie. A to zdarma. Vy získate prostriedky ihneď po nákupe. Schválenie platby prebehne do niekoľkých sekúnd. Platca je o úspěšnom overení informovaný e-mailom od Twisto spolu s informáciami k úhrade dlžnej čiastky.

    Proces platby

    1. Platca si najskôr v e-shope vybere platobnú metódu Twisto Pay.
    2. Nasleduje jednoduché overenie identity zadaním tel. čísla, mena a adresy bydliska.
    3. Platca je o úspešnom overení informovaný e-mailom spolu s informáciami, kedy a kam má odloženú platbu uhradiť.

    Bez registrácie má zákazník na zaplatenie 30 dní, s registráciou do Twisto účtu až 45 dní bez akýchkoľvek poplatkov.

    Skip Pay (predtým mallpay)

    Platobná metóda Skip Pay umožňuje vašim zákazníkom bezplatné odloženie úhrady nákupu až o 30 dní po doručení zásielky. Vy získate prostriedky ihneď po nákupe. Schválenie platby netrvá dlhšie ako pár sekúnd. Platca je o úspešnom overení informovaný e-mailom od Skip Pay spolu s informáciami k úhrade dlžnej čiastky.

    Proces platby

    1. Platca si najskôr v e-shope vybere platobnú metódu Skip Pay.
    2. Nasleduje jednoduché overenie identity SMS kódom.
    3. Platca je o úspešnom overení informovaný e-mailom spolu s informáciou, kedy a kam má odloženú platbu uhradiť.

    Odložená platba Skip Pay final

    Zákazník má možnosť uhradiť platbu 30 dní po doručení. Limit pre platby Skip Pay je až 50 000 Kč.

    PlatímPak

    Platobná metóda PlatímPak od Raiffeisenbank umožňuje vašim zákazníkom odložiť si úhradu nákupu až o 30 dní a následne buď uhradiť, alebo rozložiť platbu na splátky. Odloženie platby až o 30 dní je bezúročné.

    • Maximálna čiastka odloženej platby je 25 000 Kč

    E-shop získa prostriedky ihneď po nákupe. Schválenie platby prebieha online v niekoľkých sekundách. Platca je o úspešnom overení informovaný e-mailom od Equa bank spolu s informáciami k úhrade dlžnej čiastky.

    Proces platby

    1. Platca si najskôr v e-shope vybere platobnú metódu PlatímPak.
    2. Nasleduje overenie identity. Pokiaľ je zákazník klientom Raiffeisenbank, overenie prebehne SMS správou a vyplnením rodného čísla. V prípade, že sa nejedná o klienta Raiffeisenbank, identita bude overená formulárom alebo cez halierovú platbu. Prípadne môže dôjsť zákazník na pobočku. Halierová transakcia je platiteľovi ihneď po overení vrátená.
    3. Platca je o úspešnom overení informovaný e-mailom spolu s informáciou, kedy a kam má odloženú platbu uhradiť.

    Zákazník má možnosť uhradiť platbu bezúročne počas 30 dní alebo zvoliť úhradu na splátky. Maximálna čiastka PlatímPak je 25 000 Kč.

    Aktivácia odloženej platby

    Odložená platba je aktivovaná zo strany našej spoločnosti automaticky. Ponuka odloženej platby sa zobrazuje zákazníkom v zozname platobných metód brány.Odložená platba je aktivovaná zo strany našej spoločnosti automaticky. Ponuka odloženej platby sa zobrazuje zákazníkom v zozname platobných metód brány.

    Ďalšie informácie nájdete v API dokumentácii.

    Pokiaľ ponuku platobných metód (platba kartou, dobierka,...) prezentujete zákazníkovi v košíku, doporučujeme doplniť túto ponuku o odloženú platbu. Názov platobnej metódy je „Odložená platba“. Text popisu platobnej metódy je „Nakúpte ihneď, zaplaťte neskôr“.

    Refundácia odloženej platby

    Refundácia odloženej platby prebieha rovnako ako pri platbe kartou, teda prostredníctvom Klientského portálu alebo pomocou API. Prostriedky sa vracajú poskytovateľovi odloženej platby, ten potom sám rieši refundáciu s platiteľom.

    Cena a vyúčtovanie

    Poplatok z platieb realizovaných odloženou platbou je stanovený sadzobníkom. Poplatky za odloženú platbu sú štandardne strhávané z denných hromadných prevodov vašich platieb. To znamená, že vám zašleme prevod ponížený o poplatok.

    Propagácia na stránkach e-shopu

    Je dokázané, že včasné informovanie návštevníkov e-shopov o možnosti odloženej platby zvyšuje tržby (viď náš blog).

    Pre zviditeľnenie tejto metódy môžete do náhľadu tovaru pridať „nálepku“, pod cenu môžete pripísať krátku poznámku alebo o tom informovať v popisoch tovaru, pridať banner na homepage, informovať registrovaných zákazníkov newsletterom – čo vás len napadne.    Bol tento článok užitočný?

    Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
    First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Enter a valid email
    Enter a valid password
    Your profile has been successfully updated.